Informatie en tools

Informatie en tools

Maak hieronder je keuze en navigeer door ons aanbod. Vind praktische tools, informatie en inspiratie over onderwijs, ondersteuning, vrije tijd, sport & jeugdwerk, inclusief leven en kinderopvang.

ONDERWIJS

ONDERSTEUNING

VRIJE TIJD, SPORT & JEUGDWERK

INCLUSIEF LEVEN

INCLUSIEVE KINDEROPVANG


Inclusief leven (werken en wonen)

Inclusief leven (werken en wonen)

Een inclusief traject stopt niet wanneer een jongere de deur van de secundaire school achter zich dicht trekt. Hier vind je alles over het uitbouwen van een inclusief leven na het leerplichtonderwijs. Van werken en wonen, over vrije tijd tot ondersteuning en (volwassenen)onderwijs.

Zit je met een vraag of heb je nood aan ondersteuning rond het thema inclusief leven (werken en wonen), neem dan contact op met het Steunpunt voor Inclusie.


Eerste Hulp Bij Stage/Werk

Op stage gaan is voor elke leerling spannend: een nieuw domein, nieuwe partners, een nieuwe vorm van praktijkleren.…

Hoe je als CVO de drempels verlaagt

Tijdens het project CVO Inclusief 2 hebben we ervaren hoe uitdagend het kan zijn om inclusieve cursisten te vinden. Dat…

Waarom een ‘bewegend portret’?

Enkele jaren geleden startte we een project in samenwerking met de vakgroep Orthopedagogiek (UGent) rond de transitie…

Inclusive job design & jobcarving: mogelijkheden voor werkgevers

Inclusie stopt niet bij het afstuderen! Een groep ouders die verder bouwen aan een inclusief traject voor hun…

Wat na het inclusief onderwijs? Kansenmakers voor de inclusieve arbeidsmarkt

Vanuit een vraag van Ouders voor Inclusie ging de vakgroep Orthopedagogiek (Hanne Vandenbusshe, Matthias Van Raemdonck…

CVO Inclusief

Met het ESF project CVO Inclusief werkte Ouders voor Inclusie mee aan het toegankelijk maken van Centra voor…

Boost inclusie van binnenuit!

Wil je in jouw gemeente aan de slag rond inclusie? Dan kan je rekenen op begeleiding door het Steunpunt voor Inclusie.…

Vakantiejob met specifieke noden – hoe doe je dat?

Onbeperkt jobstudent is een project dat zich inzet voor mensen met specifieke noden die een studentenjob zoeken. Mensen…

Stagedoelen op maat

Wanneer je een stageplaats zoekt en de stage voorbereidt, doe je dit doelgericht. Je weet dus wat je met deze stage…

Jobcreatie vanuit inclusieve waarden – Hannah’s stagepakket

Een stage op maat kan door jobcarving/ jobcreatie; de job zo vorm geven dat deze past bij de sterktes en competenties…

Eerste hulp naar toeleiden arbeidsmarkt

Als lokaal bestuur wil je dat alle inwoners, ook jongeren met specifieke noden een volwaardige plek vinden op de…

Wat kan een GTB-medewerker betekenen bij de opstap naar werk?

GTB helpt mensen met een beperking of gezondheidsprobleem om werk te vinden en te houden. Daarnaast ondersteunen ze ook…

Tewerkstellingsondersteunende maatregelen – Wat kunnen ze betekenen in de zoektocht naar inclusief werk?

De zoektocht naar inclusief werk is vaak een zoektocht naar een geschikte werkplek in combinatie met de gepaste – soms…

Verliest mijn kind zijn tegemoetkomingen als hij/zij gaat werken?

Helaas, op deze vraag is er geen pasklaar antwoord. Elke (gezins)situatie is immers uniek en heeft zijn eigen…

Pencils, woordeloos inclusief

Uitleggen wat inclusie precies is, is geen eenvoudige uitdaging. Daarom stelde Ouders voor Inclusie de vraag aan de…

Van stage naar betaald vakantiewerk met behulp van VOP

Wout loopt al enkele jaren stage in de context waar hij zijn eerste betaalde vakantiejob mocht ervaren. Hij kende al…


Ondersteuning

Ondersteuning

Ondersteuning kan zeer veel vormen aannemen en opgenomen worden door een veelheid aan mensen. Hier verzamelen we materialen die je kan inzetten om ondersteuning gericht en in functie van inclusie vorm te geven.

Zit je met een vraag of heb je nood aan ondersteuning rond het thema ondersteuning, neem dan contact op met het Steunpunt voor Inclusie.


Pencils, woordeloos inclusief

Uitleggen wat inclusie precies is, is geen eenvoudige uitdaging. Daarom stelde Ouders voor Inclusie de vraag aan de…

Aan de slag: Uitwisselen met podcasts

De podcasts uit de reeks ‘Ouders voor Inclusie vertelt’, maken zichtbaar hoe inclusie vorm krijgt. Door de ouderstem…

Boost inclusie van binnenuit!

Wil je in jouw gemeente aan de slag rond inclusie? Dan kan je rekenen op begeleiding door het Steunpunt voor Inclusie.…

Verbindend overleg

Overleg met alle betrokken partners (ouders, leerkrachten, zorgleerkracht, zorgcoördinator, ondersteuner, CLB,...) is…

Ondersteunerscursus

Doorheen de jaren ontwikkelden Ouders voor Inclusie en het Steunpunt voor Inclusie meerdere tools die jou kunnen…

Tool voor digitaal overleg

Corona zette een digitale versnelling in gang op scholen. Leerlingen gaan wanneer nodig via online lessen in verbinding…

Wat voor een beestje is een ondersteuner?

Wie is dat nu eigenlijk een ondersteuner en hoe ziet een ondersteuner eruit? Ondersteuning is nog te vaak een black…

Inclusie faciliteren: welke rollen heb jij?

Met deze tool willen we je aanmoedigen om tijd te nemen om na te denken over welke rollen en posities jij inneemt in…


Tips & tricks

Tips & Tricks

Nothing found.


Corona

Corona

Nothing found.


Onderwijs

Onderwijs

Inclusief onderwijs is de basis van een inclusieve maatschappij. Inclusief onderwijs is kwaliteitsvol onderwijs op maat, wat betekent dat het altijd een beetje een zoektocht is. De materialen op deze pagina helpen jou als ouder, maar ook alle betrokkenen in het onderwijs, op weg.

Zit je met een vraag of heb je nood aan ondersteuning rond het thema onderwijs, neem dan contact op met het Steunpunt voor Inclusie.


Inschrijven met een verslag, hoe gaat dat?

Voor elk kind is er een inschrijvingsrecht, ook nu met het nieuwe decreet leersteun. Je mag je kind dus inschrijven in…

Inclusie als een pedagogische keuze van ouders

Inclusie, dat is een keuze. Maar niet zomaar een keuze, het is een pedagogische keuze. Het is een visie waarin ouders…

Redelijke aanpassingen, een zoektocht naar gepaste maatregelen

Redelijke aanpassingen zorgen ervoor dat een omgeving meer toegankelijk wordt. Voor elke unieke situatie zullen…

Participatiematrix

De participatiematrix is een tool die kan helpen om een realistisch en haalbaar beeld te krijgen van wanneer welke…

Wat moet ik weten over het Decreet Leersteun?

Met het decreet leersteun komt er vanaf 1 september 2023 ook een nieuw model voor ondersteuning van leerlingen met…

Flexibele leerprocessen

De tijd dat alle leerlingen hetzelfde leren ligt achter ons. Wat, hoe, wanneer, waar en met wie leerlingen leren kan…

Met wie zit ik rond de tafel?

Bij het waarmaken van een inclusief traject zijn veel verschillende mensen betrokken, we geven elk van hen een profiel,…

Pencils, woordeloos inclusief

Uitleggen wat inclusie precies is, is geen eenvoudige uitdaging. Daarom stelde Ouders voor Inclusie de vraag aan de…

Eerste Hulp Bij Stage/Werk

Op stage gaan is voor elke leerling spannend: een nieuw domein, nieuwe partners, een nieuwe vorm van praktijkleren.…

Redelijke aanpassingen op stage – voorbereid aan de start

Wanneer een leerling met specifieke noden op school redelijke aanpassingen krijgt, is het goed om samen na te denken of…

Steunpunt voor Inclusie meets CLB’s 2023

Als Steunpunt voor Inclusie komen we CLB-medewerkers vaak tegen aan de overlegtafel in trajecten van kinderen met…

Boost inclusie van binnenuit!

Wil je in jouw gemeente aan de slag rond inclusie? Dan kan je rekenen op begeleiding door het Steunpunt voor Inclusie.…

Steunpunt meets Ondersteuningsnetwerken 2022

Als Steunpunt voor Inclusie komen we ondersteuners van ondersteuninsnetwerken vaak tegen aan de overlegtafel in…

Rugzak klaar voor de start

Eind augustus begint het niet alleen bij kinderen te kriebelen. Ook voor ouders, ondersteuners, PAB-assistenten die op…

GIO-middelen

Globale individuele ondersteuning (GIO) is laagdrempelige, kosteloze en snel inzetbare hulp in de gewone kinderopvang…

Inclusiehotspots

Inclusie voor kinderen/jongeren met specifieke noden realiseren doe je samen, dat geldt voor ouders, maar evengoed voor…

Inclusielabs

Inclusie realiseren doe je niet zomaar, dit vraagt procesbegeleiding, inzichten van diverse actoren, het opbouwen van…

Drempels en barrières: rapport van Steunpunt voor Inclusie

Steunpunt voor Inclusie, het project van Ouders voor Inclusie vzw, tracht sinds 2012 ouders van kinderen en jongeren…

Werken aan inclusie: vragen aan ouders, ondersteuners en PAB-assistenten

Werken aan inclusie, hoe doen zij dat? We stelden vragen aan enkele ouders, ondersteuners en PAB-assistenten die…

Einde schooljaar… Tips van het Steunpunt

We naderen het einde van het schooljaar. Helaas verloopt dit niet voor iedereen even zorgeloos en bezorgt het einde van…