Privacy Disclaimer

Deze website is eigendom van: Ouders voor Inclusie vzw
Adres maatschappelijk zetel: Warande 37 – 9660 Brakel
Telefoon: 0471 30 26 50
E-mail: info@oudersvoorinclusie.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0885 667 111
RPR: Gent

Privacybeleid

Ouders voor Inclusie vzw, waaronder ook het project Steunpunt voor Inclusie zich situeert, verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Dana Dehaseleer –  danadehaseleer@skynet.be.

Verwerkingsdoeleinden

Ouders voor Inclusie vzw, waaronder ook het project Steunpunt voor Inclusie zich situeert, verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens om onze diensten en ons aanbod te kunnen sturen en om u te kunnen informeren, dit zowel via gedrukte als digitale communicatie.

Persoonsgegevens

Ouders voor Inclusie vzw, waaronder ook het project Steunpunt voor Inclusie zich situeert, verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens dewelke u zelf aan ons meedeelt wanneer u beroep doet op een van onze diensten, bij inschrijving voor een van onze activiteiten, bij inschrijving op onze nieuwsbrief, bij bestelling via onze website of wanneer u een vacature plaatst op onze vacaturepagina.

Het betreft volgende persoonsgegevens :

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Hoedanigheid (ouder, ondersteuner, …)

Bij hulpvraag via Steunpunt voor Inclusie worden bijkomend volgende persoonsgegevens verzameld :

  • Voor- en achternaam kind/jongere
  • Leeftijd kind/jongere
  • Ondersteuningsnood
Overmaken aan derden

De persoonsgegevens worden niet overgemaakt aan derden.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor onze organisatie.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U beschikt te allen tijde over het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Bovendien heeft u het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen dient u een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@oudersvoorinclusie.be.

Beeldmateriaal

Vanuit onze organisatie publiceren wij regelmatig foto’s en video’s onze website, op andere sociale media, op publicaties, nieuwsbrieven, brochures etc. Deze opnames worden tijdens de activiteiten van Ouders voor Inclusie vzw opgenomen. Mogelijk bent u ook op één van deze opnames te herkennen. Omdat we ieders privacy willen respecteren willen we zorgvuldig omgaan met dit beeldmateriaal en dit enkel gebruiken in het kader van het informeren over onze werking en de promotie van onze organisatie. Bovendien plaatsen we geen beeldmateriaal dat iemand schade kan berokkenen en worden er geen namen bij foto’s en video’s geplaatst noch worden betrokkenen getagd met hun account op sociale media.

Klacht

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

 

Website

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Ouders voor Inclusie vzw of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Ouders voor Inclusie vzw levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Ouders voor Inclusie vzw de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Ouders voor Inclusie vzw kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Ouders voor Inclusie vzw geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Ouders voor Inclusie vzw kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Ouders voor Inclusie vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

De website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.