Wat is het verschil met een klassieke beeldvorming?

Eén van de belangrijkste zaken binnen het bewegend portret is dat het tot ontwikkeling komt in samenspraak met de jongere en zijn/haar netwerk. Het verschilt daarmee van een klassieke sterkte-zwakte-analyse en laat toe om de jongere in zijn volledigheid weer te geven.

We spreken over een ‘bewegend’ portret omdat zowel de inhoud als de vorm veranderbaar zijn en kan meegroeien met de persoon zelf. Specifiek staat het bewegend portret in functie van het kunnen uitbouwen van een inclusief leven. Het poogt de ondersteuningsnoden, sterktes, talenten, interesses, capaciteiten… van de persoon in kwestie op een creatieve, persoonlijke manier te vatten.

In praktijk kan een bewegend portret voor diverse doeleinden ingezet worden, zoals een eerste kennismaking op de stageplek of werkplek, met nieuwe ondersteuning,… enz. Het doel is vooral aan te sluiten bij datgene wat de persoon op dat ogenblik zelf beoogt met het portret.

Elk portret is uniek

Zoals geschetst kan een bewegend portret diverse vormen aannemen: een kunstwerk, een podcast, een film, spel… enz. Geen enkel bewegend portret is hetzelfde.

We geven jullie echter graag wat inspiratie en delen met jullie diagonaal enkele portretten die in samenwerking met studenten van de vakgroep Orthopedagogiek UGent werden uitgewerkt.


Fien

Voor Fien werd geopteerd om een digitaal bewegend portret te maken via een online tool. Dit liet namelijk toe om op een eenvoudige manier te werken met video’s en foto’s, iets waar Fien zelf ook heel vaak mee bezig is.
Bijkomend voordeel was bovendien dat dit vlot kan aangepast worden en dus kan meegroeien met Fien.

Het bewegende portret van Fien i.s.m. Steunpunt voor Inclusie

Het bewegende portret van Lore i.s.m. Steunpunt voor Inclusie

Lore

Samen met Lore en haar netwerk werd gekozen voor een echt fysiek plakboek waar creatief mee aan de slag kon worden gegaan. Het resultaat is een kleurijk, creatief en rijk gevuld portret waarin verschillende mensen aan het woord komen met straffe quotes en verhalen, maar er ook ruimte was voor videos met QR-codes.

Sofie

Naast een creatief boek, kreeg het bewegend portret van Sofie ook nog een andere uitwerking in de vorm van een gezelschapspel. Dit stelt Sofie in staat om op een eerder losse manier over zichzelf te vertellen in interactie met haar medespelers, maar laat ook ruimte aan haar medespelers om haar op deze manier actief beter te leren kennen.
Deze spelvorm is uiteraard niet voor elk contact of gelegenheid geschikt, maar is een fijn extra gegeven voor Sofie om zich op een informele manier voor te stellen. Het vormt een mooie aanvulling op haar boek dat eerder gestructureerd vorm kreeg.

Ann

Ann is zeer creatief en tekent heel erg graag. Toen met haar gezocht werd naar hoe haar portret vorm zou krijgen was het dan ook evident dat dit zou gebeuren aan de hand van tekeningen die ze zelf zou maken. Het werd bovendien een fysiek boek, opdat ze hier zelf fysiek in zou kunnen bladeren en tekeningen in kon toevoegen.

Hoe begin je hieraan?

Er is geen geijkt stappenplan van hoe je aan een bewegend portret begint.  Er zijn daarnaast wel een aantal aandachtspunten waar je best rekening  mee kan houden.

  • Vertrek steeds vanuit het kind/de jongere.
  • Neem voldoende tijd.
  • Een bewegend portret maak je niet alleen, betrek het netwerk!
  • Kies een vorm die makkelijk kan meegroeien, aanpasbaar is.
  • Gebruik van tools etc. is fijn, maar zorg ervoor dat alles nog hanteerbaar is.