Het zoomt in op wanneer voor de leerling ondersteuning nodig is (door hulpmiddelen of een persoon) en wanneer de leerling een aangepast programma krijgt aangeboden. Door de participatiematrix naast het lessenrooster te leggen, krijg je hier een duidelijk beeld van.

In dit filmpje wordt het gebruik van de tool uitgelegd.

Opgelet: de participatiematrix is niet bedoeld om louter in kaart te brengen welke ondersteuner wanneer in de klas aanwezig is. Het gaat om het in beeld brengen van hoe de leerling PARTICIPEERT in de klas en wat hiervoor nodig is. Om de participatiematrix zo zinvol mogelijk in te vullen, kan het goed zijn om bij elk lesblok stil te staan bij de 4 inclusieve waarden. Je stelt je dan telkens de vraag:

Hoe zorgen we ervoor dat de leerling zo goed mogelijk kan participeren, vertrekkende vanuit de 4 inclusieve waarden, door ondersteuning of een aangepast programma in te zetten?

Reacties

Ging jij aan de slag met deze tool? Laat info@oudersvoorinclusie.be weten hoe het hielp om samen te werken aan inclusie!