Inclusie voor kinderen/jongeren met specifieke noden realiseren doe je samen, dat geld voor ouders, maar evengoed voor lokale besturen. Daarom zetten we met Ouders voor Inclusie in op ontmoetingen tussen ouders, zogenaamde inclusie hotspots. Door deze lokaal te organiseren worden bestaande inclusiepraktijken gedetecteerd en versterkt. Door per lokale regio drie ontmoetingsmomenten te organiseren en tegelijk een netwerk van inclusie ambassadeurs op te zetten, starten we een traditie van inclusieve ontmoeting op. Als lokaal bestuur kan je rekenen op de ervaringsdeskundigheid om uitsluitingsmechanismen op lokaal niveau te detecteren en hier een gepast antwoord op te vinden.

Ben jij een lokaal bestuur met interesse in een inclusielab? Of ken je een lokaal bestuur dat hier baar bij zou hebben? Laat het ons weten: info@oudersvoorinclusie.be

Stuur een mailtje!