Het begrip flexibele leerproces is zo flexibel als…, wel ja, als leertrajecten kunnen zijn.Ze kunnen groot en heel uitgebreid zijn, waarbij lessenroosters of lesinhouden helemaal herdacht worden. Maar het kan ook heel klein, zoals die ene leerling 10 minuten vroeger laten starten met die toets. Of die andere leerling na zijn operatie laten ‘bijbenen’ door even enkel te focussen op de minimale leerdoelen.

Welke flexibiliteit is mogelijk?

Inspirerende verhalen

We brengen inspirerende verhalen over de grijze zone tussen reguliere leertrajecten en Individueel Aangepaste Curricula (IAC). Om te kunnen focussen op de noden van betrokkenen laten we diagnoses en labels achterwege.
We bieden gouden sleutels, maar ook sleutelgaten (aandachtspunten).

Geen enkel verhaal is zomaar over te nemen, want er is altijd een specifieke context, maar ze kunnen wel inspireren in een traject naar meer flexibiliteit.