Een ouder vertelt

Sinds het najaar van 2019 heeft Rune GIO-middelen. Het gaat om 30 uur op jaarbasis. Concreet betekent dit dat er 1 uurtje per week iemand op school komt ondersteunen. Hij zit in het tweede kleuterklasje en is van school veranderd. Hierdoor had hij recht op GIO-middelen. Dit wordt opgenomen door V. van Fiola. V. kent Rune al een hele tijd omdat zij ook de thuisbegeleiding opneemt via Fiola. Het was via haar dat we vernamen dat hij recht heeft op GIO-middelen. Fiola heeft alles voor ons geregeld. V. heeft dan een tijdje samen met K. de ondersteuning opgenomen, zodat zij Rune kon leren kennen. Nu neemt K. dit volledig op.

We zitten heel goed op één lijn met K. Zij wil dat Rune zoveel mogelijk alles ‘gewoon’ mee kan doen in de klas, waar wij ook helemaal achter staan. Het blijft wel een zoektocht om aansluiting te blijven vinden met de ondersteuner vanuit het ondersteuningsnetwerk. Die brengt heel wat expertise mee vanuit het buitengewoon onderwijs waardoor de focus bij haar ligt op het individueel aanpassen van oefeningen of taakjes en dus minder op het zoveel mogelijk ‘gewoon’ participeren in de klas.

In samenspraak met de leerkracht zijn duidelijke doelstellingen bepaald die binnen de uurtjes GIO worden aangepakt: zo wordt er geoefend op communiceren met de tablet. Omdat deze doelen apart staan, komen ze niet in het vaarwater van de doelstellingen waar de ondersteuner aan werkt. We moeten er echt over waken dat iedereen zijn eigen doelstellingen kan aanpakken, zodat deze allemaal in het belang van Rune zijn en voor hem toch een logisch geheel zijn.

Als ouder voelt het dan alsof je als manager dit allemaal in de gaten moet houden: Is er genoeg afstemming en communicatie tussen alle betrokkenen? Hoe voelt Rune zich hierbij? Hoe loopt het voor de klasjuf? Dit is niet evident… Op een MDO (multidisciplinair overleg) zijn echt heel veel personen aanwezig: twee kinesisten, de klasjuf, de zorgjuf, iemand van het CLB, de ondersteuner, iemand van de thuisbegeleiding, iemand van de GIO-middelen, wij als ouders, … Dat is een grote groep en een hele uitdaging om iedereen mee te krijgen in ons verhaal.

Volgend jaar gaat Rune naar de derde kleuterklas en gaan we er van uit dat we opnieuw recht zullen hebben op GIO-middelen, door de overstap het jaar nadien naar het eerste leerjaar. Het is maar 1 uurtje per week, maar alle ondersteuning waar hij recht op heeft willen we met beide handen aannemen.


GIO-middelen zijn middelen vanuit Welzijn, niet vanuit Onderwijs.