Jonge Helden – Creatief Inclusief Jeugdwerk

Veel kinderen of jongeren die op kamp, speelweek of cursus vertrekken, moeten hiervoor drempels over, groot of klein. De organisatie Jonge Helden wil bewust omgaan met deze drempels en hier in alle richtingen open over communiceren. Zij werken als organisatie hard aan het zo toegankelijk mogelijk maken van ál hun initiatieven. Zo willen zij van Jonge Helden een plek maken waar iedereen zichzelf kan zijn en drempels worden omgezet in leerkansen voor alle betrokken partijen.


Lees meer

Clara: Goesting. Drempels voor inclusie overwinnen

Het Steunpunt voor Inclusie bracht in oktober een rapport uit over inclusief onderwijs: ‘Drempels & Barrières: Samen met ouders op pad. Ervaringen uit de praktijk in het realiseren van inclusief onderwijs’. Gebaseerd op verzamelde praktijkcases over een periode van twee jaar, komen zij tot een aantal conclusies. Het Steunpunt adviseert met deze bevindingen zowel onderwijsbeleid als -praktijk welke richting het dient uit te gaan, wil het werk maken van inclusief onderwijs.

In dit artikel legt het Steunpunt voor Inclusie enkele van deze drempels en barrières voor aan een ouder en een zorgcoördinator waar het inclusief traject positief verloopt met als doel te weten te komen hoe zij deze hindernissen overwonnen hebben.


Lees meer

Julie in het sterrenrestaurant

Julie volgt een aangepast traject op een secundaire school met een IAC. Zowel de praktijkvakken tuinbouw, slagerij als restaurant volgt ze met ondersteuning.


Lees meer

Emma op Chirokamp

Emma is 11 jaar en gaat al 3 jaar lang elke zondag naar de Chiro. Ze kijkt er heel erg naar uit om binnenkort samen met haar leeftijdsgenoten 10 dagen op kamp te gaan.  


Lees meer

Matteo kan heel hard shotten…

Matteo gaat té graag naar de Chiro, volgens zijn broer Mauro. Matteo kan niet zo rap lopen, maar kan wel echt heel hard op de bal shotten, zegt een speelkameraadje van de Chiro. De opdracht van de leiding? Dat is zijn talenten in de verf zetten en de focus leggen op wat hij goed kan! zegt volwassenbegeleider Pieterjan.


Lees meer

Evelien – Inclusie in het secundair en stage in de kribbe

Toen Evelien 7 maand oud was merkten haar ouders dat ze trager was dan andere kinderen. Ze hebben haar toen laten onderzoeken om te weten wat er juist aan de hand was.Evelien kreeg de nodige behandelingen en begeleiding. Hierdoor maakte ze een groot deel van haar opgelopen achterstand in een paar maanden goed.


Lees meer

Waarom mag Anneleen niet werken

Naar aanleiding van Werelddownsyndroomdag op 21 maart interviewde De Wereld Morgen Marleen Maris en Patrick Vandelanotte. Marleen is mama van Anneleen en lid van de stuurgroep van Ouders voor Inclusie. Patrick Vandelanotte werkt bij GRIP vzw, een mensenrechtenorganisatie van en voor personen met een handicap. Ze geven hun kijk op de knelpunten en onbenutte kansen op vlak van beleidsdomein Werk. (jong-)volwassenen met een beperking met de wens om te werken, stuiten immers op vele drempels.


Lees meer

De zoektocht van Sofie rond wonen en werken

Een van de eerste verhalen op onze website was het verhaal van Rita, de moeder van Sofie. Ondertussen zijn we heel wat jaren verder en vroegen we ons af: Hoe zou het nog zijn met Sofie? We gingen met haar in gesprek over waar ze nu zoal mee bezig is.


Lees meer

Inclusie, da’s durven: Julie in de jeugdbeweging

In elke gemeente is er wel een of andere jeugdbeweging te vinden. Het aanbod is groot, maar niet in elke jeugdbeweging zijn kinderen met een beperking welkom of worden ze goed opgevangen. De leiding is vaak jong en onervaren in het werken met kinderen met een beperking. Ze weten niet goed hoe ze hiermee kunnen omgaan en laten daarom niet steeds kinderen met een beperking toe tot hun organisatie. De jeugdbewegingen specifiek voor personen met een beperking zijn schaars en hier voelt niet iedereen zich thuis.


Lees meer

Vrije tijd voor Rune? Het Steunpunt voor Inclusie gaat mee op zoek…

We gaan in gesprek met de mama van Rune. Hoe wil zij vrije tijd voor Rune invullen? Wat kan het Steunpunt voor Inclusie betekenen in hun zoektocht?


Lees meer