Stages zijn een praktijkgericht onderdeel van de schoolloopbaan. Hiermee kunnen meerdere doelen nagestreefd worden:

 • extra leerkansen krijgen
 • doelen halen die op de schoolbank niet gehaald (kunnen) worden
 • talenten en ondersteuningsnoden ontdekken
 • een opstap nemen naar werk
 • schoolse leerstof toepassen in de praktijk
 • het netwerk vergroten
 • een waardevolle rol opnemen

Een stage kan een vast onderdeel zijn van de opleiding, maar ook deel uitmaken van een Individueel Aangepast Curriculum.

Met de stages komt er een nieuw domein – arbeid – binnen in het inclusieve traject.  Een nieuw domein met nieuwe woorden en begrippen. We hebben daarom een specifieke woordenlijst uitgewerkt.

Wil je weten waarom Rami, Sam en Jerome een inclusieve stage hebben gedaan? Klik dan hier.

Stage in inclusief onderwijs: een proactief en doelgericht proces

Een inclusieve stage uitbouwen vraagt voorbereiding en doelgerichtheid, we splitsen het proces op in 5 stappen:

Ieder traject is anders: de stappen hoeven dus niet op elkaar te volgen, kunnen in een andere volgorde doorlopen worden,…

OPGELET: Dit proces is een meerjarenplan, de meeste stages starten reeds vanaf het vierde secundair onderwijs, sommige al vroeger. Er is dus tijd om alle stappen te doorlopen.


Afstemmen met de betrokkenen

Doorheen de verschillende stappen voor en tijdens de stage is het van belang dat de betrokkenen afstemmen met elkaar.

De ouder(s) en de jongere met specifieke noden zijn evenwaardige partners. We hebben elkaars ervaringen, kennis en ideeën nodig.

De ervaring en onderzoek leert dat er een sleutelfiguur nodig is – een procesbegeleider – om het proces vast te houden en alle betrokken op elkaar af te stemmen. Wie deze rol opneemt is op zich niet van belang, maar het is wel noodzakelijk dat afgesproken wordt wie dit zal doen (stagebegeleider, leerlingbegeleider, CLB, ondersteuner,…).

De verhalen van Kaat en Thomas tonen het belang van afstemming

Stap voor stap

Zo werkt de EHBS

Referenties

Dit stappenplan is gegroeid uit gesprekken met ouders, leerlingen, ondersteuners en schoolteams.
Speciale dank aan Mieke Leroy voor de inspiratie en om klankbord te zijn.

Wij grepen ook terug naar

 • Coppieters, J. (2018). Effectieve feedback in het onderwijs. Acco.
 • Mortier, K. (2010). Inclusief onderwijs in de praktijk. Maklu.
 • Onderzoeksrapport Kansmakers voor de inclusieve arbeidsmarkt van Hanne Vandenbussche, Elisabeth De Schauwer en Matthias Van Raemdonck, project gesubsidieerd door Provincie Oost-Vlaanderen, 2018-2019.
 • Verhaegen, I., Claeys, J. Deleu, H., Meys, F., Vos, E., Taamouti, M. (2021). Resokit: methodiek en tools voor sociale professionals om netwerken te versterken en te connecteren met de buurt. Brussel: Odisee Hogeschool (www.resokit.be).

De tool werd mogelijk gemaakt met financiële steun van Provincie Oost-Vlaanderen.

Meer EHBS

Redelijke aanpassingen op stage – voorbereid aan de start

Wanneer een leerling met specifieke noden op school redelijke aanpassingen krijgt, is het goed om samen na te denken of…

Stagedoelen op maat van Anna

Anna liep een inclusieve stage. Ontdek hoe zij samen met alle betrokkenen kwam tot stagedoelen op maat!

Stagedoelen op maat van Wout

Wout liep een inclusieve stage. Ontdek hoe hij samen met alle betrokkenen kwam tot stagedoelen op maat!

Van stage naar betaald vakantiewerk met behulp van VOP

Wout loopt al enkele jaren stage in de context waar hij zijn eerste betaalde vakantiejob mocht ervaren. Hij kende al…

Waarom afstemmen zo belangrijk is – ouders vertellen

Een geslaagde stage staat of valt met een goede afstemming tussen alle betrokkenen. Dat ondervonden ook de ouders van…

Bouwen aan een sociaal gewaardeerde rol op je stage/werkplek

Een stageplek is meer dan een plaats alleen. Het is een context waar een positieve beeldvorming heerst, de jongere…

Zoektocht naar stage: wat met verzekeringen?

Binnen de praktijkgerichte component van een Individueel Aangepast Curriculum, is het raadzaam om na te gaan hoe de…

Waarom een inclusiestage voor mij belangrijk is – jongeren vertellen

Rami en Sam vertellen waarom een inclusieve stage belangrijk voor hen is.

Begeleid werken op stage?

Een inclusieve stage uitbouwen gaat vaak samen met de gepaste – soms bijkomende- ondersteuning voorzien. Hiervoor kan…

Snuffelstage in inclusietrajecten: Hoe begin je eraan en wat kan het in beweging zetten?

Een snuffelstage is een creatieve vorm van stage waarin verkennen en experimenteren centraal staan met als doel om de…

Stage en werk – begrippenlijst

Met de stages komt er een nieuw domein – arbeid – binnen in het inclusieve traject. Een nieuw domein met nieuwe woorden…

Julie in het sterrenrestaurant

Julie volgt een aangepast traject op een secundaire school met een IAC. Zowel de praktijkvakken tuinbouw, slagerij als…