Uitwisselen over ‘verbindend samenwerken’ als werkvorm

Om tot uitwisseling te komen en van hieruit acties te formuleren, geven we een voorbeeld dat aan de slag gaat met de podcast van Hadewich. Wij kiezen ervoor om te vertrekken vanuit ‘verbindend samenwerken’, maar er zijn nog thema’s die belicht kunnen worden. OVI vertrekt vanuit wat ouders nodig hebben en dit zijn thema’s zoals ‘verbindend samenwerken’, ‘inclusie als pedagogische keuze’, ‘ontwikkelingsstimulerend werken’. Jouw organisatie kan andere noden of vragen voelen. Welk thema blijft voor jouw organisatie een uitdaging?

Bij ‘verbindend samenwerken’ duiden we op het belang van steeds samen zoeken met alle betrokkenen in het inclusietraject. Ben je als schoolteam op zoek naar hoe meer verbonden te werken met ouders? Of ben je als ouder op zoek naar hoe je met het team rond je kind meer verbindend kan samenwerken? Wil je als vrijetijdsorganisatie ontdekken hoe je meer de ouders en partners kan betrekken op weg naar een inclusievere werking? Deze werkvorm kan verschillende trajecten in beweging brengen.

Doel: Acties formuleren om steeds in verbinding samen te werken en partnerschappen aan te gaan met ouders en andere betrokkenen.

Werktijd: 75 minuten

1. Beluister het verhaal

Beluister samen de podcast ‘Het verhaal van Hadewich’. Het samen luisteren geeft een andere dynamiek aan de uitwisseling. Als groep neem je samen de ruimte om het verhaal te beleven. Na het luisteren is het fijn om eerst in grote groep na te gaan hoe het verhaal binnengekomen is. Wat blijft hangen na het luisteren? Wat is herkenbaar? Wat zet aan tot denken?

2. Uitwisselen in groep

Maak zoveel als mogelijk heterogene groepen, waarbij personen vanuit verschillende posities samenkomen. Hierdoor zullen verschillende perspectieven en ervaringen voor boeiende uitwisselingen zorgen. Hoe deze groepen eruit zullen zien, zal voor ieder team of praktijk anders zijn. Probeer hiervoor groepen te vormen van 6 tot 8 personen.

Noteer of druk de reflectievragen op grote flappen waarop de groepen kunnen noteren en visualiseren tijdens de uitwisseling. Enkele vragen rond ‘verbindend samenwerken’ kunnen zijn:

  • Welke positieve samenwerkingen zijn er in dit verhaal i.f.v. inclusie? Welke gouden sleutels kunnen hieruit meegenomen worden?
  • Welke rol neemt deze ouder op naar samenwerking in dit inclusietraject? Wat of wie is daarin ondersteunend?
  • Spreken we in dit inclusieverhaal over samenwerking of partnerschap? En waarom? Waar zit het verschil?

3. Terugkoppeling

Kom na de uitwisseling opnieuw samen in grote groep en neem nog even de tijd om rode draden te formuleren.

  • Wat kwam er in de groepen naar voor als we luisteren naar een ouderverhaal vanuit ‘verbindend samenwerken’ in inclusietrajecten.
  • Wat betekent dit voor ouders?

Probeer van hieruit ook enkele actiepunten voor jullie organisatie te formuleren door stil te staan bij volgende vragen:

  • Wat is er nodig om hierop in te zetten?
  • Welke acties zien we hierbinnen?
  • Welke rol speel jij of speelt jouw organisatie hierin?

Ging jij met jouw organisatie aan de slag met deze werkvorm? Laat ons jouw ervaringen zeker weten via info@oudersvoorinclusie.be.