Op 31 december 2022 werd het project CVO Inclusief afgerond. Op dit moment zijn we bezig met het verwerken van alles wat we leerden. Een deel van deze verwerking zal in de komende maanden op deze pagina verschijnen.

Ontdek de ervaringen van inclusieve cursisten

Waar kan je nog naar uitkijken?

 • Inspiratie voor het vinden van ondersteuning in het volwassenenonderwijs
 • Een overzicht van de drempels die personen met specifieke noden ervaren in hun (weg naar) deelname in het volwassenenonderwijs + hoe kunnen enkele van deze drempels overwonnen worden

 

Alle mogelijke vragen over volwassenenonderwijs beantwoorden we bij onze Veel gestelde vragen.

Ouders voor Inclusie werd in het project vertegenwoordigd door Judith Baele. Binnen het team van het Steunpunt voor Inclusie is zij het aanspreekpunt rond inclusief volwassenenonderwijs: judith@oudersvoorinclusie.be

CVO inclusief?

Vanaf september 2022 zullen deze opleidingen en modules inclusief zijn:

Voor elk CVO werd een contactpersoon aangeduid, zij helpen jou graag verder!

CVO Inclusief is een project dat gefinancierd wordt door ESF. In een vorig project werd een draaiboek ontwikkeld en uitgetest om mensen met een verstandelijke beperking te laten participeren aan het volwassenenonderwijs. Het draaiboek reikt de CVO’s handvaten aan om hun opleidingen inclusief te maken. Nu breiden we het project uit naar zoveel mogelijk CVO’s en opleidingen in Vlaanderen. We bieden de CVO’s opleiding aan voor hun docenten, een stappenplan om hun CVO inclusiever te maken en gaan op zoek naar inclusiecoaches die zowel de docent als de inclusieve cursist ondersteunen.

Een inclusieve cursist is iemand die specifieke noden heeft. Het is iemand voor wie lessen volgen in het volwassenenonderwijs minder vanzelfsprekend is. Het project CVO Inclusief richt zich specifiek op mensen met een verstandelijke beperking, maar het project staat open voor iedereen die zichzelf als inclusieve cursist zou omschrijven. We vragen dus geen bewijzen, diagnoses of doktersattesten.

Een inclusieve cursist is minstens 16 jaar oud.

Een inclusieve cursist betaalt inschrijvingsgeld zoals iedereen (zie ‘Wat kost een opleiding in een CVO?’)

In september 2022! De precieze startdatum verschilt per opleiding of module. Je vindt dit op de website en ook de contactpersoon van het CVO kan jou hier meer over vertellen.

Elk CVO heeft een contactpersoon aangeduid. Je kan hen rechtstreeks mailen of naar hen vragen wanneer je naar het CVO belt of langsgaat. Je vindt de contactpersonen in het overzicht van de inclusieve opleidingen (hierboven).

Zit je nog met vragen? Twijfels? Of heb je nood aan wat extra ondersteuning bij jouw zoektocht naar een opleiding? Ouders voor Inclusie staat voor jou klaar om samen met jou, je ouders en jouw netwerk op zoek te gaan naar antwoorden:

Judith Baele

Judith@oudersvoorinclusie.be

Niet altijd.

Er zijn lessen waar nooit een examen voor is. Bij bijvoorbeeld de lessen ‘fietsen herstellen’ toon je tijdens de les aan de leerkracht dat je iets geleerd hebt en de leerkracht noteert dit dan. Je hebt dus eigenlijk nauwelijks door dat de leerkracht aan het bekijken is of je iets kan of niet.

Er zijn ook lessen waar wel een klassiek examen voor is. Denk bijvoorbeeld aan taalvakken zoals Engels of Frans. Je kan er als inclusieve cursist voor kiezen om wel of niet deel te nemen aan het examen. Als je niet deelneemt kan je ook geen (deel)certificaat halen.

De contactpersoon van het CVO kan jou alles vertellen over de opleiding of module, bijvoorbeeld:

 • Op welke dag van de week gaat deze opleiding door?
 • Waar gaat de opleiding door?
 • Wat moet ik meebrengen voor deze opleiding?
 • Wat ga ik precies leren?
 • Kunnen jullie deze aanpassing voor mij maken?

 

De contactpersonen zijn:

 • CVO Miras
  Ieper en Kortrijk: Karen Godderis-Coene
  Karen.Godderiscoene@miras.be
  Algemeen telefoonnummer: 05 722 42 85 (Vraag naar Karen Godderis-Coene)Brugge: Geoffrey Debudt
  Geoffrey.Debudt@miras.be
  Algemeen telefoonnummer: 05 044 02 44 (Vraag naar Geoffery Debudt)

 

 • CVO Kisp
  Gent: Sarah Braekman
  Sarah.Braekman@kisp.be
  Algemeen telefoonnummer: 09 216 84 93 (Vraag naar Sarah Braekman)
  Antwerpen: Kristien Franck
  Kristien.Franck@kisp.be
  Algemeen telefoonnummer: 03 226 33 95 (Vraag naar Kristien Franck)

 

 

 

Les volgen in het volwassenenonderwijs is niet voor iedereen even simpel. Heel wat vragen, twijfels of problemen zijn uniek. Daarom staat Judith voor jou klaar! Samen gaan we op zoek naar antwoorden, informatie en oplossingen. Neem gerust contact op:

Judith@oudersvoorinclusie.be

Ja, natuurlijk! CVO’s zijn vaak heel toegankelijk, het loont dus de moeite om met hen in gesprek te gaan over wat jij wil en hoe jullie samen aan de slag kunnen.

Vanuit CVO Inclusief kunnen we enkel ondersteuning aanbieden in deelnemende CVO’s, maar spreek gerust het Steunpunt voor Inclusie aan, we helpen je graag verder!

Centrum voor Volwassenenonderwijs?

CVO staat voor Centrum voor Volwassenenonderwijs.

Als je 16 jaar of ouder bent kan je een opleiding volgen in een CVO. Er zijn CVO’s in heel Vlaanderen, maar niet elk CVO biedt dezelfde opleidingen aan.

Dit verschilt per opleiding. Een opleiding bestaat meestal uit meerdere modules. Een module is een reeks lessen over een bepaald thema van de opleiding. Je wordt per module beoordeeld. Sommige modules volgen op elkaar, in de opleiding Kapper kan het zijn dat je eerst de module ‘Tijdelijke omvormingen en haarzorg’ moet volgen voor je de module ‘Kleuren’ kan volgen. Andere opleidingen hebben eerder losstaande modules. Bij kookopleidingen kan je bijvoorbeeld enkel de module ‘Visgerechten’ volgen. Om (hulp)kok te worden moet je echter alle modules volgen.

 • Basiseducatie: hier leer je basisvaardigheden op het niveau van het lager onderwijs of het 1e en 2de middelbaar (de 1e graad van het secundair onderwijs).
 • Secundair volwassenenonderwijs: hier kan je een opleiding op niveau van secundair onderwijs volgen en een diploma secundair onderwijs behalen.
 • Andere opleidingen: CVO’s hebben ook een heleboel opleidingen die los staan van het lager en secundair onderwijs. Je kan deze volgen omdat je een (andere) job wil, omdat je wil groeien in het werk dat je doet, als hobby of uit interesse.

Nee, je hebt geen diploma secundair onderwijs nodig. Voor sommige modules kan wel voorkennis gevraagd worden, bijvoorbeeld als je een gespecialiseerde module wilt volgen bij Fotografie, dan moet je weten hoe een fototoestel werkt.

Ja, zeker! Wil je een diploma secundair onderwijs halen? Dat kan! Je kan kiezen tussen een algemene vorming (niveau ASO/doorstroomfinaliteit) of een beroepsopleiding gecombineerd met aanvullende algemene vorming (niveau TSO of BSO, na de onderwijshervorming: dubbele finaliteit of arbeidsmarktfinaliteit).

Wil je een (deel)certificaat halen voor een bepaalde opleiding, dan kan dat ook. Wanneer je slaagt voor een module, verdien je een deelcertificaat. Wanneer je slaagt voor alle modules, verdien je een certificaat. Ben je niet zeker of een (deel)certificaat halen voor jou haalbaar of nodig is, dan kan je met het CVO bespreken hoe jullie zichtbaar of aantoonbaar kunnen maken wat je leerde tijdens de opleiding.

Natuurlijk mag dat! Er zijn heel veel mensen die een opleiding volgen omdat ze iets graag doen en niet omdat ze daar iets mee willen doen in hun werk. Het belangrijkste is dat je een opleiding kiest waar jij zin in hebt.

Tijdens je zoektocht naar een opleiding in een CVO zijn er enkele belangrijke vragen die je moet beantwoorden:

 • Wat wil ik leren? Wat interesseert mij?
 • Waarom wil ik dit leren? Voor mijn werk, als hobby, om een diploma te halen?
 • Waar wil ik dit leren? Moet dat in de buurt zijn of vooral vlot bereikbaar met het openbaar vervoer?

Eenmaal je een antwoord hebt op die vragen is het tijd om op zoek te gaan naar een CVO dat een passende opleiding aanbiedt. Op deze website kan je een CVO zoeken:

 • Via ‘Structuur van het volwassenenonderwijs’ vind je opleidingen voor basiseducatie (op niveau van lager onderwijs en eerste en tweede middelbaar) of secundair onderwijs
 • Via ‘Opleiding’ zoek je volgens opleiding
  Staat de opleiding die jij wil hier niet tussen, dan is hij misschien niet erkend door de Vlaamse overheid, zoek dan via Google “CVO opleiding X”
 • Via de lijsten van CVO’s of Centra voor basiseducatie vind je de CVO’s in jouw regio.

Algemene kostprijs
Voor de meeste opleidingen in een CVO betaal je inschrijvingsgeld. Je betaalt €1,50 per lestijd of €0,30 als je erkend bent door het VAPH. Natuurlijk moet je wel voor de volledige module betalen, ook als je een keer niet kan komen. Ben je onverwacht afwezig voor meerdere lessen, dan kan je dit bespreken met je CVO. Bovenop je inschrijvingsgeld moet je voor de meeste opleidingen ook cursusmateriaal betalen. Denk bijvoorbeeld aan een boek of gedrukte cursus, maar even goed aan het hout in een timmermansopleiding of de stof in een naaiopleiding. Hiervoor kan je geen korting krijgen.

(Gedeeltelijke) vrijstelling inschrijvingsgeld
Sommige mensen kunnen een volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld krijgen, bijvoorbeeld omdat ze een leefloon krijgen. In veel gevallen kunnen mensen met een beperking een gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld krijgen, je krijgt dus korting. Zoek je het graag zelf uit, dan vind je alle informatie op deze website. Je kan ook naar je CVO gaan en daar vragen of je recht hebt op korting.

Gratis opleidingen:
Er zijn 3 opleidingen die je gratis kan volgen als je geen diploma secundair onderwijs hebt:
Geletterdheidsmodules Nederlands en Leren leren

 • Een opleiding in het studiegebied aanvullende algemene vorming
 • Een opleiding in het studiegebied algemene vorming
 • De opleiding ‘Ervaringsdeskundige armoede en sociale uitsluiting’ is voor iedereen gratis.

Ja, dat mag zeker. Indien je in een periode van 6 jaar, jezelf meer dan 3 keer inschrijft voor dezelfde module, dan betaal je dubbel zoveel inschrijvingsgeld.
Als de module die je voor de 4de keer in 6 jaar wil volgen gratis is, dan betaal je deze vierde keer toch €1,50 per lestijd.

Nee, niet alle lessen in een CVO zijn ‘s avonds, heel wat lessen gaan overdag door. Dit verschilt van opleiding tot opleiding. En ook van vestigingsplaats, soms zelfs van semester. Dus misschien ruimer antwoorden: