Inschrijving onder ‘ontbindende voorwaarde’

Ondanks dat er vandaag een inschrijvingsrecht is voor alle kinderen en je als ouder dus je kind mag inschrijven in de school van je voorkeur is dit niet zo vanzelfsprekend voor kinderen met een ‘verslag’.

Wanneer je kind een ‘IAC-verslag’ of een ‘OV4-verslag’ heeft is een nieuwe inschrijving van je kind in een reguliere school, door de huidige regelgeving, er namelijk één ‘onder ontbindende voorwaarde’. Je bent als ouder in de eerste weken dus nog niet meteen zeker of je zoon/dochter op de school waar hij of zij is ingeschreven zal kunnen blijven.

Dit betekent voor vele ouders dat de zoektocht naar een nieuwe school voor hun kind met een verslag er een is met heel wat onzekerheden, bezorgdheden en angst. Een angst voor het spreekwoordelijke zwaard van Damocles, doordat de inschrijving die je doet voor je kind nog zo onzeker is. Eens het schooljaar start heeft een school namelijk een periode van 60 kalenderdagen de tijd om de inschrijving definitief te maken of deze te ontbinden, mits grondige motivatie en doorlopen van een kwaliteitsvol proces.

Omdat we merken dat het voor vele ouders, maar ook onderwijspartners niet duidelijk is hoe zo’n proces verloopt ontwikkelden we deze beknopte leidraad. Deze biedt geen garantie op een positief resultaat, maar wil handvaten bieden in hoe het proces naar een beslissing tot inschrijving of ontbinding kwaliteitsvol te laten verlopen. Dit doen we door jou als ouder stap voor stap mee te nemen en je tips en vragen mee te geven ter voorbereiding.

Lees hier de uitgebreide versie

Vond je hier geen antwoord op jouw vraag? Stuur ons een mailtje: info@oudersvoorinclusie.be

Heb je een dringende vraag of nood aan ondersteuning of coaching? Vraag het aan het Steunpunt