Vrije tijd, sport & jeugdwerk

In de buurt naar de jeugdbeweging, academie, sportclub of op zomerkamp gaan, daar draait inclusieve vrije tijd om. Want iedereen verdient een fijne vrije tijd! Onze materialen geven handvaten bij het invullen van inclusieve vrije tijd.

Zit je met een vraag of heb je nood aan ondersteuning rond het thema vrije tijd, neem dan contact op met het Steunpunt voor Inclusie.


Gespreksstarters Vrije Tijd

Blijven babbelen met elkaar. Het is niet alleen van onschatbare waarde, je haalt er ook nog eens heel wat winst uit,…

Bouwen aan je inclusienetwerk rond inclusieve vrije tijd

Wie kan er met ons mee zoeken? Waar kunnen we terecht met onze vragen? Wie kan er ons ondersteunen? Waar vinden we…

Straffe beeldvorming met de Wie Wat-tool

Hoe kan je als ouder een volledig, sterktegericht beeld geven van jouw kind? Hoe geef je respectvol en krachtig info…

Pencils, woordeloos inclusief

Uitleggen wat inclusie precies is, is geen eenvoudige uitdaging. Daarom stelde Ouders voor Inclusie de vraag aan de…

Als organisatie uitwisselen over inclusie: Hoe?

Wil je als vrijetijds-, sport- of jeugdwerkorganisatie inclusie als thema belichten tijdens een vorming? In deze tool…

Oproep van ouders – Hoe kan jij het verschil maken?

Wat maakt het verschil voor ouders om hun kind met een gerust hart af te zetten op jouw vrijetijdsorganisatie? Waar…

Boost inclusie van binnenuit!

Wil je in jouw gemeente aan de slag rond inclusie? Dan kan je rekenen op begeleiding door het Steunpunt voor Inclusie.…

Verbindend overleg

Overleg met alle betrokken partners (ouders, leerkrachten, zorgleerkracht, zorgcoördinator, (leer)ondersteuner,…

Inclusiehotspots

Inclusie voor kinderen/jongeren met specifieke noden realiseren doe je samen, dat geldt voor ouders, maar evengoed voor…

Eerste Hulp Bij Inclusieve Activiteiten

Als lokaal bestuur wil je je richten op alle inwoners, ook kinderen en jongeren met specifieke noden. De ervaring leert…

Inclusielabs

Inclusie realiseren doe je niet zomaar, dit vraagt procesbegeleiding, inzichten van diverse actoren, het opbouwen van…

Rapport Vrij in vrije tijd

Vrije tijd is de tijd die je niet hoeft te besteden aan noodzakelijke activiteiten zoals werk, studie, huishouden of…

Redelijke aanpassingen, een zoektocht naar gepaste maatregelen

Redelijke aanpassingen zorgen ervoor dat een omgeving meer toegankelijk wordt. Voor elke unieke situatie zullen…

Gouden tips voor Inclusieve Vrije Tijd

Wat doe jij in jouw organisatie om lokale animatoren hierbij te ondersteunen? Wat zijn gouden tips om inclusie waar te…

Duurzaam en avontuurlijk reizen voor iedereen!

Karavaan vzw: een organisatie die inclusieve reizen begeleidt? Daar willen we uiteraard meer over weten! Hoe doen ze…

Hoe brengen we inclusieve waarden binnen in onze vrijetijdsorganisatie?

Gaat jouw kind met ondersteuningsnoden naar een vrijetijdsorganisatie in jouw buurt? Wil je de animatoren of trainers…