Vragen over inclusie

Inclusie betekent dat je, ongeacht de specifieke noden die je hebt, deelneemt aan de maatschappij, bijvoorbeeld de gewone school, de sportclub achter de hoek,… Hoe je deelneemt, daar gaat inclusie over. We vertrekken vanuit vier inclusieve waarden, namelijk erbij horen, talenten kunnen tonen, ondersteuning om te kunnen participeren en wederkerigheid.

In deze podcast neemt een ouder het woord. Zij heeft ruim 20 jaar ervaring met het realiseren van inclusief onderwijs. We krijgen een inkijk in de beleving van een ouder, zowel in de hindernissen als in de voldoening die dit traject haar bracht.

 • Ja
 • VN verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap
 • Grondwet

Op 2 juli 2009 ondertekende België het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap. Dat betekent dat België het recht op inclusief onderwijs moet respecteren, beschermen en realiseren.

Pas in 2021 werd het recht op inclusie opgenomen in de Belgische grondwet. Titel ll artikel 22 van deze grondwet luidt: “Iedere persoon met een handicap heeft recht op volledige inclusie in de samenleving met inbegrip van het recht op redelijke aanpassingen.”

Inclusie is dus een mensenrecht. Door het gebruik van de redelijke aanpassingen worden barrières weggenomen en krijgt iedereen gelijkwaardige kansen.

GRIP bracht verschillende getuigenissen bij elkaar over wat inclusie inhoudt en hoe het werkt.

Marie Spinoy en Kurt Willems , PHD Researcher en Professor onderwijsrecht Leuven Centre for Public Law KU Leuven gaan dieper in op het recht op inclusie.

 • Iedereen
 • Aanpassingen van de omgeving aan de noden van het kind/ jongeren
 • Alle domeinen van het leven

Inclusie is mogelijk voor iedereen. Soms leeft de idee dat inclusie niet mogelijk is voor welbepaalde groepen of mensen met grote ondersteuningsnood. Dit klopt niet. Aanpassingen aan de omgeving die een antwoord bieden op specifieke noden, maken inclusie mogelijk voor iedereen.

Inclusie is mogelijk in alle domeinen van het leven (onderwijs, vrije tijd, arbeid & wonen, …). Meestal ben je niet de eerste die op zoek is naar inclusie binnen een bepaalde setting of situatie. Anderen kunnen hun ervaringen delen en jou tips geven over wat werkt. Wij brengen jou graag in contact!

Frederik Wauters vertelt je alvast hoe hij aan de slag ging als eerste Vlaamse werknemer met downsyndroom.

 • Eigen netwerk
 • School
 • Lokale initiatieven
 • Sociale media
 • Studenten
 • Online platformen

Hulp kan vanuit diverse hoeken komen. Zo kan je polsen of er personen in je eigen netwerk aanwezig zijn die hulp kunnen bieden: een familielid, buur, collega, kennis. Daarvoor is het belangrijk dat de personen uit je omgeving weten dat je op zoek bent naar hulp.

Je kan ook eens bevragen of er op school iemand is die hulp kan opnemen. Zij kunnen daarnaast ook de vraag mee verspreiden. Wie weet is er wel een andere ouder die graag iets wil opnemen in het traject, of een leerkracht die een extra engagement wil opnemen?

Daarnaast kan je aankloppen bij lokale initiatieven die een vrijwilligersnetwerk hebben: de lokale speelpleinwerking of jeugdbeweging, babysits of organisaties die kampen organiseren. Je kan ook terecht bij het Huis van het Kind of Kind & Gezin in jouw gemeente, ook zij hebben vaak een netwerk waarmee ze je in contact kunnen brengen. Sommige werkingen van Kind & Gezin hebben ook een Home-Start werking, waarbij een vrijwilliger sociale en opvoedkundige steun aan huis biedt.

Je kan je vraag ook kenbaar maken op de sociale media. Je kan je vraag posten op de facebookgroep waar mensen uit de gemeente of buurt met elkaar in contact komen. Daarnaast bestaan ook heel specifieke  facebookgroepen: gericht op vrijwilligers, net afgestudeerden in sociale wetenschappen (pedagogische wetenschappen, gezinswetenschappen, logopedie, ergotherapie, revalidatiewetenschappen…), personen die een job zoeken of groepen voor PAB/PVB-assistenten.

Je kan ook een student uit de sociale wetenschappen inschakelen. Zij kunnen stagelopen in het inclusief onderwijs of een coachingsopdracht uitvoeren. De opleidingsverantwoordelijke van de richting kan je in contact brengen met de verantwoordelijke voor inclusiestages. Deze stage is voor de studenten een leer- en oefenervaring. Er kan van ouders of professionelen in het team ook gevraagd worden de stage te begeleiden.

 

PlatformDoel
Vacaturepagina Ouders voor InclusieVoor vrijwillige of betaalde hulp. Je plaatst een hulpvraag en legt zelf de connectie met personen die reageren.
HelpperVoor vrijwillige of betaalde hulp, jij bepaalt hoeveel je wil besteden. Ook de verzekering gebeurt via dit platform, jij betaalt hiervoor een kleine bijdrage.
Give a dayVoor vrijwillige hulp in de buurt. Ook de verzekering gebeurt via dit platform, jij betaalt hiervoor een kleine bijdrage.
HoplrVoor vrijwillige of betaalde hulp in de buurt. Jij plaatst een hulpvraag en legt zelf de connectie met personen die reageren.

OVI kan jou in contact brengen met ouders in jouw regio. Zij kunnen hun ervaringen m.b.t. het vinden van vrijwilligers en het opstellen van vacatures met jou delen. Zij kunnen ook hun netwerk in de regio met jou delen.

We bieden jou een pagina aan waarop je jouw vacature wereldkundig kan maken.

Wanneer het STP betrokken is ter ondersteuning van ouders zullen zij mee zoeken in het activeren van iedereen die betrokken is op het inclusief traject: vervult iedereen zijn verwachte rol? Waar liggen nog kansen?

Het STP zoekt mee naar het zichtbaar maken van de job van PAB-assistent. Dat doen ze enerzijds door hun rol zichtbaar te maken in inspirerende verhalen en ook door op regelmatige basis intervisiemomenten voor PAB-assistenten (of vrijwilligers met een gelijkaardige rol) te organiseren