Veelgestelde vragen over inclusie

Inclusie betekent dat je, ongeacht de specifieke noden die je hebt, deelneemt aan de maatschappij, bijvoorbeeld de gewone school, de sportclub achter de hoek,… Hoe je deelneemt, daar gaat inclusie over. We vertrekken vanuit vier inclusieve waarden, namelijk erbij horen, talenten kunnen tonen, ondersteuning om te kunnen participeren en wederkerigheid.

In deze podcast neemt een ouder het woord. Zij heeft ruim 20 jaar ervaring met het realiseren van inclusief onderwijs. We krijgen een inkijk in de beleving van een ouder, zowel in de hindernissen als in de voldoening die dit traject haar bracht.

 • Ja
 • VN verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap
 • Grondwet

Op 2 juli 2009 ondertekende België het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap. Dat betekent dat België het recht op inclusief onderwijs moet respecteren, beschermen en realiseren.

Pas in 2021 werd het recht op inclusie opgenomen in de Belgische grondwet. Titel ll artikel 22 van deze grondwet luidt: “Iedere persoon met een handicap heeft recht op volledige inclusie in de samenleving met inbegrip van het recht op redelijke aanpassingen.”

Inclusie is dus een mensenrecht. Door het gebruik van de redelijke aanpassingen worden barrières weggenomen en krijgt iedereen gelijkwaardige kansen.

GRIP bracht verschillende getuigenissen bij elkaar over wat inclusie inhoudt en hoe het werkt.

Marie Spinoy en Kurt Willems , PHD Researcher en Professor onderwijsrecht Leuven Centre for Public Law KU Leuven gaan dieper in op het recht op inclusie.

 • Iedereen
 • Aanpassingen van de omgeving aan de noden van het kind/ jongeren
 • Alle domeinen van het leven

Inclusie is mogelijk voor iedereen. Soms leeft de idee dat inclusie niet mogelijk is voor welbepaalde groepen of mensen met grote ondersteuningsnood. Dit klopt niet. Aanpassingen aan de omgeving die een antwoord bieden op specifieke noden, maken inclusie mogelijk voor iedereen.

Inclusie is mogelijk in alle domeinen van het leven (onderwijs, vrije tijd, arbeid & wonen, …). Meestal ben je niet de eerste die op zoek is naar inclusie binnen een bepaalde setting of situatie. Anderen kunnen hun ervaringen delen en jou tips geven over wat werkt. Wij brengen jou graag in contact!

Frederik Wauters vertelt je alvast hoe hij aan de slag ging als eerste Vlaamse werknemer met downsyndroom.

 • Je eigen netwerk 
 • Verschillende websites  
 • Lokale initiatieven 
 • Het netwerk van de school 
 • Hogescholen & universiteiten  

We weten uit ervaring dat de meeste vrijwilligers gevonden worden in het eigen netwerk. Misschien ken je wel mensen of kennen zij iemand die graag iets voor jou en je kind zouden betekenen, maar niet goed weten hoe. Denk hierbij ook eens na over personen uit je verleden. Zorg er voor dat mensen uit jouw omgeving weten dat je op zoek bent naar een vrijwilliger, zo kunnen zij mee uitkijken. 

Op verschillende websites kan je een vacature/advertentie voor een vrijwilliger zetten. Via Helpper vindt je (voornamelijk betaalde) vrijwilligers. Op de website van Give a Day vindt je via ‘burenhulp’ onbetaalde vrijwilligers in je buurt, je betaalt enkel een kleine bijdrage voor de verzekering van de vrijwilliger. 

Er zijn veel lokale initiatieven die verbonden zijn aan vrijwilligers of vrijwilligersorganisaties. Denk hierbij maar aan de scouts en de kinderopvang in jouw gemeente. Wellicht komen daar ook mensen over de vloer die graag iets voor jou willen betekenen. Vraag ook zeker eens bij het Huis van het Kind of Kind en Gezin in jouw gemeente of zij jou kunnen helpen! 

Pols ook eens bij de school van je kind! Welke vrijwilligers komen daar al over de vloer? Kennen zij nog iemand die graag vrijwilligerswerk zou opnemen? Wie heeft er wat tijd over en wil wat bijspringen voor jouw kind en je gezin?  

Binnen verschillende opleidingen van de hogeschool of universiteit kunnen studenten een inclusiestage lopen. Ook zijn er opleidingen waarbinnen studenten een aantal uur vrijwilligerswerk moeten en/of willen doen. Neem dus zeker eens contact op met de (pedagogische) opleidingen van de hogescholen en universiteiten uit de buurt!