Veelgestelde vragen over inclusie

Inclusie betekent dat je, ongeacht de specifieke noden die je hebt, deelneemt aan de maatschappij, bijvoorbeeld de gewone school, de sportclub achter de hoek,… Hoe je deelneemt, daar gaat inclusie over. We vertrekken vanuit vier inclusieve waarden, namelijk erbij horen, talenten kunnen tonen, ondersteuning om te kunnen participeren en wederkerigheid.

In deze podcast neemt een ouder het woord. Zij heeft ruim 20 jaar ervaring met het realiseren van inclusief onderwijs. We krijgen een inkijk in de beleving van een ouder, zowel in de hindernissen als in de voldoening die dit traject haar bracht.

 • Ja
 • VN verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap
 • Grondwet

Op 2 juli 2009 ondertekende België het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap. Dat betekent dat België het recht op inclusief onderwijs moet respecteren, beschermen en realiseren.

Pas in 2021 werd het recht op inclusie opgenomen in de Belgische grondwet. Titel ll artikel 22 van deze grondwet luidt: “Iedere persoon met een handicap heeft recht op volledige inclusie in de samenleving met inbegrip van het recht op redelijke aanpassingen.”

Inclusie is dus een mensenrecht. Door het gebruik van de redelijke aanpassingen worden barrières weggenomen en krijgt iedereen gelijkwaardige kansen.

GRIP bracht verschillende getuigenissen bij elkaar over wat inclusie inhoudt en hoe het werkt.

Marie Spinoy en Kurt Willems , PHD Researcher en Professor onderwijsrecht Leuven Centre for Public Law KU Leuven gaan dieper in op het recht op inclusie.

 • Iedereen
 • Aanpassingen van de omgeving aan de noden van het kind/ jongeren
 • Alle domeinen van het leven

Inclusie is mogelijk voor iedereen. Soms leeft de idee dat inclusie niet mogelijk is voor welbepaalde groepen of mensen met grote ondersteuningsnood. Dit klopt niet. Aanpassingen aan de omgeving die een antwoord bieden op specifieke noden, maken inclusie mogelijk voor iedereen.

Inclusie is mogelijk in alle domeinen van het leven (onderwijs, vrije tijd, arbeid & wonen, …). Meestal ben je niet de eerste die op zoek is naar inclusie binnen een bepaalde setting of situatie. Anderen kunnen hun ervaringen delen en jou tips geven over wat werkt. Wij brengen jou graag in contact!

Frederik Wauters vertelt je alvast hoe hij aan de slag ging als eerste Vlaamse werknemer met downsyndroom.

Keuze voor inclusie

 • Ja
 • Zoek bestaande trajecten op
 • Laat je omringen
 • Blijf positief

Ja, er zijn geen grenzen aan inclusie. Dit is niet afhankelijk van de mogelijkheden of de beperkingen van een kind. Op dit moment is inclusie niet altijd de gemakkelijkste keuze omdat er nog veel drempels zijn.

Toch zien wij dagelijks dat inclusief onderwijs waargemaakt kan worden. Ga dus zeker op verkenning. Praat eens met andere ouders die reeds ervaring hebben. Zo krijg je realistische verhalen die inspirerend werken in het vormgeven van jouw inclusieve traject.

Sta stil bij wat jij wilt dat jouw kind leert. Daarbij vertrek je vanuit de sterktes van jouw kind. Gerichtheid op wat iemand wél kan verbreedt jouw idee van wat mogelijk is, waar nodig met ondersteuning of redelijke aanpassingen.

Inclusie is een samen verhaal. Laat je dus omringen door diverse mensen die een antwoord kunnen bieden op jouw noden. Denk dan aan mensen die mee oplossingen bieden, helpende handen bieden, naar jou luisteren, jou in verbinding kunnen brengen met anderen, … Deze mensen hoef je zeker niet alleen te vinden in de onderwijscontext, denk ook aan een buur, familie, vrienden, vrijwilligers, mensen die je kent uit jouw vrije tijd (of die van jouw kind).

Jammer genoeg ervaren ouders soms nog weerstand wanneer ze kiezen voor inclusie. Weet dat jij niet de enige bent die bewust kiest voor inclusie en hier ten volle voor wil gaan. Lees onze inspirerende verhalen of neem contact met ons op om gelijk gestemde ouders te ontmoeten.

Een ouder vertelt: Waarom kiest een ouder voor inclusief onderwijs?

 • Voortdurende afstemming
 • Doelen op maat

Inclusie is een dynamisch proces dat voortdurend in verandering is. En dus steeds weer afstemming vraagt. Wanneer vragen of bedenkingen rijzen, wordt het voeren van constructieve en transparante communicatie nog belangrijker.

Inclusief onderwijs kan pas werken als leerlingen met specifieke noden kunnen werken aan doelen op maat, met redelijke aanpassingen. Nodig de school uit om hierover in gesprek te gaan en deel hierin de expertise die jij over jouw kind hebt. Focus hierbij op wat wel goed gaat, wat wel lukt en ook welke positieve impact de school en haar leerkrachten hebben. Focus op de doelen die jullie samen willen stellen, evalueren of bijsturen. Bekijk voor elk doel wat er nodig is voor jouw kind om dit doel te kunnen bereiken. Inspiratie rond redelijke aanpassingen vind je hier.

Snuister daarnaast zeker ook eens rond in onze tools rond inclusief onderwijs , verwijs jouw onderwijspartners hier gericht naar door en haal inspiratie bij onze inspirerende verhalen. Heb je nood aan meer, neem dan contact op met het Steunpunt voor Inclusie .

 • Constante zoektocht
 • Vertrouw op jouw inzicht
 • Keuze aan de ouders

Als ouder ken je jouw kind al van voor de geboorte en zag je hem of haar in al zijn/haar facetten. Je zag hoe jouw kind participeerde op verschillende domeinen en in diverse situaties. Jij weet dus als geen ander wat goed lukt, waar er ondersteuning nodig heeft en wat jouw kind nog te leren heeft. De ontwikkeling en het levenstraject van een kind is altijd onvoorspelbaar, zeker bij kinderen met specifieke noden. Als ouder mis je soms houvast, maar je hebt ook ervaring met het bijstellen van dromen en het zoeken naar mogelijkheden in onverwachte hobbels op jouw pad.

Anderen zijn nieuw in het traject van jouw kind, en het kan even duren voor je hen als ouder mee hebt in jouw verhaal van wensen, dromen, hobbels en aanpassingen. Maar dat betekent niet dat jij op hen moet wachten of niet meer voluit kan gaan in jouw inclusietraject.

Vermoedelijk krijg je regelmatig adviezen of bedenkingen, altijd goed bedoeld, maar daarom niet altijd even fijn. Voor jezelf kan je deze adviezen bijhouden, overzichtelijk maken en meenemen wanneer je afwegingen en keuzes maakt. Neem hier vooral de tijd voor en laat je niet opjagen. Onderschat ook jouw buikgevoel als ouder niet, misschien weet je niet altijd precies waarom, maar vaak klopt dit gevoel wel.

De keuze voor inclusief onderwijs is aan de ouders. Er wordt van scholen verwacht dat ze bereidheid tonen om aan de slag te gaan binnen het inclusie traject. De enige afweging die zij mogen maken is of de nodige maatregelen proportioneel zijn of niet.

Ouders voor Inclusie brengt je in contact met andere ouders die al een traject hebben doorlopen of er nog middenin zitten. Het delen van inspirerende voorbeelden kan verhelderend werken en weer moed geven om ervoor te gaan.

Een medewerker van het Steunpunt voor Inclusie staat steeds klaar om naar jou te luisteren. Zonder een oordeel of een keuze te maken in jouw plaats, zoeken ze mee naar welke kansen er in jouw situatie zitten. Door kennis van regelgeving, ondersteunende organisaties,… kunnen ze heel concrete voorstellen doen die zo dicht mogelijk aanleunen bij de dromen van jou en je kind.

Van zoektocht naar inschrijving

 • Ja
 • Vrije schoolkeuze

Ja, dat kan zeker. In België is er vrije schoolkeuze. Dit betekent dat je als ouder vrij mag kiezen naar welke school je jouw kind stuurt. Hierbij is het reguliere onderwijs ook de eerste plaats voor kinderen met specifieke noden. Dit geld ook voor leerlingen met een gemotiveerd verslag. Wanneer een kind met specifieke noden (met of zonder gemotiveerd verslag) zich inschrijft, gaan het schoolteam en de ouders samen op zoek naar redelijke aanpassingen die het pad effenen voor participatie aan alle facetten van het school lopen.

Heb je een verslag? Dan moet de school je inschrijven onder “ontbindende voorwaarden”. Er wordt samen met het schoolteam, CLB (Centrum Leerling Begeleiding) en ouders bekeken welke aanpassingen nodig zijn. Lukt het gemeenschappelijk curriculum van de school niet, dan kan er overgestapt worden op een IAC (Individueel Aangepast Curriculum). Dit gebeurt ook in samenspraak met school, CLB en de ouders. Wanneer alle partijen het eens zijn over de haalbaarheid en redelijkheid van de nodige aanpassingen, dan wordt een leerling definitief ingeschreven. Schat de school in dat de nodige aanpassingen “disproportioneel” of niet haalbaar zijn, dan kan de school de inschrijving ontbinden. Een school krijgt hiervoor 60 kalenderdagen vanaf de eerste bijgewoonde schooldag en gebeut schriftelijk met een officieel document : “Mededeling van niet-realiseerde inschrijving of ontbinding van een inschrijving” Dring daar gerust op aan. Heb je hierrond nog concrete vragen? Contacteer gerust een medewerker van het Steunpunt voor Inclusie.

 • Ga op verkenning
 • Ga het gesprek aan
 • Raadpleeg CLB

Bezoek eerst een paar scholen in jouw buurt. Welke spreken je aan? Zowel praktisch als gevoelsmatig. Als je een selectie hebt gemaakt, neem je contact op met deze scholen en vraag een gesprek met directie, zorgcoördinator of leerlingbegeleider. Wees tijdens dit gesprek vooral open over de noden die jouw kind ervaart. Jullie weten als geen ander waar je kind ondersteuning bij nodig heeft. Uiteraard haal je ook de sterktes van jouw kind aan.

In principe zijn scholen verplicht om jouw kind in te schrijven (zie: ‘Kan ik zo naar een school stappen en mijn kind inschrijven?’). Het is logisch dat je wil aftoetsen hoe de school staat tegenover inclusie. Wat is hun visie redelijke aanpassingen? Zijn ze bereid om samen na te denken? Op welke manier kijkt de school naar samenwerking met de ouders en eventuele andere partijen?

Als je kind eerder al ondersteuning kreeg, kan de ondersteuner ook een rol spelen in de zoektocht naar een nieuwe school. Via collega’s heeft hij/zij zicht op scholen in de buurt en een ondersteuner kan ook de brug slaan tussen de oude en de nieuwe school.

Bij een overstap naar een nieuwe school kan je ook het CLB (Centrum Leerling Begeleiding). De begeleiding van een zoektocht naar een nieuwe school valt onder schoolloopbaanbegeleiding en is een vaste taak voor het CLB.

Hou er rekening mee dat sommige steden en gemeenten werken met een aanmeldingssysteem. Zij vragen ouders een lijst door te geven van hun favoriete scholen en leggen dan de puzzel om zoveel mogelijk kinderen naar hun school van voorkeur te laten gaan.

 • Stel je kind voor
 • Gebruik beeldmateriaal en anekdotes
 • Neem een vertrouwenspersoon mee

Wees in een eerste gesprek vooral open. Uiteraard maak je een selectie in de veelheid aan informatie en ervaring die jij hebt rond jouw kind, maar hou niets bewust achter. Bereid op voorhand, eventueel samen met anderen die jouw kind kennen en steunen, voor hoe je een globaal beeld kan schetsen van jouw kind. Gebruik hierbij zeker beeldmateriaal en anekdotes, dit zicht vaak veel meer dan woorden alleen. Als je dat wil kan je de school zeker ook vragen of jouw kind mee mag komen tijdens dit gesprek, zo krijgt jouw kind echt een gezicht voor de school.

Deze vragen kunnen jou helpen om aan de school over te brengen wie jouw kind precies is:

 • Wie is jouw kind? Beschrijf wat krachtig is aan jou kind? Waar loopt het nog tegenaan?
 • Wat lukt zelfstandig, wat lukt met aanpassingen of ondersteuning?
 • Wat werkt? (op de vorige school, in de vrije tijd of thuis?)
 • Wat zijn de interesses van jouw kind?
 • Waarvan kan hij/zij genieten en wat zorgt eerder voor onrust?
 • Wat doet jouw kind in zijn vrije tijd?

Heb je nood aan wat steun tijdens het eerste gesprek, neem dan zeker een vertrouwenspersoon mee. Dat is iemand waarvan jij weet dat hij/zij achter jouw wensen staat, die jouw kind kent en met wie je dit eerste gesprek ook kan voorbereiden. Denk bijvoorbeeld aan een therapeut, thuisbegeleider, iemand uit de opvang, een medewerker van het Steunpunt voor Inclusie of gewoon een vriend(in). Door samen met hen voor te bereiden, krijg je een nieuwe kijk van iemand die wat minder emotioneel betrokken is. Zelfs als deze persoon tijdens het gesprek weinig inbrengt, is het fijn dat je er niet alleen voor staat.

De mama van Clara vertelt over haar overstap naar het secundair onderwijs.

 • Nee
 • Wees de start voor een nieuwe inclusieve school
 • Zoek inspiratie bij andere ouders

Nee en gelukkig maar! Als we een lijst van inclusieve scholen zouden opmaken, dan labelen we een heleboel andere scholen direct als exclusieve school. Elke school heeft het potentieel om een inclusieve school te zijn en is bij wet verplicht om een kwaliteitsvol onderwijs te bieden aan alle leerlingen, dus ook aan leerlingen met specifieke noden. Wat kwaliteitsvol onderwijs precies is, werd vastgelegd in het Referentiekader Onderwijskwaliteit van de Vlaamse onderwijsinspectie.

Niet alle scholen hebben evenveel kennis en ervaring op vlak van inclusie. Scholen kunnen hulp vragen aan het CLB (Centrum Leerling Begeleiding), ondersteuningsnetwerken en pedagogische begeleiding om inclusief onderwijs kwaliteitsvol te realiseren. Jouw vraag om inclusief onderwijs kan voor een school dus de aanzet zijn om een inclusieve school te worden.

Weet ook dat je niet de enige en eerste ouder bent die kiest voor een inclusief traject. Als Ouders voor Inclusie brengen we je graag in contact met andere ouders, zodat je elkaar kan inspireren en ervaringen kan delen.

 • Vraag dit aan de school
 • Inschrijving onder ontbindende voorwaarden?
 • Weigering onder tafel?

Het eerste antwoord op deze vraag vind je bij de school. Soms heeft het niet inschrijven van jouw kind niets te maken met diens specifieke noden. Zo kan het zijn dat de school volzet is, jouw kind wat ingeschreven was in meerdere scholen of niet voldeed aan de toelatingsvoorwaarden (vooropleiding, leeftijd, …). De inschrijving van jouw kind kan ook geweigerd worden vanwege een tuchtsanctie die hij/zij eerder kreeg.

De specifieke noden van jouw kind of het hebben van een (gemotiveerd) verslag zijn echter geen geldige redenen om inschrijving te weigeren. Een school moet jouw kind inschrijven, eventueel onder ontbindende voorwaarden (zie: Kan ik zo naar een school stappen en mijn kind inschrijven?). Na 60 dagen kan een school de inschrijving ontbinden indien zij de nodige aanpassingen als disproportioneel beoordelen. Dit gebeurt schriftelijk met een officieel document : “Mededeling van niet-realiseerde inschrijving of ontbinding van een inschrijving” Dring daar gerust op aan. Heb je hierrond nog concrete vragen? Contacteer gerust een medewerker van het Steunpunt voor Inclusie.

Herken je je in geen enkele van bovenstaande redenen om een inschrijving te weigeren? Dan kan het zijn dat je onterecht geweigerd bent. Meld dit zeker aan ons!

Ben je onterecht geweigerd? Meld het ons!

 • Ja
 • Zowel in het lager als in het secundair onderwijs
 • CLB kan de overstap ondersteunen
 • Zoek een partner die je steunt (thuisbegeleiding, therapeut, andere ouder, …)

Een kind dat les volgt in het buitengewoon onderwijs kan altijd de overstap maken naar het regulier onderwijs, ongeacht het leerjaar of type onderwijs dat je kind volgt. Een school regulier onderwijs kan jouw kind niet zomaar weigeren.

Je kind maakt de overstap met een verslag M-decreet op zak, dat was immers zijn of haar toegangsticket voor het buitengewoon onderwijs. Hiermee wordt je kind ingeschreven (onder ontbindende voorwaarde) in een reguliere school. Laat de nieuwe school van jouw kind al van bij de inschrijving weten dat jouw kind een verslag M-decreet heeft.

Samen met de school, het CLB en andere partners bekijk je of jouw kind verder een individueel aangepast curriculum (IAC) zal volgen, of dat het aansluit bij het gemeenschappelijke curriculum (met redelijke aanpassingen). Indien aansluiten bij het gemeenschappelijke curriculum de meest passende keuze blijkt voor jullie, dan kan het CLB jullie verslag M-decreet omzetten in een gemotiveerd verslag (en dit vóór jouw kind de overstap maakt). Wanneer je je kind inschrijft met een gemotiveerd verslag, is er geen sprake van ontbindende voorwaarde.

Jouw kind heeft steeds recht op ondersteuning van een ondersteuningsnetwerk, ook als het de overstap maakt met een gemotiveerd verslag.

In heel dit proces is het CLB een belangrijke partner die je mee kan ondersteunen. Betrek hen dus zeker in een eventuele overstap en spreek ook het nieuwe CLB van de reguliere school aan. Deze CLB-medewerker legt jou graag uit hoe zij dit aanpakt.

Tot slot raden we je aan om je in de zoektocht en tijdens de gesprekken te laten ondersteunen door een ‘vertrouwenspersoon’, iemand waar jij je goed bij voelt en die mee de gesprekken kan voeren en eventueel kan voorbereiden. Met twee weet en hoor je meer dan alleen.

Ouders voor inclusie kan samen met jou op zoek gaan naar een (nieuwe) school en je ondersteunen in de opstart- en eerste evaluatiegesprekken.

We kunnen je in contact brengen met andere ondersteunende diensten die waardevol kunnen zijn in je traject.

We delen inspirerende verhalen met jou. Door mooie inclusieve trajecten in beeld te brengen, bieden we inspiratie aan jou, maar ook aan leerkrachten en scholen. Zij krijgen als het ware de kans om te gaan gluren bij de buren: Hoe verloopt een inclusief traject op een andere school? Hoe kunnen we hieruit leren als school? Hoe werken ouders en school samen? Hoe organiseren ze ondersteuning?

We brengen je in contact met andere ouders, ouders uit jouw buurt, ouders met een herkenbaar verhaal,… Ze geven je misschien niet de naam van dé school, maar vanuit hun ervaring kunnen ze jou de nodige bagage geven om je eigen weg te gaan. Een medewerker van het Steunpunt voor Inclusie brengt jou graag in contact!

Samenwerking

Energistically benchmark focused growth strategies via superior supply chains. Compellingly reintermediate mission-critical potentialities whereas cross functional scenarios. Phosfluorescently re-engineer distributed processes without standardized supply chains. Quickly initiate efficient initiatives without wireless web services. Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services.

Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services.

Phosfluorescently re-engineer distributed processes without standardized supply chains. Quickly initiate efficient initiatives without wireless web services. Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services.

Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services. Energistically benchmark focused growth strategies via superior supply chains. Compellingly reintermediate mission-critical potentialities whereas cross functional scenarios.

Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services.

Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services. Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services. Energistically benchmark focused growth strategies via superior supply chains. Compellingly reintermediate mission-critical potentialities whereas cross functional scenarios.

Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services. Energistically benchmark focused growth strategies via superior supply chains. Compellingly reintermediate mission-critical potentialities whereas cross functional scenarios.

Energistically benchmark focused growth strategies via superior supply chains. Compellingly reintermediate mission-critical potentialities whereas cross functional scenarios. Phosfluorescently re-engineer distributed processes without standardized supply chains. Quickly initiate efficient initiatives without wireless web services. Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services.

Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services.

Ondersteuning

Energistically benchmark focused growth strategies via superior supply chains. Compellingly reintermediate mission-critical potentialities whereas cross functional scenarios. Phosfluorescently re-engineer distributed processes without standardized supply chains. Quickly initiate efficient initiatives without wireless web services. Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services.

Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services.

Phosfluorescently re-engineer distributed processes without standardized supply chains. Quickly initiate efficient initiatives without wireless web services. Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services.

Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services. Energistically benchmark focused growth strategies via superior supply chains. Compellingly reintermediate mission-critical potentialities whereas cross functional scenarios.

Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services.

Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services. Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services. Energistically benchmark focused growth strategies via superior supply chains. Compellingly reintermediate mission-critical potentialities whereas cross functional scenarios.

Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services. Energistically benchmark focused growth strategies via superior supply chains. Compellingly reintermediate mission-critical potentialities whereas cross functional scenarios.

Energistically benchmark focused growth strategies via superior supply chains. Compellingly reintermediate mission-critical potentialities whereas cross functional scenarios. Phosfluorescently re-engineer distributed processes without standardized supply chains. Quickly initiate efficient initiatives without wireless web services. Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services.

Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services.

Empty section. Edit page to add content here.

Sociale relaties

Energistically benchmark focused growth strategies via superior supply chains. Compellingly reintermediate mission-critical potentialities whereas cross functional scenarios. Phosfluorescently re-engineer distributed processes without standardized supply chains. Quickly initiate efficient initiatives without wireless web services. Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services.

Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services.

Phosfluorescently re-engineer distributed processes without standardized supply chains. Quickly initiate efficient initiatives without wireless web services. Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services.

Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services. Energistically benchmark focused growth strategies via superior supply chains. Compellingly reintermediate mission-critical potentialities whereas cross functional scenarios.

Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services.

Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services. Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services. Energistically benchmark focused growth strategies via superior supply chains. Compellingly reintermediate mission-critical potentialities whereas cross functional scenarios.

Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services. Energistically benchmark focused growth strategies via superior supply chains. Compellingly reintermediate mission-critical potentialities whereas cross functional scenarios.

Energistically benchmark focused growth strategies via superior supply chains. Compellingly reintermediate mission-critical potentialities whereas cross functional scenarios. Phosfluorescently re-engineer distributed processes without standardized supply chains. Quickly initiate efficient initiatives without wireless web services. Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services.

Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services.

Overgangen

Energistically benchmark focused growth strategies via superior supply chains. Compellingly reintermediate mission-critical potentialities whereas cross functional scenarios. Phosfluorescently re-engineer distributed processes without standardized supply chains. Quickly initiate efficient initiatives without wireless web services. Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services.

Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services.

Phosfluorescently re-engineer distributed processes without standardized supply chains. Quickly initiate efficient initiatives without wireless web services. Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services.

Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services. Energistically benchmark focused growth strategies via superior supply chains. Compellingly reintermediate mission-critical potentialities whereas cross functional scenarios.

Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services.

Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services. Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services. Energistically benchmark focused growth strategies via superior supply chains. Compellingly reintermediate mission-critical potentialities whereas cross functional scenarios.

Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services. Energistically benchmark focused growth strategies via superior supply chains. Compellingly reintermediate mission-critical potentialities whereas cross functional scenarios.

Energistically benchmark focused growth strategies via superior supply chains. Compellingly reintermediate mission-critical potentialities whereas cross functional scenarios. Phosfluorescently re-engineer distributed processes without standardized supply chains. Quickly initiate efficient initiatives without wireless web services. Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services.

Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services.

Technische vragen

 • Ja dat kan!
 • Onderwijsprofessionals kunnen simpele handelingen leren

Elke leerling heeft recht om mee te gaan op uitstap welke worden gekaderd binnen de educatieve opdracht van de school. Het samen onderweg zijn, samen eten, nieuwe dingen beleven. De uitwisseling vooraf en tijdens zijn super waardevol.

Enkele tips om deze handelingen onder de knie te krijgen zodat bijvoorbeeld het prikken bij suiker of het zetten van een insulinespuit geen drempel hoeven te zijn:

 • Neem tijd om deze handelingen aan te leren en te leren van elkaar.
 • Schakel oefenmomentjes in.
 • Deel een app waar alle hulplijnen in te vinden zijn bij vragen of bezorgdheden.
 • Videobellen maakt dat je dingen kan tonen, er geen misverstanden kunnen zijn en het vaak sneller opgeklaard is.

Weet ook dat er een statuut ‘bekwame helper’ bestaat. Mensen kunnen mits een korte opleiding (en dat is meestal bij de huisarts van de jongere ) de handelingen uitvoeren die nodig zijn voor die bepaalde jongere.

 

“Josse zit in het derde leerjaar en gaat met de school op bosklassen. Door zijn suikerziekte moet hij een aantal keer per dag geprikt worden om te meten hoe zijn bloedsuiker staat. Josse kan dit zelf maar mama is bang dat hij het zal vergeten.  Ook het juist interpreteren van de uitslag en daaraan de juiste handelingen koppelen, is nog moeilijk voor Josse. Daarom is er iemand van het team dat meegaat op de bosklassen verantwoordelijk voor deze handelingen. Deze juf is eerder al eens met mama en Josse naar de huisarts geweest om de juiste instructies te krijgen. Nadien hebben mama en de juf nog een aantal oefenmomentjes ingelast zodat de juf het onder de knie had en mama Josse met een gerust hart mee op bosklassen kon laten vertrekken.”

“Yassin reageert allergisch op bijensteken. Zo erg zelfs dat, wanneer hij gestoken wordt, meteen de epipen moet worden ingezet. Yassin gaat met zijn klas op schoolreis naar de zoo. Nadat de arts van het CLB aan alle kleuterjuffen is komen uitleggen hoe de epipen moet worden gebruikt, kunnen zij handelen in nood. Maar, op uitstap wordt er toch iemand als verantwoordelijke aangeduid die een extra oogje in het zeil kan houden en meteen overgaat tot actie indien nodig. Ook de gegevens van mama en de dokter zijn bij de hand zodat meteen alle partijen op de hoogte gebracht kunnen worden.”

 1. Neem contact op met de school en vraag een persoonlijk gesprek met een afgevaardigde van het schoolbestuur. Meestal is dit de directeur. Doe dit ook per mail/per brief, zo heb je ook een schriftelijk bewijs. Het is belangrijk dat je snel reageert, want meestal heb je hier maar drie dagen de tijd voor.
  Wil je meer zeker zijn over het aantal dagen of meer info over de verdere stappen, ga dan kijken in het schoolreglement.
 2. Na het gesprek kan men beslissen het oriënteringsattest te behouden of opnieuw een klassenraad te laten samenkomen. Komt de klassenraad niet opnieuw samen of ben je het niet eens met de nieuwe beslissing van de klassenraad, dan kan je als ouder beroep aantekenen bij een beroepscommissie op school.
  Let op: ook hier heb je meestal maar drie dagen de tijd voor.

Deze beroepscommissie bestaat niet alleen uit leden verbonden aan de school maar ook uit schoolexterne leden. Deze commissie is bevoegd voor het bevestigen of het wijzigen van de beslissing van de klassenraad. Alle informatie over de beroepscommissie en beroepsprocedure vind je in het schoolreglement.

Wat kan het Steunpunt voor Inclusie voor jou hierin betekenen?

Als Steunpunt kunnen we op het moment dat het oriënteringsattest wordt uitgereikt helaas weinig betekenen.  Wat we wel kunnen is jou de procedure toelichten, je verhaal beluisteren en je ondersteunen gedurende de procedure. Als ouder dien jij namelijk zelf de stappen te zetten en hebben onze medewerkers geen rol.

Bronnen:

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/ouders/leren-en-evalueren/evaluatie/niet-akkoord-met-een-evaluatiebeslissing
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9418#11

Keuze voor inclusieve vrije tijd

 • Ja
 • Iedereen heeft recht op (georganiseerde) vrije tijd
 • Redelijke aanpassingen zijn een recht

Ja, dat mag! De Belgische grondwet stelt dat “Iedere persoon met een handicap heeft recht op volledige inclusie in de samenleving, met inbegrip van het recht op redelijke aanpassingen.”. Volledige inclusie in de samenleving houdt ook deelname aan georganiseerde vrije tijd in. Het VN-verdrag inzake personen met een handicap stelt het nog iets specifieker: “Teneinde personen met een handicap in staat te stellen op voet van gelijkheid met anderen deel te nemen aan recreatie, vrijetijdsbesteding en sportactiviteiten, nemen de Staten die Partij zijn passende maatregelen om: […] te waarborgen dat kinderen met een handicap op voet van gelijkheid met andere kinderen kunnen deelnemen aan spel-, recreatie-, vrije tijds- en sportactiviteiten, met inbegrip van activiteiten in schoolverband.”. Kort samengevat betekent dit dat discriminatie op basis van beperking niet kan en dat redelijke aanpassingen een recht en geen gunst zijn.

Lang niet elke vrijetijdsorganisatie of -vereniging heeft echter ervaring met redelijke aanpassingen. Gelukkig kunnen zijn hiervoor terecht bij hun koepelorganisatie of pedagogische begeleidingsdienst. Ook externe organisaties zoals De Ambrassade, Parantee-Psylos of Komm-Af bieden ondersteuning.

 • Nee
 • Gelijkwaardige keuze mogelijk maken
 • Drempels aankaarten en overbruggen

Nee, Ouders voor Inclusie is niet tegen doelgroepspecifieke vrije tijd. We zijn van mening dat ouders en hun kinderen een vrije en gelijkwaardige keuze moeten hebben tussen inclusieve of doelgroepspecifieke vrije tijd. Dit betekent dat er in beide vormen gelijkwaardige ondersteuning en participatie mogelijk moet zijn.

Op dit moment merken wij echter nog te veel drempels in inclusieve vrije tijd. Het Steunpunt voor Inclusie werkt actief aan het sensibiliseren van (lokale) instanties. Ervaar jij drempels in (de zoektocht naar) inclusieve vrije tijd, dan mag je altijd contact opnemen met het Steunpunt voor Inclusie en gaan we aan de slag met het naar beneden halen van ervaren drempels.

Wij blijven deze aankaarten en bieden ondersteuning bij het overbruggen van deze drempels.

Zoektocht naar een organisatie of vereniging

 • Ga rechtstreeks naar een jeugdbeweging/organisatie
 • Zoek via koepelorganisaties, lokale jeugddienst of Steunpunt voor Inclusie

Ken je zelf een fijne jeugdorganisatie in de buurt? Dan kan je met hen contact opnemen. Hebben zij nog geen ervaring met inclusie en redelijke aanpassingen, dan kunnen zij steeds terecht bij hun koepelorganisatie of pedagogische begeleidingsdienst. Ook externe organisaties zoals De Ambrassade, Parantee-Psylos of Komm-Af bieden ondersteuning. Laat je dus niet afschrikken door organisaties die hun aanbod niet expliciet als inclusief omschrijven of die hierin weinig ervaring hebben.

Weet je niet direct waar te beginnen in jouw zoektocht of heb je nood aan ondersteuning? Dan kan je terecht bij koepelorganisaties of je lokale jeugddienst. Zij hebben een overzicht over de diversiteit aan mogelijkheden om vrije tijd in te vullen. Vaak weten zij ook welke verenigingen of organisaties meer ervaring hebben met inclusie en redelijke aanpassingen.

 • Ja, inclusieve sportclubs
 • G-sportconsulenten kunnen helpen
 • Expliciet vermelden dat je inclusief wilt sporten

Je zoon of dochter kan in principe deelnemen aan alle sporten en zou bij eender welke sportclub terecht moeten kunnen. Zowel de Belgische Grondwet als het VN-verdrag inzake Rechten van Personen met een Handicap stellen duidelijk dat iedere persoon recht heeft op volledige inclusie in de samenleving, met inbegrip van het recht op redelijke aanpassingen. Dit geld ook voor (georganiseerde) vrije tijd. Ook Sport Vlaanderen zet in op inclusie: “Sport is een ideale hefboom om verschillende maatschappelijke doelen te realiseren. We houden voeling met de diverse kansengroepen uit onze samenleving en blijven inzetten op de inclusie van deze personen via sport.”

Kort samengevat heeft jouw kind recht op sporten in een sportclub naar keuze. Voor wie kiest voor G-Sport is het ook belangrijk te weten dat niet elke G-Sportclub op dezelfde manier werkt. Sommige G-Sportclubs richten zich enkel op personen met een beperking, zij menen dat de ‘G’ in G-Sport staat voor ‘Gehandicapt’. Anderen vullen de ‘G’ in als ‘Geintegreerd’ en gaan dus voor een werking waarin zowel mensen met als zonder beperking samen deelnemen (al dan niet in gescheiden teams binnen de club).

Je kan rechtstreeks naar een sportclub stappen, maar in je zoektocht naar een geschikte club of sport, kan je ook terecht bij de Consulenten Sporten Zonder Drempels van Sport Vlaanderen of Parentee-Psylos. Zij helpen sporters met specifieke noden wegwijs in het aanbod en kunnen jou ondersteunen bij een eerste contact. Belangrijk dat je hier duidelijk vermeld dat je op zoek bent naar inclusieve sport. Als je al zou weten naar welke sport en/of club je op zoek bent, kan er meteen gerichter gezocht worden.

Heb je aangepast materiaal nodig waar je sportvereniging niet over beschikt? Bespreek met de sportclub wat nodig is en consulteer de provinciale uitleendienst van Sport Vlaanderen. Jouw sportclub kan hier gratis (G)sportmateriaal ontlenen.

 • Gelijkaardig aan regulier onderwijs
 • Recht op redelijke aanpassingen
 • Individueel Aangepast Curriculum mogelijk

Het deeltijds kunstonderwijs (DKO) heeft een bijzondere positie gezien het een vorm van onderwijs is die plaatsvindt in de vrije tijd. Het Decreet Deeltijds Kunstonderwijs waarborgt het recht op een artistieke opleiding voor leerlingen met specifieke noden. Een academieteam moet voor leerlingen met specifieke noden dus redelijke aanpassingen voorzien en kan een leerling niet zomaar weigeren. De academies kunnen zich ook laten begeleiden door de pedagogische begeleidingsdiensten.

Op basis van een intakegesprek brengt een academie de leervraag en beginsituatie van de leerling in kaart. Net zoals in regulier onderwijs is de zorg georganiseerd volgens het zorgcontinuüm, gaande van brede basiszorg voor alle leerlingen, over verhoogde zorg en uitbereiding van zorg voor de leerlingen die hier nood aan hebben, tot een Individueel Aangepast Curriculum voor leerlingen die niet het volledige curriculum volgen.

 • Zoek een goede match
 • Verzamel voldoende info
 • Tijd voor wederzijdse kennismaking
 • Vragen, twijfels en onzekerheden delen

Er is geen vaste en juiste manier om dit aan te pakken. Het is vooral belangrijk om een goede match te bekomen tussen jou, jouw kind en de organisatie. Daarbij is het vooral van belang om stil te staan bij wat je precies verwacht van de organisatie en wat de organisatie van jou kan verwachten.

We geven nog enkele tips en vragen mee om je voor te bereiden op het eerste contact:

 • Probeer een eerste beeld te krijgen van het aanbod, de activiteiten en de structuur van de organisatie op basis van de website, folders of een rondvraag bij kennissen.
 • Hoe wil je jouw kind voorstellen aan de organisatie? Wat altijd goed werkt zijn foto’s, filmpjes en/of anekdotes, die geven jouw kind een gezicht. Je kan natuurlijk ook gewoon jouw kind meenemen bij de kennismaking.
 • Welke redelijke aanpassingen zijn nodig om jouw kind ten volle te laten participeren? Maak dit concreet met tips en voorbeelden.
 • Wat verwacht jij van de organisatie en wat kunnen zij van jou verwachten?
 • Hoe hou je liefst contact met de organisatie? Dit kan een combinatie zijn van snelle korte contacten en overlegmomenten.
 • Ga voor eerlijke, transparante communicatie
 • Zoek de nodige ondersteuning

Vrijetijdsorganisaties moeten in principe meestappen in jullie inclusieverhaal. Zowel de Belgische Grondwet als het VN-verdrag inzake Rechten van Personen met een Handicap stellen duidelijk dat iedere persoon met specifieke noden recht heeft op volledige inclusie in de samenleving, en dus ook recht heeft op redelijke aanpassingen. Dit geld dus ook voor de (georganiseerde) vrije tijd. Wanneer deelname met redelijke aanpassingen mogelijk is, maar deze toch geweigerd wordt, is er sprake van discriminatie. Toch gebeurt het dat organisaties of verenigingen binnen vrije tijd weigerachtig staan tegenover inclusie en redelijke aanpassingen. Dan zijn er verschillende mogelijkheden:

 • Ga in gesprek en maak duidelijk dat er ruimte is voor onzekerheid en twijfels. Zet de organisatie of vereniging hierbij in hun kracht, hun vrijwilligers zijn misschien geen expert in de specifieke noden van jouw kind, ze zijn wel expert in hun sport, jeugdwerk, … Deel ook jouw onzekerheden en leg zo de basis voor eerlijke en transparante communicatie.
 • Zoek naar mogelijke tussenstappen, kan jouw kind eens komen uitproberen? Hebben de begeleiders/monitoren/coaches/… nood aan een eerste kennismaking buiten een activiteit?
 • Wijs de organisatie of vereniging op de mogelijkheid om aan te kloppen bij hun koepelorganisatie of pedagogische begeleidingsdienst. Ook externe organisaties zoals De Ambrassade, Parantee-Psylos of Komm-Af bieden ondersteuning.
 • Vraag ondersteuning bij het Steunpunt voor Inclusie
 • Heb je het gevoel dat de rechten van jouw kind geschonden worden, dan kan je bij Unia Zij kunnen onderhandelen, informeren, adviseren of begeleiden. Indien nodig ondersteunen zij ook gerechtelijke stappen.
 • Ja
 • Zoek een speelplein, jeugdbeweging of jeugdorganisatie
 • Praat over dromen met de leiding
 • Cursus mogelijk

Ja, ook dat is mogelijk! In de jeugdbeweging, op het speelplein of op vakantie is er plaats voor elk talent! Het is namelijk door de combinatie van de unieke talenten die elke leiding of elke animator heeft dat een sterke ploeg gevormd wordt. Een leider, animator of coach kan nooit goed zijn in alle taken die bij zijn/haar rol horen, gedeelde verantwoordelijkheid is dus een must.

Als jouw kind interesse heeft om leiding of animator te worden in een jeugdbeweging, speelpleinwerking of jeugdorganisatie waarvan hij/zij reeds lid is, is het best om je kind hier zelf (of met ondersteuning) over te laten praten met de leidingsploeg: Wat zijn mijn dromen? Welke verwachtingen zijn er? Welke verwachtingen heeft de jeugdbeweging- of organisatie?

Wanneer je zoon of dochter nog geen lid of deelnemer is, kan je zelf met jullie vraag naar een jeugdbeweging, speelplein of jeugdorganisatie stappen of kan je terecht bij koepelorganisaties.

Niet elke jeugdbeweging, elke jeugdkamporganisatie of elk speelplein heeft ervaring met leiding met specifieke noden. Weet dat verschillende koepelorganisaties altijd paraat staan ter ondersteuning.

Om leiding of animator te worden, moet je bij sommige jeugdbewegingen, speelpleinen, jeugdkampen of sporten een cursus volgen. Deze worden aangeboden door de koepelorganisaties en vaak is een traject op maat hierin mogelijk. De bestaande leiding van de vereniging waarin jouw kind leiding wil volgen kan jullie gericht doorverwijzen.

 • Ja
 • Afhankelijk van de situatie
 • Expertise bij Parentee-Psylos

Ja dat kan. Zowel in inclusieve als doelgroepgerichte clubs is sport in competitieverband mogelijk. Dit zou voor elke sport mogelijk moeten zijn, maar veel is afhankelijk van de specifieke ondersteuningsnoden, het vinden van geschikte trainers en een geschikt en toegankelijk sportterrein. Parantee-Psylos kan je helpen in jullie zoektocht naar een sportclub waar dit mogelijk is.

Jouw kind kan ook deel uitmaken van een competitieve sportploeg zonder zelf te moeten deelnemen aan de wedstrijden. Ga vooral op zoek naar manieren waarop jouw kind volwaardig kan participeren, zowel tijdens de training als op wedstrijden. Denk aan rollen als materiaalverantwoordelijke, assistent-coach, scoreteller, e.d.

Ouders voor Inclusie kan samen met jou op zoek gaan naar een inclusieve invulling van vrije tijd. We kunnen mee zoeken naar een invulling op maat, ondersteunen in de eerste contacten met een organisatie of bij het wegwerken van drempels op jullie pad.

We hebben ook onze inspirerende verhalen waarin we mooie inclusieve trajecten in de vrije tijd in beeld brengen en de brede waaier aan mogelijkheden belichten.

Het Steunpunt voor Inclusie heeft ook heel wat expertise in huis en kan waar nodig doorverwijzen naar andere diensten die jou of de vrijetijdsorganisatie van jouw keuze kunnen informeren en ondersteunen.

 

Samenwerking met een organisatie of vereniging

 • Bespreek verwachtingen
 • Maak duidelijke afspraken

Er bestaat geen gouden formule om tot vlotte communicatie te komen. Maar er zijn wel enkele tips:

 • Bespreek wat jullie van elkaar verwachten: Wat kan je wel en niet van de andere vragen? Welke informatie zouden jullie graag delen of te weten komen? Wanneer is het beste moment om dit te doen? En op welke manier?
 • Waar heb jij als ouder nood aan? Vind je het nodig om bij elke activiteit een gesprek te hebben? Zou je graag een huisbezoek hebben (bv. voor je kind op kamp vertrekt)? Hoe hou je liefst contact (mail, WhatsApp, bellen, …)? Wil je graag een korte uitwisseling wanneer je je kind brengt of komt halen? Door dit zelf helder aan te geven, kan de vrijetijdsorganisatie hier rekening mee houden.
 • Spreek op voorhand af hoe jullie het aanpakken als er iets misloopt: wie is bereikbaar? Bespreek je liever moeilijkheden waar jouw kind niet bij is? Via welke kanalen en hoe kunnen tips en vragen uitgewisseld worden?
 • Zie je het niet zitten om alle mogelijke drempels voor jouw kind uitvoerig te bespreken met begeleiders, leiding of coaches? Vraag de organisatie of vereniging om op voorhand te laten weten wat de activiteiten zullen inhouden, zo kan jij gericht de nodige informatie over jouw kind geven.
 • Bespreek wie wat mag weten over jouw kind (en geef jouw kind hierin, indien mogelijk, ook keuze): wat mag alleen de hoofanimator/hoofdcoach/… weten? Wat mogen de andere deelnemers weten? Wat moet iedereen weten?
 • Blijf respectvol voor elkaar
 • Geloof in goodwill
 • Wees eerlijk, transparant en open
 • Blik van buitenaf kan helpen

Het kan zijn dat iedereen er vol enthousiasme is ingevlogen, maar dat de samenwerking onderweg toch ergens stroef begint te lopen. om allerhande redenen zijn: communicatie die niet loopt zoals verwacht, vragen of twijfels die niet opgelost raken, misverstanden…

Het is moeilijk om een algemene oplossing te bieden op de vraag. Iedere situatie zal namelijk heel specifiek of verschillend zijn. Aarzel dus zeker niet om contact op te nemen met het Steunpunt voor Inclusie wanneer jullie hierop vastlopen! We kunnen jullie echter wel enkele tips meegeven die in verschillende situaties nuttig kunnen zijn:

 • Wees eerlijk, transparant en open over onderliggende spanningen, twijfels en vragen. Op deze manier creëer je een sfeer waarin ook de organisatie of vereniging alles durft te bespreken!
 • Spreek een rustig moment af met voldoende tijd om alles volledig te bespreken. Spreek ook af wie jullie daar graag op aanwezig zouden zien. Dit kunnen de (bege)leiders zijn, maar ook verantwoordelijken of externen.
 • Herhaal nogmaals dat er van jullie vraag, namelijk inclusieve vrije tijd voor jullie zoon of dochter, niet afgeweken kan worden, maar dat jullie graag mee willen zoeken naar antwoorden op hun vragen en twijfels!
 • Richt bemerkingen of kritiek altijd op de inspanningen en aanpassingen die onvoldoende blijken, nooit op de personen achter de inspanningen en aanpassingen.
 • Nodig eventueel professionals van koepelorganisaties of pedagogische begeleidingsdiensten uit om samen rond tafel te zitten. Zij hebben vaak al meer ervaring met inclusieve trajecten en een blik van buitenaf kan soms verrijkend werken! Neem gerust ook contact op met het Steunpunt voor Inclusie.

Ouders voor Inclusie kan jou in contact brengen met een andere ouder die mee kan nadenken over de samenwerking met een organisatie. Hiervoor hoef je niet te wachten tot de samenwerking moeizaam verloopt, het delen van positieve ervaringen werkt versterkend voor een inclucietraject.

Heb je nood aan iemand die mee rond de tafel kan gaan zitten om de samenwerking met de organisatie te versterken? Dan kan het Steunpunt voor Inclusie ondersteuning bieden.

Ondersteuning in inclusieve vrije tijd

 • Jullie verwachtingen staan centraal
 • Brug tussen jouw kind en verwachtingen omgeving
 • Blik van buitenaf kan helpen

Wanneer je met een organisatie of vereniging in overleg gaat over redelijke aanpassingen is het belangrijk om van bij het begin voldoende duidelijk te zijn over wat jullie verwachtingen zijn. Dit is namelijk een doel waar niet van afgeweken mag worden. Hoe je dit doel bereikt, bespreek je samen. Gebruik dus steeds jullie verwachtingen als maatstaf voor wat wordt voorgesteld: Op welke manier komt dat hieraan tegemoet?

Volgende criteria kunnen jullie helpen om richting te geven aan het overleg:

 • Een redelijke aanpassing komt tegemoet aan de ondersteuningsbehoeften van een kind of jongere.
 • Het doel van de redelijke aanpassing is dat het kind kan deelnemen aan de taak, activiteit, de uitstap van de groep en hierin een waardevolle rol kan opnemen.
 • De redelijke aanpassing is gericht op het verhogen van zelfstandigheid.
 • De redelijke aanpassing garandeert de veiligheid en waardigheid van het kind.

Het kan ook waardevol zijn om externe diensten zoals koepelorganisaties of pedagogische begeleidingsdiensten, maar ook het Steunpunt voor Inclusie, hierbij te betrekken. Zij kunnen een andere, externe, blik werpen op de zaak en kunnen hun inspiratie en ervaring delen. Dit kan versterkend werken om op creatieve ideeën te komen voor redelijke aanpassingen!

 • Ja, mag niet geweigerd worden
 • Vorm van redelijke aanpassing
 • Op voorhand bespreken

Ja, dat mag. Als je graag wilt dat de PAB-assistent of ondersteuner van jouw kind ondersteuning biedt tijdens de activiteiten of lessen, dan mag dat niet geweigerd worden door de organisatie of vereniging. Dit is namelijk een redelijke aanpassing. We raden je wel aan om dit op voorhand te bespreken zodat er voldoende afstemming in verwachtingen is en de afspraken duidelijk zijn.

Veelgestelde vragen over inclusief leven

Energistically benchmark focused growth strategies via superior supply chains. Compellingly reintermediate mission-critical potentialities whereas cross functional scenarios. Phosfluorescently re-engineer distributed processes without standardized supply chains. Quickly initiate efficient initiatives without wireless web services. Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services.

Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services.

Phosfluorescently re-engineer distributed processes without standardized supply chains. Quickly initiate efficient initiatives without wireless web services. Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services.

Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services. Energistically benchmark focused growth strategies via superior supply chains. Compellingly reintermediate mission-critical potentialities whereas cross functional scenarios.

Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services.

Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services. Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services. Energistically benchmark focused growth strategies via superior supply chains. Compellingly reintermediate mission-critical potentialities whereas cross functional scenarios.

Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services. Energistically benchmark focused growth strategies via superior supply chains. Compellingly reintermediate mission-critical potentialities whereas cross functional scenarios.

Energistically benchmark focused growth strategies via superior supply chains. Compellingly reintermediate mission-critical potentialities whereas cross functional scenarios. Phosfluorescently re-engineer distributed processes without standardized supply chains. Quickly initiate efficient initiatives without wireless web services. Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services.

Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services.