Met deze tool geven we handvaten om vlot afgestemd te raken op elkaar, het overleg goed voor te bereiden en een overleg te starten vanuit wat er goed loopt. Door sterktes te activeren kunnen we bijsturen wat moeilijk loopt. Tot slot belichten we met deze tool hoe verbindend overleg een positief staartje krijgt in een open gedeelde verslaggeving.

Samenwerken vanuit vertrouwen en wederzijds respect vraagt voortdurende afstemming. Deze afstemming gebeurt zowel op spontane kleine momenten tussendoor als op formele overlegmomenten. Wanneer het moeilijk loopt, of er een (onuitgesproken) conflict is, kan het helpen om aan de hand van deze vragen het gesprek te openen. Het zijn afstemmende vragen, om polshoogte te krijgen en dichterbij elkaar te komen op weg naar een constructieve samenwerking. 

Deze tool is geïnspireerd door het werk van studenten Kaat de Coster, Larissa Mertens, Jielke Vandekerckhove, Elise Janssens, Drieke Geers en Julie Denievel van UGent, Vakgroep Orthopedagogiek 

Inzetten op verbindend en sterktegericht overleg begint met een goede voorbereiding. Neem daarom vooraf voldoende tijd: Wat wil ik vertellen? Waar was ik verrast over? Waar maak ik me zorgen over? Waar wil ik afspraken of handvaten rond?   

Voor zowel ouders als onderwijsprofessionals bieden onderstaande sjablonen een voorbereidingsstructuur aan de hand waarvan je jouw inbreng stevig aan bod kan laten komen. De richtvragen helpen je bewust worden van wat jij belangrijk vindt in dit overleg. Het is een hulpmiddel, je kan het dus naar wens en behoefte inzetten en/of aanpassen. Je kan het gebruiken als houvast tijdens het overleg, op voorhand met de andere betrokkenen delen of gebruiken om op voorhand al even af te stemmen voor het grote overleg.  

Gebruik het sjabloon zelf, met de andere ouder of collega, en/of met iemand die je kind of de leerling opvolgt en die je vertrouwt. Soms helpt het echt om wat je wil zeggen al eens onder woorden te brengen. Er is een pdf-versie en een invulversie beschikbaar van het sjabloon.

We zijn het gewend om een overleg te starten vanuit een probleem dat we samen willen oplossen, iets wat niet goed loopt. Dit is vaak echter niet de meest positieve en productieve optie. Hier stimuleren we jou om een overleg te starten vanuit wat wel goed loopt. Zo ontdekken we hoe we door sterktes te activeren moeilijke momenten kunnen bijsturen of anders vormgeven. 

 

Onderstaande stappen en richtvragen geven jouw gesprek of overleg vorm aan de hand van sterktes. We vertrekken daarbij met het WIE en WAT van het kind in beeld brengen: we maken ruimte voor zowel de algemene, objectieve info alsook de persoonlijkheid en eigenheid van een kind (naar Jet Isarin, Kind als (g)een ander, 2004). Deze denkoefening helpt ons om de sterktes, kwaliteiten en interesses van kinderen en (jong-)volwassenen met specifieke ondersteuningsbehoeften in de kijker te zetten. 

Daarna gaan we aan de hand van richtvragen opzoek naar wat, wanneer, waar het goed gaat. We maken daarbij ruimte om de verschillende partners in overleg positieve anekdotes te laten vertellen en beluisteren die met aandacht. Dit brengt ons naar een positieve mindset van waaruit we creatief kunnen nadenken over aanpassingen oplossingen. De anekdotes bevatten bovendien vaak sleutels voor waar het moeilijker loopt, daar proberen we gevoelig voor te zijn.

Ook na het overleg liggen er mooie kansen om in te zetten op verbinding en partnerschap tussen alle betrokkenen in het overleg. Op het einde van het overleg kunnen hier afspraken over gemaakt worden. Zo kan er beslist worden dat iemand een eerste aanzet doet tot verslag en dit aan de anderen bezorgt die op hun beurt aanvullen. Er ontstaat zo een verslag waarin verschillende perspectieven (dat van ouders, leerkrachten, zorgcoördinator, CLB-medewerken) samenkomen en iedereen zich betrokken voelt. Er wordt geen informatie achtergehouden en de beeldvorming in het verslag blijft positief en sterktegericht. Dergelijk verslag kan echter ook de vorm hebben van eens eenvoudig mailtje van de ouder naar de leerkracht of omgekeerd waarin de gemaakte afspraken, vertelde anekdotes, verrassende elementen, uitdagingen worden opgesomd. De openheid van een gedeeld verslag zorgt voor wederzijds vertrouwen en vormt tegelijkertijd een mooie start van de voorbereiding van een volgend gesprek (zie stap 2).  

Reacties

Ging jij aan de slag met deze tool? Laat info@oudersvoorinclusie.be weten hoe het hielp om samen te werken aan inclusie!