Ook personen met een beperking hebben sociale gewaardeerde rollen te vervullen. Het vraagt alleen soms een verruiming van ‘rollen’ die we gewoon zijn, of als vanzelfsprekend beschouwen. Vanuit het zoeken naar een match aan de hand van onderstaande tool, ontstaan er nieuwe antwoorden op verwachtingen en noden in de omgeving.  

We nemen allen verschillende rollen op om tegemoet te komen aan die verwachtingen of om een antwoord te bieden op noden die er zijn. Er ontstaat een netwerk waarbinnen iedereen iets te bieden heeft aan een ander. En ieders leven wordt op die manier vol van vervulde rollen die gewaardeerd worden.  

Elke omgeving geeft nieuwe matches! In welke omgeving komt jouw kind? Welke verwachtingen liggen daar? Probeer het ook eens omgekeerd te zien: Welke drijfveren heeft mijn kind? In welke omgeving liggen dan misschien mogelijks sociaal gewaardeerde rollen te vervullen. 

Ga ervan uit dat er altijd een sociaal gewaardeerde rol vorm te geven is. 

Reacties

Ging jij aan de slag met onze tool rond sociaal gewaardeerde rollen? Laat info@oudersvoorinclusie.be weten hoe het hielp om jullie inclusietraject verder vorm te geven!