Pencils, woordeloos inclusief

Uitleggen wat inclusie precies is, is geen eenvoudige uitdaging. Daarom stelde Ouders voor Inclusie de vraag aan de studenten van de opleiding Digital Arts & Entertainment van Howest om inclusie in beeld te brengen. Vanuit een nauwe samenwerking gingen zij op zoek naar hoe zij de kern van inclusie konden grijpen. Veel woorden hebben ze er niet aan vuil gemaakt, maar hun beeldtaal spreekt boekdelen.


Read More

Inschrijven met een verslag, hoe gaat dat?

Voor elk kind is er een inschrijvingsrecht, ook nu met het nieuwe decreet leersteun. Je mag je kind dus inschrijven in de school van jouw keuze. Voor leerlingen met een verslag is deze inschrijving weliswaar niet definitief, maar is dit er een onder 'ontbindende voorwaarde'. We nemen je in onze leidraad graag mee in wat dit juist betekent en hoe het proces tot een hopelijk definitieve inschrijving verder verloopt.


Read More

Wat moet ik weten over het Decreet Leersteun?

Met het decreet leersteun komt er vanaf 1 september 2023 ook een nieuw model voor ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs: het leersteunmodel. Wat moet je als ouder weten? We vatten het voor jou samen.


Read More

Steunpunt voor Inclusie meets CLB’s 2023

Als Steunpunt voor Inclusie komen we CLB-medewerkers vaak tegen aan de overlegtafel in trajecten van kinderen met specifieke noden. Een constructieve samenwerking begint met elkaar goed te kennen. Daarom ontmoette wij elkaar op 9 februari 2023.


Read More

Boost inclusie van binnenuit!

Wil je in jouw gemeente aan de slag rond inclusie? Dan kan je rekenen op begeleiding door het Steunpunt voor Inclusie. Wij zijn een van de projecten waar lokale besturen een samenwerkingsakkoord mee kunnen aangaan (Plan Samenleven). We gaan voor acties die van binnenuit werken – dit doen we door ervaringsdeskundigen in te zetten- én met een duidelijke impact!


Read More

Steunpunt meets Ondersteuningsnetwerken 2022

Als Steunpunt voor Inclusie komen we ondersteuners van ondersteuninsnetwerken vaak tegen aan de overlegtafel in trajecten van kinderen met specifieke noden. Een constructieve samenwerking begint met elkaar goed te kennen. Daarom ontmoette wij elkaar op 29 september 2022.


Read More

Verbindend overleg

Overleg met alle betrokken partners (ouders, leerkrachten, zorgleerkracht, zorgcoördinator, (leer)ondersteuner, CLB,...) is heel belangrijk in een inclusietraject. Maar wanneer is overleg verbindend? En hoe kan je voor, tijdens en na het overleg inzetten op partnerschap en verbinding?


Read More

Participatiematrix

De participatiematrix is een tool die kan helpen om een realistisch en haalbaar beeld te krijgen van wanneer welke ondersteuningsnoden voor een leerling in de klas ervaren worden.


Read More

Inclusie als een pedagogische keuze van ouders

Inclusie, dat is een keuze. Maar niet zomaar een keuze, het is een pedagogische keuze. Het is een visie waarin ouders hun kinderen willen opvoeden. Het is hoe ouders zelf in het leven staan en wat ze hun kinderen willen meegeven. Daarom is het belangrijk dit niet in vraag te stellen, maar net de ouder te ondersteunen in zijn/haar keuze. Hoe doe je dat dan juist? Wel, daarvoor hebben we, in samenwerking met leersteuncentrum VOKAN, een handige tool ontwikkeld.


Read More

Redelijke aanpassingen op stage – voorbereid aan de start

Wanneer een leerling met specifieke noden op school redelijke aanpassingen krijgt, is het goed om samen na te denken of er ook redelijke aanpassingen nodig zijn op stage.


Read More