Boost inclusie van binnenuit!

Wil je in jouw gemeente aan de slag rond inclusie? Dan kan je rekenen op begeleiding door het Steunpunt voor Inclusie. Wij zijn een van de projecten waar lokale besturen een samenwerkingsakkoord mee kunnen aangaan (Plan Samen Leven). We gaan voor acties die van binnenuit werken – dit doen we door ervaringsdeskundigen in te zetten- én met een duidelijke impact!


Lees meer

Inclusiehotspots

Inclusie voor kinderen/jongeren met specifieke noden realiseren doe je samen, dat geldt voor ouders, maar evengoed voor lokale besturen. Daarom zetten we met Ouders voor Inclusie in op ontmoetingen tussen ouders, zogenaamde inclusie hotspots.


Lees meer

Inclusielabs

Inclusie realiseren doe je niet zomaar, dit vraagt procesbegeleiding, inzichten van diverse actoren, het opbouwen van een netwerk en zaken uitproberen. Dit allemaal om een gepast antwoord te vinden zodat inclusie kan plaats vinden in de lokale gemeenschap.


Lees meer

Van stage naar betaald vakantiewerk met behulp van VOP

Wout loopt al enkele jaren stage in de context waar hij zijn eerste betaalde vakantiejob mocht ervaren. Hij kende al een aantal collega’s, maar voor het eerst was zijn stagementor niet aan zijn zijde en moest hij nieuwe mensen leren kennen en andere taken uitvoeren. De VOP-premie maakte het mogelijk dat andere collega’s ruimte konden maken om hem beter te leren kennen en te ondersteunen. Zijn stage-ervaring was zeker een belangrijke schakel in dit traject. Wout had al vele taken geoefend tijdens zijn stage waarop hijzelf en zijn collega’s tijdens het werken konden op voortbouwen.


Lees meer

Steunpunt voor Inclusie meets CLB’s 2023

Als Steunpunt voor Inclusie komen we CLB-medewerkers vaak tegen aan de overlegtafel in trajecten van kinderen met specifieke noden. Een constructieve samenwerking begint met elkaar goed te kennen. Daarom ontmoette wij elkaar op 9 februari 2023.


Lees meer

Steunpunt meets Ondersteuningsnetwerken 2022

Als Steunpunt voor Inclusie komen we ondersteuners van ondersteuninsnetwerken vaak tegen aan de overlegtafel in trajecten van kinderen met specifieke noden. Een constructieve samenwerking begint met elkaar goed te kennen. Daarom ontmoette wij elkaar op 29 september 2022.


Lees meer

GIO-middelen

Globale individuele ondersteuning (GIO) is laagdrempelige, kosteloze en snel inzetbare hulp in de gewone kinderopvang of op school. GIO is gericht op jonge kinderen  met (een vermoeden van) een handicap tot en met het eerste leerjaar. De hulp die je inzet via GIO middelen is gefocust op overgangsmomenten: de eerste stap naar de kinderopvang, de overgang van de kinderopvang naar de kleuterklas en de overstap van de kleuterklas naar het eerste leerjaar.


Lees meer

Participatiematrix

De participatiematrix is een tool die kan helpen om een realistisch en haalbaar beeld te krijgen van wanneer welke ondersteuningsnoden voor een leerling in de klas ervaren worden.


Lees meer

Rugzak klaar voor de start

Eind augustus begint het niet alleen bij kinderen te kriebelen. Ook voor ouders, ondersteuners, PAB-assistenten die op school ondersteunen,… brengt de start van de lessen nieuwsgierigheid en spanning.
Er komt vaak veel nieuwe informatie, nieuwe afspraken moeten gemaakt worden, de weekplanning moet gepuzzeld geraken,… Kortom, het vraagt wel wat om onze rugzak klaar te maken voor de start.


Lees meer

Eerste Hulp Bij Stage/Werk

Op stage gaan is voor elke leerling spannend: een nieuw domein, nieuwe partners, een nieuwe vorm van praktijkleren. Kortom, een stage is een overgangsmoment. In inclusieve trajecten is voldoende aandacht voor deze overgangsmomenten cruciaal. Daarom ontwikkelden wij Eerste Hulp Bij Stage, om de leerling en alle betrokkenen te helpen om pro-actief en doelgericht aan de slag te gaan.


Lees meer