Eerste Hulp Bij Stage/Werk

Eén van de kritische succesfactoren om inclusie te doen slagen is aandacht voor overgangsmomenten. (Mortier e.a., 2010). Het zijn schakelmomenten waarbij men drempels ervaart en keuzes opnieuw in vraag worden gesteld. Stage is zo’n overgangsmoment. Een nieuw domein, nieuwe partners, een nieuwe vorm van praktijkleren.

Om te zorgen dat deze overgang geen drempel wordt, gaan we pro-actief en doelgericht te werk. In deze Eerste Hulp Bij Stage maken we het stageproces zichtbaar en splitsen we het op in vijf stappen. Daarnaast zoomen we in op de afstemming tussen de verschillende betrokkenen, ook de jongere zelf en zijn ouder(s)!


Lees meer

Nieuw dit schooljaar 2021 – 2022

Elk nieuw schooljaar brengt ook nieuwe regels mee in scholen.
Wij brengen een aantal vernieuwingen onder jullie aandacht, waarvan we denken dat deze verschil kunnen maken voor leerlingen met specifieke noden in het gewoon onderwijs.
Wil je alle nieuwigheden lezen, dat kan bij Onderwijs Vlaanderen.


Lees meer

Waarom afstemmen zo belangrijk is – ouders vertellen

Elkaar blijven zoeken in het traject van Kaat en iedereen die de koppen bij elkaar stak rond Thomas.


Lees meer

Bouwen aan een sociaal gewaardeerde rol

Een stageplek is meer dan een plaats alleen. Het is een context waar een positieve beeldvorming heerst, de jongere gewaardeerd wordt, men gelooft in de competenties, krachten en talenten van de jongere. Het is ook een opstap naar een ‘goed leven’; het verruimt je netwerk, verhoogt je welbevinden, etc.
Het is dus cruciaal om te denken in rollen in plaats van activiteiten.


Lees meer

Redelijke aanpassingen op stage – voorbereid aan de start

Wanneer een leerling met specifieke noden op school redelijke aanpassingen krijgt, is het goed om samen na te denken of er ook redelijke aanpassingen nodig zijn op stage.


Lees meer

Zoektocht naar stage: wat met verzekeringen?

Binnen de praktijkgerichte component van een Individueel Aangepast Curriculum, is het raadzaam om na te gaan hoe de jongere verzekerd is. Via een aantal voorbeelden geven we inspiratie mee.


Lees meer

Waarom een inclusiestage voor mij belangrijk is – jongeren vertellen

Rami, Sam en Jerome vertellen waarom een inclusiestage belangrijk voor hen is.


Lees meer

Begeleid werken op stage?

Een inclusieve stage uitbouwen gaat vaak samen met de gepaste – soms bijkomende- ondersteuning voorzien. Hiervoor kan je beroep doen op Begeleid Werken.


Lees meer

Snuffelstage

Een snuffelstage is een creatieve vorm van stage waarin verkennen en experimenteren centraal staan met als doel om de interesses en talenten van de jongere in kaart te brengen. Dit kan een bredere invulling krijgen en voldoet niet per sé aan de voorwaarden van een snuffelstage binnen duaal leren.


Lees meer

Stage en werk – begrippenlijst

Met de stages komt er een nieuw domein – arbeid – binnen in het inclusieve traject. Een nieuw domein met nieuwe woorden en begrippen. We verzamelden deze begrippen in een woordenlijst.


Lees meer