Redelijke aanpassingen op stage – voorbereid aan de start

Wanneer een leerling met specifieke noden op school redelijke aanpassingen krijgt, is het goed om samen na te denken of er ook redelijke aanpassingen nodig zijn op stage.


Read More

Stagedoelen op maat van Anna

Anna liep een inclusieve stage. Ontdek hoe zij samen met alle betrokkenen kwam tot stagedoelen op maat!


Read More

Stagedoelen op maat van Wout

Wout liep een inclusieve stage. Ontdek hoe hij samen met alle betrokkenen kwam tot stagedoelen op maat!


Read More

Van stage naar betaald vakantiewerk met behulp van VOP

Wout loopt al enkele jaren stage in de context waar hij zijn eerste betaalde vakantiejob mocht ervaren. Hij kende al een aantal collega’s, maar voor het eerst was zijn stagementor niet aan zijn zijde en moest hij nieuwe mensen leren kennen en andere taken uitvoeren. De VOP-premie maakte het mogelijk dat andere collega’s ruimte konden maken om hem beter te leren kennen en te ondersteunen. Zijn stage-ervaring was zeker een belangrijke schakel in dit traject. Wout had al vele taken geoefend tijdens zijn stage waarop hijzelf en zijn collega’s tijdens het werken konden op voortbouwen.


Read More

Waarom afstemmen zo belangrijk is – ouders vertellen

Een geslaagde stage staat of valt met een goede afstemming tussen alle betrokkenen. Dat ondervonden ook de ouders van Kaat en de ouders van Thomas. Zij vertellen hoe zij dit aanpakten bij de stage van hun kind.


Read More

Bouwen aan een sociaal gewaardeerde rol op je stage/werkplek

Een stageplek is meer dan een plaats alleen. Het is een context waar een positieve beeldvorming heerst, de jongere gewaardeerd wordt, men gelooft in de competenties, krachten en talenten van de jongere. Het is ook een opstap naar een ‘goed leven’; het verruimt je netwerk, verhoogt je welbevinden, etc.
Het is dus cruciaal om te denken in rollen in plaats van activiteiten.


Read More

Zoektocht naar stage: wat met verzekeringen?

Binnen de praktijkgerichte component van een Individueel Aangepast Curriculum, is het raadzaam om na te gaan hoe de jongere verzekerd is. Via een aantal voorbeelden geven we inspiratie mee.


Read More

Waarom een inclusiestage voor mij belangrijk is – jongeren vertellen

Rami en Sam vertellen waarom een inclusieve stage belangrijk voor hen is.


Read More

Begeleid werken op stage?

Een inclusieve stage uitbouwen gaat vaak samen met de gepaste – soms bijkomende- ondersteuning voorzien. Hiervoor kan je beroep doen op Begeleid Werken.


Read More

Snuffelstage in inclusietrajecten: Hoe begin je eraan en wat kan het in beweging zetten?

Een snuffelstage is een creatieve vorm van stage waarin verkennen en experimenteren centraal staan met als doel om de interesses en talenten van de jongere in kaart te brengen. Dit kan een bredere invulling krijgen en voldoet niet per sé aan de voorwaarden van een snuffelstage binnen duaal leren.


Read More