Inclusie

Inclusie staat centraal in alles wat Ouders voor Inclusie doet. Hier verzamelen we alles wat jij kan inzetten om jullie inclusieve traject, over verschillende levensdomeinen heen, vorm te geven.

Zit je met een vraag of heb je nood aan ondersteuning rond het thema inclusie, neem dan contact op met het Steunpunt voor Inclusie.


Inclusieve waarden

Ouders voor Inclusie en Steunpunt voor Inclusie werken vanuit inclusieve waarden. Deze vertrekken vanuit ‘The circle of…

Pencils, woordeloos inclusief

Uitleggen wat inclusie precies is, is geen eenvoudige uitdaging. Daarom stelde Ouders voor Inclusie de vraag aan de…

Uitwisselen over verbindend samenwerken

De podcasts uit de reeks ‘Ouders voor Inclusie vertelt’, maken zichtbaar hoe inclusie vorm krijgt. Door de ouderstem…

Bouwen aan sociaal gewaardeerde rollen

Deze tool ondersteunt jullie bij het vormgeven van sociaal gewaardeerde rollen in verschillende omgevingen. In een…

Verbindend overleg

Overleg met alle betrokken partners (ouders, leerkrachten, zorgleerkracht, zorgcoördinator, (leer)ondersteuner,…

Boost inclusie van binnenuit!

Wil je in jouw gemeente aan de slag rond inclusie? Dan kan je rekenen op begeleiding door het Steunpunt voor Inclusie.…

Ondersteunerscursus

Doorheen de jaren ontwikkelden Ouders voor Inclusie en het Steunpunt voor Inclusie meerdere tools die jou kunnen…

Inclusie faciliteren: welke rollen heb jij?

Met deze tool willen we je aanmoedigen om tijd te nemen om na te denken over welke rollen en posities jij inneemt in…

Tool voor digitaal overleg

Corona zette een digitale versnelling in gang op scholen. Leerlingen gaan wanneer nodig via online lessen in verbinding…

Roze wolken achterna

Deze animatiefilm brengt de levensweg van ouders die kiezen voor inclusie in beeld. Het ontstond uit de podcastreeks…