“Eigenlijk is alles er al, maar de praktijk loopt nog achter”

Bart Moens neemt ons mee in het werkgeversperspectief en hoe we van hieruit kunnen werken aan een inclusieve werkcontext. Zijn ondervinding uit zowel praktijk als onderzoek? Heel veel verantwoordelijkheid wordt gelegd bij de werkzoekende, en er te weinig inspanningen worden geleverd vanuit andere hoek. Nochtans zijn er wel kansen en mogelijkheden om meer te focussen op de talenten van een werkzoekende, in plaats van op de beperkingen.

‘Inclusive job design’ en ‘jobcrafting’ zijn voorbeelden van hoe werkgevers het werk in hun organisatie op een andere manier kunnen inrichten, zodat er meer kansen zijn voor o.a. personen met een beperking. Zij kunnen werken aan een meer inclusieve arbeidsmarkt.

Meer lezen?

Bart Moens beschrijft aan de hand van voorbeelden wat “jobcarving” en “inclusive job design” betekent op de website van Mooi Werk Makers. Mooi Werk Makers ondersteunt werkgevers om talent in én buiten de organisatie beter te benutten of  talent duurzaam inzetbaar te houden.

Meer zien?


Interesse of vragen?

Neem contact op met matthias@oudersvoorinclusie.be als je interesse hebt in wat deze oudergroepen ondernemen, of als je vragen hebt rond “Wat na?” het inclusief schooltraject van je kind.