Boost inclusie van binnenuit!

Wil je in jouw gemeente aan de slag rond inclusie? Dan kan je rekenen op begeleiding door het Steunpunt voor Inclusie. Wij zijn een van de projecten waar lokale besturen een samenwerkingsakkoord mee kunnen aangaan (Plan Samen Leven). We gaan voor acties die van binnenuit werken – dit doen we door ervaringsdeskundigen in te zetten- én met een duidelijke impact!


Lees meer

De Warmste Week – Belicht de dubbele schaduw van kansarmoede en handicap

Het is weer zover: De Warmste Week! Welke actie zet jij op voor Ouders voor Inclusie?


Lees meer

Campagne – 1 2 3 Inclusie! Iedereen erbij

Op 9 oktober start de maand van de inclusie. De campagne ‘123 inclusie – Iedereen erbij’ is een initiatief van het departement Cultuur, Jeugd en Media en het Agentschap Opgroeien, de afdeling Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering van het Agentschap Binnenlands Bestuur.


Lees meer

Overzicht activiteiten najaar 2022

Ook dit najaar organiseren Ouders voor Inclusie en het Steunpunt voor Inclusie verschillende activiteiten!


Lees meer

Wat is er nieuw dit schooljaar? (2022 – 2023)

Op 1 september veranderde een aantal maatregelen in de wetgeving rond onderwijs. Wij halen er de belangrijkste zaken uit voor ouders die kiezen voor inclusief onderwijs.


Lees meer

Toegankelijke Wandel- en fietsroutes

Wandelen of fietsen zijn populaire activiteiten in de vrije tijd. Maar waar vind je toegankelijke wandel- en fietspaden? Wij wijzen je alvast de weg en deze handige websites zorgen er voor dat je in geen tijd op pad kunt!


Lees meer

Ontwerpdecreet Leersteun

Op vrijdag 8 juli 2022 gaf de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan het Ontwerpdecreet Leersteun. Ouders voor Inclusie en Steunpunt voor Inclusie houden de vinger aan de pols: wat is er veranderd sinds de conceptnota Leersteun? Welke impact verwachten we voor ouders en inclusietrajecten? Hoe versterken we de stem van de ouders hierin?


Lees meer

De podcast van Hallo Ergo en Marleen van OVI

Nienke van Hallo Ergo ging in gesprek met Marleen Maris. Marleen is mama van drie kinderen, waaronder een dochter die al een heel inclusietraject heeft afgelegd. Samen kijken ze naar inclusie in onze maatschappij. Wat is dat eigenlijk inclusie? En hoe ziet inclusie in het volwassen leven van de dochter van Marleen eruit?


Lees meer

Niet akkoord met het oriënteringsattest van je kind? Wat nu?!

In het secundair onderwijs krijgt jouw kind op het einde van het schooljaar een oriënteringsattest. Meestal had je het resultaat hierin wel verwacht, maar het kan ook gebeuren dat je dit niet had verwacht en het er misschien ook niet mee eens bent. Wat doe je dan?


Lees meer

Terzake reportage Inclusie een illusie?

Ouders voor Inclusie werkte mee aan de terzake-reportege 'Inclusie een illusie?' waarin Rune en Tuur laten zien dat inclusie wel werkt, kan en moet. Of zoals Tuur het zelf stelt; “Wat als Stephen Hawking geen ondersteuning had gekregen?”


Lees meer