Wie zijn we

Ouders voor Inclusie is een vrijwilligersorganisatie van, voor en door ouders van kinderen met specifieke noden. Wij willen het recht op een inclusief leven ondersteunen door ouders sterker te maken en bij te staan in situaties waar ze moeilijkheden ervaren. De ervaringen, vragen en bezorgdheden van ouders geven richting aan de organisatie.

INCLUSIE
ONDERWIJS
VRIJE TIJD, SPORT & JEUGDWERK
INCLUSIEF LEVEN (WERKEN EN WONEN)
KINDEROPVANG

VRAAG EN ANTWOORD
NIEUWS
AGENDA
INSPIRATIE
VIND/WORD ASSISTENT

Evolutie naar scholen voor iedereen – Advies van de onafhankelijke Commissie Inclusief Onderwijs

De onafhankelijke Commissie Inclusief Onderwijs, ontstaan vanuit het decreet Leersteun, schreef een advies over de evolutie naar Inclusief Onderwijs.

Ouders over de opstart van het leersteundecreet

Nu het leersteundecreet bijna een schooljaar van kracht is, kijken we terug. In onze bevraging in oktober kwamen verschillende pijnpunten naar boven,…

Dit schooljaar afronden en het volgende voorbereiden

Steunpuntmedewerkers en deelnemers aan ons vragenuurtje over de afronding en opstart van een schooljaar verzamelden allerlei tips. We goten dit in…


ontdek de verhalen