De werkgever aan het woord: “Verbinding is van belang”

Voor de werkgever van Wout was het van groot belang dat er een verbindingsfiguur aanwezig was, iemand die het proces faciliteert. Bij Wout was dit zijn stagementor Zij bouwde met Wout niet alleen de noodzakelijke vaardigheden en skills op, maar zorgde ook voor de sociale contacten. Zo introduceerde ze Wout bij andere collega’s zodat er verbindingen konden ontstaan 

“Een verbindingsfiguur is echt nodig, maar is toch wel een zeer intensieve rol die ook de moeite waard is om daarin te investeren. Daar kan die premie misschien ook al voor dienen op termijn als je structureel over dat soort van samenwerkingsverbanden nadenkt.” – Werkgever Wout

De stagementor aan het woord: De vraag durven stellen”

De stagementor van Wout zag hoe de stage stillaan uitgroeide tot een steeds bredere stage bij verschillende collegas met een grotere variatie aan opdrachten en taken. Voor haar was de stap naar een betaalde vakantiejob dan ook eerder vanzelfsprekend en een manier om Wout te integreren in de bredere werkcontext.  

“Wout is zo een vast figuur geworden, een vaste werkkracht. Van bij de start op bij de stage, maar eigenlijk ook voordien al kwam hij ons al ondersteunen bij verschillende  taken. Waarom zouden wij de vraag niet durven stellen om ook een keer, betaald als jobstudent te komen werken?”– Stagementor Wout

De meerwaarde van de overgang van stage naar werk kwam ook sterk in beeld.  

“Die vakantiejob  komt er niet zomaar. De taken die Wout die week gedaan heeft, zijn ingeoefend de voorbije jaren waardoor dat hij die taken eigenlijk wel kon en bij nieuwe taken ook uit zijn comfort zone kon gaan.”– Stagementor Wout

De mama van Wout aan het woord: “Het moet niet, maar het kan”

Het idee van betaald vakantiewerk was bij de mama/ouders van Wout initieel nog niet opgekomen. Nochtans is dit niet vreemd binnen het gezin waarin ook de broer en zussen van Wout reeds vakantiewerk deden. 

Toen ze de vraag voor het eerst te horen kreeg met daarbij de mogelijkheid om gebruik te maken van de VOP om dit te faciliteren, was haar eerste gedachte: “Oh nee, niet weer al dat papierwerk.” Een gouden tip die ze dan ook graag meegeeft is de volgende:

“Alle papierwerk dat je moet doen voor de transitie van verhoogde kinderbijslag naar de andere systemen, zet dat ook in voor andere dingen. Gebruik het dossier dat je samenstelt om ook andere dingen te bewijzen.” – Mama Wout

Wout’s ouders willen vooral meegeven vanuit hun ervaring met betaald vakantiewerk met behulp van VOP is dat dit breed verspreid moet worden. Voldoende informatie hebben over tewerkstellingsondersteunende maatregelen, zoals de VOP, is namelijk cruciaal. Welke mogelijkheden zijn er en hoe kunnen ze ingezet worden?  Ouders moeten ook weten dat betaald vakantiewerk kan, maar niet moet. 

“Al die mogelijkheden zouden overal te lezen moeten zijn. Ook jouw kind met beperking kan een vakantiejob doen. Flexibiliteit op alle vlakken is mogelijk: dagen, uren, inhoud, verloning, ondersteuning…
 Zodat dit voor ouders een evidentie wordt, dat ze weten dat het kan, doen we eraan mee daar zijn we vrij in. Net zoals dat het een evidentie is na een inclusieve kleuterklas, volgt een inclusieve lagere school en daarna volgt ook een secundair. Dat kan, het moet niet, maar het kan.”
– Mama van Wout 

Wout aan het woord: Doe het maar

De eerste dag van Wout zijn vakantiejob was best spannend, zeker toen hij en zijn ondersteuner (mama) even de weg kwijt waren en vervolgens op zoek moesten naar ‘DE’ parking.   

“We zijn op de parking van het personeel gaan staan. Helemaal hetzelfde.” – Wout 

Grote pluspunten voor Wout aan zijn vakantiejob waren o.a. dat hij geen stageverslagen hoefde te maken, maar ook dat hij een loon ontving voor zijn werk waarmee hij zichzelf trakteerde.  

“Naar de film van James Bond – No time to die.” – Wout 

Voor Wout was dit een zeer positieve ervaring waar hij tevreden op terugblikt en erg trots op is.  Hij en zijn ouders hebben ook veel geleerd. Zo neemt hij naar nieuwe werkplekken zeker mee dat hij duidelijk zal communiceren wat hij niet graag heeft.  

Aan alle leerlingen, jongeren geeft hij graag volgende boodschap mee:  

Doe het gewoon maar!– Wout