Inclusief jeugdwerk/vrije tijd

Tot op het voetbalveld en kampterrein

Voor het domein Vrije Tijd bieden we rond Sport of Jeugdwerking trajecten aan waarin we aan de slag gaan met een concrete vraag vanuit jouw lokaal bestuur. Je mag verwachten dat we samen zoeken welke stappen naar inclusie jullie reeds gezet hebben en waar nog kansen liggen voor meer inclusie. Voor deze begeleiding kan je via het project Plan samenleven financiering aanvragen.

Voor wie?

 • lokale politici
 • administratie lokale besturen
 • lokale verenigingen en organisaties

Hoe gaan we aan de slag?

We schetsen onze werking aan de hand van 2 voorbeelden.

START: Vraag van een lokaal bestuur

Voorbeeld A. Jullie organiseren een evenement (bv. rond sport of voor jeugd). Wat is er nodig om ervoor te zorgen dat dit inclusief georganiseerd is en iedereen kan deelnemen, ook jongeren met specifieke noden?

Voorbeeld B. Jullie willen met de jeugddienst inzetten op inclusie: Meer jongeren met specifieke noden laten deelnemen aan de jeugdorganisaties in jullie gemeente en/of de activiteiten die jullie zelf organiseren. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat inclusie meer is dan een woord?

PROCES: Op maat van de vraag krijgt het proces vorm

Voorbeeld A. Inclusieve screening van je evenement

 • Welke inclusieve stappen zijn er al gezet en waar zijn er nog verbeterpunten?
 • We hebben vooral aandacht voor de blinde vlekken en tegenstrijdigheden tussen een visie en de concrete praktijk
 • We screenen samen met een ervaringsdeskundige uit jouw lokale gemeenschap

Bv. rond bekendmaking van het evenement, inschrijving (bv. begeleider mag gratis binnen, vragen om noden in kaart te brengen, …).
We gaan verder dan fysieke toegankelijkheid, maar kijken ook naar mindset organisatoren, buddysystemen opzetten, hoe vinden we extra/voldoende vrijwilligers om te ondersteunen tijdens het evenement, …

Voorbeeld B. We diepen de concrete vraag uit in een inclusielab

 • Wat gebeurt er reeds in de gemeente – Wat nog niet? Wie willen jullie allemaal mee betrekken?
 • We brengen een divers team samen met expliciete betrokkenheid van ervaringsdeskundigen uit jouw lokale gemeenschap (bv. ouders, jongeren met een beperking, jeugdleiders/trainers met inclusie-ervaring etc.). We werken daarnaast ook samen met andere betrokken partijen zoals mensen uit de jeugddienst en/of verenigingen in de buurt.
 • We werken rond een aantal concrete vragen, komen tot ideeën en zorgen voor een concreet actieplan (wie doet wat wanneer).
 • We komen een 3 keer samen om dit proces steeds verder bij te sturen

UITKOMST: Tips & tools, concrete oplossingen, een netwerk of een actieplan

Voorbeeld A. We geven hiervoor concrete tips en reiken tools aan waarmee jij concreet aan de slag kan om het evenement nog inclusiever te maken. We zetten een helpdesk op waar lokale organisaties terecht kunnen met al hun vragen.

Voorbeeld B. Na dit proces zijn de (onzichtbare) drempels duidelijk, zijn er concrete oplossingen, een plan met handvaten om blijvend in te zetten op inclusie.


Inclusieve arbeid

Inclusieve arbeid

Eerste hulp naar toeleiden arbeidsmarkt

Voor het domein arbeid bieden we trajecten aan waarin we aan de slag gaan met een concrete vraag uit jouw lokaal bestuur.  We maken jullie sterk in de tool eerste ‘Eerste hulp bij stage/ werk’ en zetten een netwerk op.

Voor deze begeleiding kan je via het project Plan Samenleven financiering aanvragen.

START: Vraag van een lokaal bestuur

 • We willen dat ook jongeren met specifieke noden een volwaardige plek vinden op de arbeidsmarkt.

PROCES: EHBS-tool in de vingers krijgen

 • We brengen een divers team samen met expliciete betrokkenheid van ervaringsdeskundigen uit jouw lokale gemeenschap (bv. ouders, jongeren met een beperking, jobcoach etc.) met mensen uit organisaties rond arbeid, scholen, CLB’s, etc. uit jouw gemeente.
 • We introduceren de Eerste Hulp Bij Stage/ Werk -tool en spitten deze helemaal uit.
 • We maken alle partijen sterk in opzetten van een krachtige dynamische beeldvorming van jongeren met specfieke noden, verbreden het repertoire van redelijke aanpassingen, en geven info rond tewerkstellingsondersteunende maatregelen.
 • We komen een 3 keer samen zodat de tool onmiddellijk in de praktijk kan gebracht worden.

UITKOMST:

 • De EHBS – tool is geïmplementeerd in verschillende lokale organisaties
 • Er is een netwerk opgezet over domeinen heen (school, arbeid, welzijn, etc. )

Voor wie?

 • lokale politici
 • administratie lokale besturen
 • lokale verenigingen en organisaties

Inclusieve gemeenschap

Hotspots voor Inclusie

Inclusie voor kinderen/ jongeren met specifieke noden realiseren doe je samen, dat geld voor ouders, maar evengoed voor lokale besturen. Daarom zetten we met Ouders voor Inclusie  in op ontmoetingen tussen ouders, zogenaamde inclusie hotspots. Het zijn plekken van waaruit inclusie van onderuit gaan ontstaan.

Voor wie?

 • lokale politici
 • administratie lokale besturen
 • lokale verenigingen en organisaties

START: Vraag van een lokaal bestuur

Hoe zorgen wij ervoor dat inclusie bekend wordt bij de ouders die deze keuze moeten maken? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat inclusie meer is dan een woord ?

PROCES: Ontmoetingsmomenten creëren

Lokale ontmoetingsmomenten opzetten voor ouders van kinderen met specifieke noden

 • Ouders versterken in hun keuze rond inclusie en kennismaking netwerk lokale gemeenschap
 • Bottem-up informatie over wat werkt en welke barrières voor inclusie detecteren in de lokale gemeenschap
 • Inspirerende voorbeelden ontdekken
 • We komen 3 keer samen om een lokaal netwerk op te zeten en ouders te ondersteunen om inclusieambassadeur te worden

UITKOMST: Netwerk met inclusieambassadeurs

 1. Een plaats/ hotspot in jouw lokale gemeenschap waar kennis, ervaring en netwerk rond inclusie is terug te vinden
 2. Blootleggen van de uitsluitingsmechanisme in jouw lokale gemeenschap
 3. We brengen twee inspirerende voorbeelden in beeld die kunnen ingezet worden op sociale media

Waar kan je ons aanbod vinden?

Actie 9 – Begeleiding kansengroepen naar arbeidsmarkt 

Actie 13 – In contact brengen met sport

Actie 23 – In contact brengen met jeugdwerk