Wanneer je stagedoelen formuleert, kan het helpend zijn om eerst het/de grote overkoepelende doel(en) te formuleren, zo krijg je de neuzen van alle partijen in dezelfde richting. Voorbeelden kunnen zijn:

  • Voorbereiden op werk in het latere leven
  • Vaardigheden aanleren die op school/thuis/in de vrije tijd niet geoefend kunnen worden
  • Uittesten of de toekomstdroom op werkgebied ook stand houdt in de realiteit (is het echt zo leuk als gedacht om …?)

Vanuit dit/deze hoofddoel(en) formuleer je tussendoelen. Voor elk van deze doelen bekijk je:

  • Wat is nodig om dit doel te bereiken?
  • Waarom willen we dit doel bereiken?
  • Wanneer gaan we de doelen evalueren?
  • Hoe ziet het eruit als dit doel bereikt is?
  • Wie evalueert of dit doel behaald werd?

Inspiratie

Stagedoelen aanpassen aan de specifieke noden van een jongere klinkt vaak complexer dan wat dit concreet kan inhouden. . We nemen je graag mee in een aantal zaken die jou hopelijk inspireren om mee aan de slag te gaan.

Ging jij aan de slag met deze tool? Laat info@oudersvoorinclusie.be weten hoe het hielp om samen te werken aan inclusie!