Hoe je als CVO de drempels verlaagt

Tijdens het project CVO Inclusief 2 hebben we ervaren hoe uitdagend het kan zijn om inclusieve cursisten te vinden. Dat potentiële inclusieve cursisten maar zelden de weg vinden naar het volwassenenonderwijs, is omdat zij, veel meer dan personen zonder specifieke noden, drempels ervaren op hun pad. Wij verzamelden deze drempels en geven (medewerkers van) CVO’s de nodige inspiratie om deze drempels aan te pakken als uitdagingen.


Read More

Waarom een ‘bewegend portret’?

Enkele jaren geleden startte we een project in samenwerking met de vakgroep Orthopedagogiek (UGent) rond de transitie van jongeren na het inclusief onderwijs. Hieruit bleek een nood aan continuïteit en ondersteuning om vervolgstappen te faciliteren. Dan gaat over het vinden van een plek binnen een inclusieve samenleving en daarbinnen een inclusief leven vorm te geven.
In de praktijk merken we dat de manier waarop de jongere in beeld wordt gebracht hierbij het verschil kan maken en inhoud kan geven aan hoe de ondersteuning vorm krijgt, alsook aan hoe kansen worden gecreëerd naar stage, werkgelegenheid, wonen, ….enz.


Read More

Van stage naar betaald vakantiewerk met behulp van VOP

Wout loopt al enkele jaren stage in de context waar hij zijn eerste betaalde vakantiejob mocht ervaren. Hij kende al een aantal collega’s, maar voor het eerst was zijn stagementor niet aan zijn zijde en moest hij nieuwe mensen leren kennen en andere taken uitvoeren. De VOP-premie maakte het mogelijk dat andere collega’s ruimte konden maken om hem beter te leren kennen en te ondersteunen. Zijn stage-ervaring was zeker een belangrijke schakel in dit traject. Wout had al vele taken geoefend tijdens zijn stage waarop hijzelf en zijn collega’s tijdens het werken konden op voortbouwen.


Read More

Inclusive job design & jobcarving: mogelijkheden voor werkgevers

Inclusie stopt niet bij het afstuderen! Een groep ouders die verder bouwen aan een inclusief traject voor hun jongvolwassen kind zoekt samen antwoorden op de grote vraag “Wat na?”. Informatie en inspiratie rond werken en wonen worden uitgewisseld, ook al blijft iedereen in zijn kot.


Read More

Wat na het inclusief onderwijs? Kansenmakers voor de inclusieve arbeidsmarkt

Vanuit een vraag van Ouders voor Inclusie ging de vakgroep Orthopedagogiek (Hanne Vandenbusshe, Matthias Van Raemdonck en Elisabeth De Schauwer) in 2018 in gesprek met de Provincie Oost-Vlaanderen om gezamenlijk een project op te zetten rond de transitie van inclusief secundair onderwijs naar de arbeidsmarkt.


Read More

GIO-middelen

Globale individuele ondersteuning (GIO) is laagdrempelige, kosteloze en snel inzetbare hulp in de gewone kinderopvang of op school. GIO is gericht op jonge kinderen  met (een vermoeden van) een handicap tot en met het eerste leerjaar. De hulp die je inzet via GIO middelen is gefocust op overgangsmomenten: de eerste stap naar de kinderopvang, de overgang van de kinderopvang naar de kleuterklas en de overstap van de kleuterklas naar het eerste leerjaar.


Read More

CVO Inclusief

Met het ESF project CVO Inclusief werkte Ouders voor Inclusie mee aan het toegankelijk maken van Centra voor Volwassenenonderwijs. Op deze pagina worden de resultaten uit dit project gebundeld.


Read More

Wat kan een GTB-medewerker betekenen bij de opstap naar werk?

GTB helpt mensen met een beperking of gezondheidsprobleem om werk te vinden en te houden. Daarnaast ondersteunen ze ook ondernemers en werkgevers bij de aanwerving en (re)integratie van medewerkers met een beperking of gezondheidsprobleem. De focus ligt op betaald werk.


Read More

Tewerkstellingsondersteunende maatregelen – Wat kunnen ze betekenen in de zoektocht naar inclusief werk?

De zoektocht naar inclusief werk is vaak een zoektocht naar een geschikte werkplek in combinatie met de gepaste – soms bijkomende – ondersteuning. Hiervoor kan je o.a. een beroep doen op de tewerkstellingsondersteunde maatregelen.


Read More

Werken aan inclusie: vragen aan ouders, ondersteuners en PAB-assistenten

Werken aan inclusie, hoe doen zij dat? We stelden vragen aan enkele ouders, ondersteuners en PAB-assistenten die betrokken zijn in inclusieve schooltrajecten! Lees hier hun krachtige en inspirerende antwoorden!


Read More