Van stage naar betaald vakantiewerk met behulp van VOP

Wout loopt al enkele jaren stage in de context waar hij zijn eerste betaalde vakantiejob mocht ervaren. Hij kende al een aantal collega’s, maar voor het eerst was zijn stagementor niet aan zijn zijde en moest hij nieuwe mensen leren kennen en andere taken uitvoeren. De VOP-premie maakte het mogelijk dat andere collega’s ruimte konden maken om hem beter te leren kennen en te ondersteunen. Zijn stage-ervaring was zeker een belangrijke schakel in dit traject. Wout had al vele taken geoefend tijdens zijn stage waarop hijzelf en zijn collega’s tijdens het werken konden op voortbouwen.


Lees meer

Inclusive job design & jobcarving: mogelijkheden voor werkgevers

Inclusie stopt niet bij het afstuderen! Een groep ouders die verder bouwen aan een inclusief traject voor hun jongvolwassen kind zoekt samen antwoorden op de grote vraag “Wat na?”. Informatie en inspiratie rond werken en wonen worden uitgewisseld, ook al blijft iedereen in zijn kot.


Lees meer

Wat na het inclusief onderwijs? Kansenmakers voor de inclusieve arbeidsmarkt

Vanuit een vraag van Ouders voor Inclusie ging de vakgroep Orthopedagogiek (Hanne Vandenbusshe, Matthias Van Raemdonck en Elisabeth De Schauwer) in 2018 in gesprek met de Provincie Oost-Vlaanderen om gezamenlijk een project op te zetten rond de transitie van inclusief secundair onderwijs naar de arbeidsmarkt.


Lees meer

GIO-middelen

GIO staat voor Globale Individuele Ondersteuning. Het VAPH stelt GIO-middelen ter beschikking aan RTH-diensten (Rechtstreeks Toegankelijke Hulp) om belangrijke overgangsmomenten te ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het instappen in de reguliere kinderopvang of bij de overgang van de kleuterklas naar de lagere school. Bijkomende ondersteuning tijdens deze belangrijke momenten moet inclusie betere kansen geven.


Lees meer

CVO Inclusief

Met het project CVO Inclusief werkt Ouders voor Inclusie mee aan het toegankelijk maken van Centra voor Volwassenenonderwijs. Maar wat is dat een CVO? En wie mag daar les volgen? En welke opleidingen zijn toegankelijk gemaakt? We geven antwoorden op veel gestelde vragen.


Lees meer

Wat kan een GTB-medewerker betekenen bij de opstap naar werk?

GTB helpt mensen met een beperking of gezondheidsprobleem om werk te vinden en te houden. Daarnaast ondersteunen ze ook ondernemers en werkgevers bij de aanwerving en (re)integratie van medewerkers met een beperking of gezondheidsprobleem. De focus ligt op betaald werk.


Lees meer

Duurzaam en avontuurlijk reizen voor iedereen!

Karavaan vzw: een organisatie die inclusieve reizen begeleidt? Daar willen we uiteraard meer over weten! Hoe doen ze dit? Wat zijn hun ervaringen? En hoe is het allemaal begonnen? Carla vertelt er ons meer over.


Lees meer

Tewerkstellingsondersteunende maatregelen – Wat kunnen ze betekenen in de zoektocht naar inclusief werk?

De zoektocht naar inclusief werk is vaak een zoektocht naar een geschikte werkplek in combinatie met de gepaste – soms bijkomende – ondersteuning. Hiervoor kan je o.a. een beroep doen op de tewerkstellingsondersteunde maatregelen.


Lees meer

Werken aan inclusie: vragen aan ouders, ondersteuners en PAB-assistenten

Werken aan inclusie, hoe doen zij dat? We stelden vragen aan enkele ouders, ondersteuners en PAB-assistenten die betrokken zijn in inclusieve schooltrajecten! Lees hier hun krachtige en inspirerende antwoorden!


Lees meer

Einde schooljaar… Tips van het Steunpunt

We naderen het einde van het schooljaar. Helaas verloopt dit niet voor iedereen even zorgeloos en bezorgt het einde van het schooljaar veel ouders bijkomende stress. Terechte bezorgdheden, daarom geven we vanuit het Steunpunt voor Inclusie nog even enkele tips mee.


Lees meer