Nieuws

Evolutie naar scholen voor iedereen – Advies van de onafhankelijke Commissie Inclusief Onderwijs

De onafhankelijke Commissie Inclusief Onderwijs, ontstaan vanuit het decreet Leersteun, schreef een advies over de evolutie naar Inclusief…

Ouders over de opstart van het leersteundecreet

Nu het leersteundecreet bijna een schooljaar van kracht is, kijken we terug. In onze bevraging in oktober kwamen verschillende pijnpunten…

Dit schooljaar afronden en het volgende voorbereiden

Steunpuntmedewerkers en deelnemers aan ons vragenuurtje over de afronding en opstart van een schooljaar verzamelden allerlei tips. We goten…

De leidraad beleidsparticipatie van het Cliëntenforum, ook voor ouders!

Hoe kan je ervaringskennis (dus ook die van ouders) inzetten in overlegmomenten? Samen met de andere leden van het Cliëntenforum werkte…

Het Cliëntenforum: Een klankkast voor de stem van de cliënt

Ouders voor Inclusie vzw maakt deel uit van verschillende platformen, raden en overlegorganen. Een daarvan is het Cliëntenforum. Zij helpen…

Dit was de inclusiedag 2024!

Vertrekken vanuit mogelijkheden: daar zijn wij als ouders voor inclusie experten in. Actie en positiviteit staan centraal dit jaar! Het was…

Steun onze GepIKselde beeldvorming

Onze kinderen zijn meer dan hun label, daarom maken we een digitale tool die ouders helpt om een 'GepIkselde beeldvorming' te maken van hun…

Roze wolken achterna

Deze animatiefilm brengt de levensweg van ouders die kiezen voor inclusie in beeld. Het ontstond uit de podcastreeks ‘Ouders voor Inclusie…

Geven we kinderen te snel labels? ‘Als mensen mijn medische fiche lezen, zijn de diagnoses het eerste dat ze zien’

Onze kinderen zijn meer dan hun label en wanneer we enkel kijken naar een label, wordt inclusie als onmogelijk weggezet. Als Ouders voor…

Sprekende cijfers sept – dec ’23

We namen even de tijd om terug te kijken naar de vragen die het Steunpunt bereikten in de periode tussen september en december 2023. Dit…

Het Persoonlijk assistentiebudget is als vissen met een gouden hengel in een lege vijver

Als belangenvereniging van, voor en door ouders van kinderen met specifieke noden willen wij het recht op een inclusief leven ondersteunen…

We kaarten het tekort aan PAB-assistenten aan

Vandaag verscheen op vraag van Ouders voor Inclusie een artikel in De Standaard waarin we het tekort aan PAB-assistenten aankaarten.

Inclusiedag – 23 maart 2024

Vertrekken vanuit mogelijkheden: daar zijn wij als ouders voor inclusie experten in. Actie en positiviteit staan centraal dit jaar! Tijdens…

Plan Samenleven – Kick Off van 2e projectjaar

Op 20 november vond de Kick Off van het tweede projectjaar plaats van Plan Samenleven. Met het Plan Samenleven wil de Vlaamse overheid…

Resultaten ouderbevraging ervaringen Decreet Leersteun herfst 2023

Hoe ervaren ouders de overgang van het M-decreet naar het Decreet Leersteun? We bevroegen 166 ouders en kregen een genuanceerd beeld.

Birgit vertelt bij Zorgwijs hoe haar PAB budget Team Maren versterkte

Zorgwijs is een website die een neutraal, duidelijk en actueel overzicht van het zorgaanbod voor personen met een persoonsvolgend budget…

Marleen en Birgit spraken met sociaal.net

Ouders voor Inclusie wordt steeds bekender in Vlaanderen. Sociaal.net vroeg ons om een interview. Marleen en Birgit nemen ons mee in het…

Wist je op woensdag

Met 'Wist je op woensdag' brengen we elke week interessante informatie. De weetjes zijn afgestemd op de periode van het jaar, soms gelinkt…

Overzicht activiteiten najaar 2023

Ook dit najaar organiseren Ouders voor Inclusie en het Steunpunt voor Inclusie verschillende activiteiten!

Redelijke maandag

Tijdens het schooljaar 2022-2023 vond je op onze sociale media elke week inspiratie rond redelijke aanpassingen. Voorbeelden uit het leven…

Pencils, woordeloos inclusief

Uitleggen wat inclusie precies is, is geen eenvoudige uitdaging. Daarom stelde Ouders voor Inclusie de vraag aan de studenten van de…

Oproep van ouders – Hoe kan jij het verschil maken in vrije tijd?

Wat maakt het verschil voor ouders om hun kind met een gerust hart af te zetten op jouw vrijetijdsorganisatie? Waar dromen ouders nog van?…

Opinie: De transitie naar een Decreet Leersteun: partnerschap met ouders in een niemandsland?

Als Ouders voor Inclusie vinden we dat de stem van de ouders ontbreekt in het hele gebeuren rond het decreet leersteun. Op vrijdag 28/04…

Wat moet ik weten over het Decreet Leersteun?

Met het decreet leersteun komt er vanaf 1 september 2023 ook een nieuw model voor ondersteuning van leerlingen met specifieke…

Dit was de inclusiedag 2023!

Elk jaar weer is de inclusiedag het moment om elkaar te ontmoeten en te inspireren. Dat was in 2023 niet anders! We kijken dan ook met veel…

Wat doet Ouders voor Inclusie rond inclusieve vrije tijd?

Inclusieve vrije tijd is al lang een belangrijk werkingsgebied voor Ouders voor Inclusie en het Steunpunt voor Inclusie. Naar aanleiding…

Want persoonlijke assistentie maakt een verschil

Veel inclusietrajecten worden ondersteund door persoonlijk assistenten, zowel in het onderwijs, vrije tijd, wonen en werken. Veel…

Dit was het Symposium van Docenten voor Inclusie 2023

In de 2023-editie van het Symposium legde Docenten voor Inclusie de focus op inclusie. Op deze pagina vind je de materialen van de…

Sprekende cijfers sept – dec ’22

We namen even de tijd om terug te kijken naar de vragen die het Steunpunt bereikten in de periode tussen september en december 2022. Dit…

Symposium Docenten voor Inclusie 10 feb 2023

Na enkele jaren uitstel kan u dit jaar opnieuw genieten van het Symposium van Docenten voor Inclusie. Omdat we merken dat steeds meer…

De Warmste Week – Belicht de dubbele schaduw van kansarmoede en handicap

Het is weer zover: De Warmste Week! Welke actie zet jij op voor Ouders voor Inclusie?

Campagne – 1 2 3 Inclusie! Iedereen erbij

Op 9 oktober start de maand van de inclusie. De campagne ‘123 inclusie – Iedereen erbij’ is een initiatief van het departement Cultuur,…

Boost inclusie van binnenuit!

Wil je in jouw gemeente aan de slag rond inclusie? Dan kan je rekenen op begeleiding door het Steunpunt voor Inclusie. Wij zijn een van de…

Wat is er nieuw dit schooljaar? (2022 – 2023)

Op 1 september veranderde een aantal maatregelen in de wetgeving rond onderwijs. Wij halen er de belangrijkste zaken uit voor ouders die…

De podcast van Hallo Ergo en Marleen van OVI

Nienke van Hallo Ergo ging in gesprek met Marleen Maris. Marleen is mama van drie kinderen, waaronder een dochter die al een heel…

Niet akkoord met het oriënteringsattest van je kind? Wat nu?!

In het secundair onderwijs krijgt jouw kind op het einde van het schooljaar een oriënteringsattest. Meestal had je het resultaat hierin wel…

Terzake reportage Inclusie een illusie?

Ouders voor Inclusie werkte mee aan de terzake-reportege 'Inclusie een illusie?' waarin Rune en Tuur laten zien dat inclusie wel werkt, kan…

Coronarapport: Elke crisis is een kans

Een crisis is een moment waarop de zaken op scherp worden gesteld. Een crisis maakt zichtbaar wat net onder het oppervlak ligt en geeft ons…

Eerste hulp naar toeleiden arbeidsmarkt

Als lokaal bestuur wil je dat alle inwoners, ook jongeren met specifieke noden een volwaardige plek vinden op de arbeidsmarkt. Als…

Inclusiehotspots

Inclusie voor kinderen/jongeren met specifieke noden realiseren doe je samen, dat geldt voor ouders, maar evengoed voor lokale besturen.…

Eerste Hulp Bij Inclusieve Activiteiten

Als lokaal bestuur wil je je richten op alle inwoners, ook kinderen en jongeren met specifieke noden. De ervaring leert echter dat er nog…

Inclusielabs

Inclusie realiseren doe je niet zomaar, dit vraagt procesbegeleiding, inzichten van diverse actoren, het opbouwen van een netwerk en zaken…

Coronarapport: De impact van corona op de positie van ouders die kiezen voor inclusie

We hadden echt gehoopt dat we geen corona rapport 2.0. moesten schrijven, maar corona blijft ons teisteren. Het doet een aanval op onze…

Coronarapport: Het zijn pittige tijden voor ouders die kiezen voor inclusie!

We schrijven eind 2020, bijna dagelijks worden we geüpdated met de laatste Corona-cijfers, -maatregelen en schakelen we over van de ene…

Ons vakantiecadeau aan Minister Weyts

Kwalitatief onderwijs met Leerwinst voor elk kind ongeacht op welke leerplek het zich bevindt!

Terugblik digitale inclusiedag 2020

Onze jaarlijkse inclusiedag zag er dit jaar wat anders uit: alle workshops gingen digitaal door! Er waren meer dan 100 deelnemers die aan 4…

Terugblik Symposium 2020

Al voor de 4de maal organiseerde Ouders voor Inclusie, Steunpunt voor Inclusie samen met Docenten voor Inclusie een symposium gericht op…