Kinderopvang

Wanneer je je baby naar de kinderopvang brengt, worden vaak de eerste zaadjes voor inclusie geplant. Dit zet zich door in de buitenschoolse opvang. Deze pagina reikt handvaten aan die jou als ouder, maar ook alle betrokkenen binnen de kinderopvang, kunnen ondersteunen in die eerste stappen richting inclusie.

Zit je met een vraag of heb je nood aan ondersteuning rond het thema kinderopvang, neem dan contact op met het Steunpunt voor Inclusie.


Gepaste ondersteuning vormgeven in de kinderopvang

Als je baby naar de kinderopvang gaat, worden vaak de eerste stappen richting inclusie gezet. Met deze tool willen we…

Inclusieve kinderopvang, een inleiding

Wat bedoelen we eigenlijk als we spreken van een inclusieve kinderopvang? En kan elke kinderopvang inclusief zijn?

De 5 D’s van inclusieve kinderopvang

Gaan voor inclusieve kinderopvang, dat doe je met de 5 D's: denken, durven, doen, doorzetten en vooral ook dromen!

Jasper in de crèche

Als Jasper oud genoeg is om naar de crèche te gaan, starten zijn ouders samen met de medewerkers van de crèche hun…

GIO-middelen

Globale individuele ondersteuning (GIO) is laagdrempelige, kosteloze en snel inzetbare hulp in de gewone kinderopvang…