Wat?

De tewerkstellingsondersteunende maatregelen (kortweg TOM) zijn een aantal maatregelen waar je gebruik van kan maken op je (toekomstige) werkplek. Je kan ze zien als een vorm van ‘redelijke aanpassingen’ die jou kunnen ondersteunen om op een gelijke manier deel te nemen aan de arbeidsmarkt. (Lees meer over ‘redelijke aanpassingen’ op het werk in de brochure van UNIA.)

Voor wie?

Iedere werkzoekende, werknemer of student met een arbeidsbeperking of een gezondheidsprobleem van fysische, psychische of zintuigelijke aard komt in aanmerking.

Wil je graag te weten komen waar jij recht op hebt, neem dan een kijkje op de website van de VDAB of neem contact op met de medewerkers van het TOM-team.

Welke maatregelen zijn er?

  • Gratis tolk voor doven of slechthorenden
  • Terugbetaling arbeidsgereedschap en -kleding
  • Terugbetaling vervoerkosten
  • Individueel Maatwerk (IMW)

Individueel maatwerk uitgelicht

Individueel maatwerk vervangt de oude Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) en is een maatregel waar je (toekomstige) werkgever een beroep op kan doen als je arbeidsbeperking of gezondheidsprobleem een invloed heeft op het uitoefenen van je job. Werk je bijvoorbeeld wat trager of heb je meer begeleiding, instructies nodig. Met behulp van individueel maatwerk kan je (toekomstige) werkgever dit als het ware opvangen.

Individueel maatwerk bestaat namelijk uit een loonpremie of een loonpremie én een begeleidingspremie voor werkgevers. Met de loonpremie kan de werkgever eventuele bijkomende kosten voor de organisatie omwille van uw arbeidsbeperking compenseren. Met de begeleidingspremie kan de werkgever de kosten voor de begeleiding compenseren. Heeft de VDAB vastgelegd dat je behoefte hebt aan een loonpremie en een begeleidingspremie, dan zal je werkgever ook beide moeten aanvragen.

Door de mogelijke tweeledige ondersteuning (loon- en begeleidingspremie)  is individueel maatwerk bijzonder interessant om aan te vragen en in te zetten. Bovendien kan je ze reeds inzetten voor een vakantiejob, zoals ook Wout heeft gedaan! Deze ervaringen maken de stap naar een betaalde job in de toekomst mogelijks al wat kleiner.

Meer gedetailleerde info vind je hier.
Vraag je recht op de tewerkstellingsondersteunende maatregelen aan.

Zit je toch nog met vragen of zijn er zaken voor jou niet duidelijk. Aarzel niet om contact op te nemen met een van onze medewerkers.