Inclusive job design & jobcarving: mogelijkheden voor werkgevers

Inclusie stopt niet bij het afstuderen! Een groep ouders die verder bouwen aan een inclusief traject voor hun jongvolwassen kind zoekt samen antwoorden op de grote vraag “Wat na?”. Informatie en inspiratie rond werken en wonen worden uitgewisseld, ook al blijft iedereen in zijn kot.


Lees meer

Waarom een ‘bewegend portret’?

Enkele jaren geleden startte een project in samenwerking met de vakgroep Orthopedagogiek van de UGent rond de transitie van jongeren na het inclusief onderwijs. Hieruit bleek een sterke nood aan continuïteit en ondersteuning om vervolgstappen te faciliteren erg hoog. Dit gaat over een plek vinden binnen een inclusieve samenleving en een inclusief leven mogen/kunnen leiden.
In de praktijk merken we dat de manier waarop de jongere in beeld wordt gebracht hierbij een verschil kan maken en input kan geven aan hoe de ondersteuning vorm krijgt, maar ook hoe kansen worden gecreëerd naar stage, werkgelegenheid, wonen, ….enz.


Lees meer

Wat na het inclusief onderwijs? Kansenmakers voor de inclusieve arbeidsmarkt

Vanuit een vraag van Ouders voor Inclusie ging de vakgroep Orthopedagogiek (Hanne Vandenbusshe, Matthias Van Raemdonck en Elisabeth De Schauwer) in 2018 in gesprek met de Provincie Oost-Vlaanderen om gezamenlijk een project op te zetten rond de transitie van inclusief secundair onderwijs naar de arbeidsmarkt.


Lees meer

Stagedoelen op maat

Wanneer je een stageplaats zoekt en de stage voorbereidt, doe je dit doelgericht. Je weet dus wat je met deze stage wilt bereiken, waar je naartoe wilt. Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften kunnen aanpassingen in de doelen nodig zijn, we formuleren dus doelen op maat.


Lees meer

Jobcreatie vanuit inclusieve waarden – Hannah’s stagepakket

Een stage op maat kan door jobcarving/ jobcreatie; de job zo vorm geven dat deze past bij de sterktes en competenties van de jongere. Door in te zetten op de vier inclusieve waarden kan er een krachtige inclusieve omgeving tot stand komen.


Lees meer

Eerste Hulp Bij Stage/Werk

Op stage gaan is voor elke leerling spannend: een nieuw domein, nieuwe partners, een nieuwe vorm van praktijkleren. Kortom, een stage is een overgangsmoment. In inclusieve trajecten is voldoende aandacht voor deze overgangsmomenten cruciaal. Daarom ontwikkelden wij Eerste Hulp Bij Stage, om de leerling en alle betrokkenen te helpen om pro-actief en doelgericht aan de slag te gaan.


Lees meer

CVO Inclusief

Met het project CVO Inclusief werkt Ouders voor Inclusie mee aan het toegankelijk maken van Centra voor Volwassenenonderwijs. Maar wat is dat een CVO? En wie mag daar les volgen? En welke opleidingen zijn toegankelijk gemaakt? We geven antwoorden op veel gestelde vragen.


Lees meer

Eerste hulp naar toeleiden arbeidsmarkt

Als lokaal bestuur wil je dat alle inwoners, ook jongeren met specifieke noden een volwaardige plek vinden op de arbeidsmarkt. Als Steunpunt voor Inclusie hebben we een EHBS- tool ontwikkeld die zorgt dat men tot een krachtige dynamische beeldvorming (een bewegend portret) van jongeren met een beperking komt.


Lees meer

Wat kan een GTB-medewerker betekenen bij de opstap naar werk?

GTB helpt mensen met een beperking of gezondheidsprobleem om werk te vinden en te houden. Daarnaast ondersteunen ze ook ondernemers en werkgevers bij de aanwerving en (re)integratie van medewerkers met een beperking of gezondheidsprobleem. De focus ligt op betaald werk.


Lees meer

Tewerkstellingsondersteunende maatregelen – Wat kunnen ze betekenen in de zoektocht naar inclusief werk?

De zoektocht naar inclusief werk is vaak een zoektocht naar een geschikte werkplek in combinatie met de gepaste – soms bijkomende – ondersteuning. Hiervoor kan je o.a. een beroep doen op de tewerkstellingsondersteunde maatregelen.


Lees meer