Vakantiejob met specifieke noden – hoe doe je dat?

Onbeperkt jobstudent is een project dat zich inzet voor mensen met specifieke noden die een studentenjob zoeken. Mensen met specifieke noden worden vaak afgewezen na of niet eens uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.


Lees meer

Boost inclusie van binnenuit!

Wil je in jouw gemeente aan de slag rond inclusie? Dan kan je rekenen op begeleiding door het Steunpunt voor Inclusie. Wij zijn een van de projecten waar lokale besturen een samenwerkingsakkoord mee kunnen aangaan (Plan Samen Leven). We gaan voor acties die van binnenuit werken – dit doen we door ervaringsdeskundigen in te zetten- én met een duidelijke impact!


Lees meer

Waarom een ‘bewegend portret’?

Enkele jaren geleden startte we een project in samenwerking met de vakgroep Orthopedagogiek (UGent) rond de transitie van jongeren na het inclusief onderwijs. Hieruit bleek een nood aan continuïteit en ondersteuning om vervolgstappen te faciliteren. Dan gaat over het vinden van een plek binnen een inclusieve samenleving en daarbinnen een inclusief leven vorm te geven.
In de praktijk merken we dat de manier waarop de jongere in beeld wordt gebracht hierbij het verschil kan maken en inhoud kan geven aan hoe de ondersteuning vorm krijgt, alsook aan hoe kansen worden gecreëerd naar stage, werkgelegenheid, wonen, ….enz.


Lees meer

Stagedoelen op maat

Wanneer je een stageplaats zoekt en de stage voorbereidt, doe je dit doelgericht. Je weet dus wat je met deze stage wilt bereiken, waar je naartoe wilt. Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften kunnen aanpassingen in de doelen nodig zijn, we formuleren dus doelen op maat.


Lees meer

Inclusive job design & jobcarving: mogelijkheden voor werkgevers

Inclusie stopt niet bij het afstuderen! Een groep ouders die verder bouwen aan een inclusief traject voor hun jongvolwassen kind zoekt samen antwoorden op de grote vraag “Wat na?”. Informatie en inspiratie rond werken en wonen worden uitgewisseld, ook al blijft iedereen in zijn kot.


Lees meer

Wat na het inclusief onderwijs? Kansenmakers voor de inclusieve arbeidsmarkt

Vanuit een vraag van Ouders voor Inclusie ging de vakgroep Orthopedagogiek (Hanne Vandenbusshe, Matthias Van Raemdonck en Elisabeth De Schauwer) in 2018 in gesprek met de Provincie Oost-Vlaanderen om gezamenlijk een project op te zetten rond de transitie van inclusief secundair onderwijs naar de arbeidsmarkt.


Lees meer

Jobcreatie vanuit inclusieve waarden – Hannah’s stagepakket

Een stage op maat kan door jobcarving/ jobcreatie; de job zo vorm geven dat deze past bij de sterktes en competenties van de jongere. Door in te zetten op de vier inclusieve waarden kan er een krachtige inclusieve omgeving tot stand komen.


Lees meer

CVO Inclusief

Met het ESF project CVO Inclusief werkte Ouders voor Inclusie mee aan het toegankelijk maken van Centra voor Volwassenenonderwijs. Op deze pagina worden de resultaten uit dit project gebundeld.


Lees meer

Eerste Hulp Bij Stage/Werk

Op stage gaan is voor elke leerling spannend: een nieuw domein, nieuwe partners, een nieuwe vorm van praktijkleren. Kortom, een stage is een overgangsmoment. In inclusieve trajecten is voldoende aandacht voor deze overgangsmomenten cruciaal. Daarom ontwikkelden wij Eerste Hulp Bij Stage, om de leerling en alle betrokkenen te helpen om pro-actief en doelgericht aan de slag te gaan.


Lees meer

Eerste hulp naar toeleiden arbeidsmarkt

Als lokaal bestuur wil je dat alle inwoners, ook jongeren met specifieke noden een volwaardige plek vinden op de arbeidsmarkt. Als Steunpunt voor Inclusie hebben we een EHBS- tool ontwikkeld die zorgt dat men tot een krachtige dynamische beeldvorming (een bewegend portret) van jongeren met een beperking komt.


Lees meer