Pencils, woordeloos inclusief

Uitleggen wat inclusie precies is, is geen eenvoudige uitdaging. Daarom stelde Ouders voor Inclusie de vraag aan de studenten van de opleiding Digital Arts & Entertainment van Howest om inclusie in beeld te brengen. Vanuit een nauwe samenwerking gingen zij op zoek naar hoe zij de kern van inclusie konden grijpen. Veel woorden hebben ze er niet aan vuil gemaakt, maar hun beeldtaal spreekt boekdelen.


Read More

Hoe je als CVO de drempels verlaagt

Tijdens het project CVO Inclusief 2 hebben we ervaren hoe uitdagend het kan zijn om inclusieve cursisten te vinden. Dat potentiële inclusieve cursisten maar zelden de weg vinden naar het volwassenenonderwijs, is omdat zij, veel meer dan personen zonder specifieke noden, drempels ervaren op hun pad. Wij verzamelden deze drempels en geven (medewerkers van) CVO’s de nodige inspiratie om deze drempels aan te pakken als uitdagingen.


Read More

Vakantiejob met specifieke noden – hoe doe je dat?

Onbeperkt jobstudent is een project dat zich inzet voor mensen met specifieke noden die een studentenjob zoeken. Mensen met specifieke noden worden vaak afgewezen na of niet eens uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.


Read More

Boost inclusie van binnenuit!

Wil je in jouw gemeente aan de slag rond inclusie? Dan kan je rekenen op begeleiding door het Steunpunt voor Inclusie. Wij zijn een van de projecten waar lokale besturen een samenwerkingsakkoord mee kunnen aangaan (Plan Samenleven). We gaan voor acties die van binnenuit werken – dit doen we door ervaringsdeskundigen in te zetten- én met een duidelijke impact!


Read More

Waarom een ‘bewegend portret’?

Enkele jaren geleden startte we een project in samenwerking met de vakgroep Orthopedagogiek (UGent) rond de transitie van jongeren na het inclusief onderwijs. Hieruit bleek een nood aan continuïteit en ondersteuning om vervolgstappen te faciliteren. Dan gaat over het vinden van een plek binnen een inclusieve samenleving en daarbinnen een inclusief leven vorm te geven.
In de praktijk merken we dat de manier waarop de jongere in beeld wordt gebracht hierbij het verschil kan maken en inhoud kan geven aan hoe de ondersteuning vorm krijgt, alsook aan hoe kansen worden gecreëerd naar stage, werkgelegenheid, wonen, ….enz.


Read More

Van stage naar betaald vakantiewerk met behulp van VOP

Wout loopt al enkele jaren stage in de context waar hij zijn eerste betaalde vakantiejob mocht ervaren. Hij kende al een aantal collega’s, maar voor het eerst was zijn stagementor niet aan zijn zijde en moest hij nieuwe mensen leren kennen en andere taken uitvoeren. De VOP-premie maakte het mogelijk dat andere collega’s ruimte konden maken om hem beter te leren kennen en te ondersteunen. Zijn stage-ervaring was zeker een belangrijke schakel in dit traject. Wout had al vele taken geoefend tijdens zijn stage waarop hijzelf en zijn collega’s tijdens het werken konden op voortbouwen.


Read More

Stagedoelen op maat

Wanneer je een stageplaats zoekt en de stage voorbereidt, doe je dit doelgericht. Je weet dus wat je met deze stage wilt bereiken, waar je naartoe wilt. Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften kunnen aanpassingen in de doelen nodig zijn, we formuleren dus doelen op maat.


Read More

Inclusive job design & jobcarving: mogelijkheden voor werkgevers

Inclusie stopt niet bij het afstuderen! Een groep ouders die verder bouwen aan een inclusief traject voor hun jongvolwassen kind zoekt samen antwoorden op de grote vraag “Wat na?”. Informatie en inspiratie rond werken en wonen worden uitgewisseld, ook al blijft iedereen in zijn kot.


Read More

Wat na het inclusief onderwijs? Kansenmakers voor de inclusieve arbeidsmarkt

Vanuit een vraag van Ouders voor Inclusie ging de vakgroep Orthopedagogiek (Hanne Vandenbusshe, Matthias Van Raemdonck en Elisabeth De Schauwer) in 2018 in gesprek met de Provincie Oost-Vlaanderen om gezamenlijk een project op te zetten rond de transitie van inclusief secundair onderwijs naar de arbeidsmarkt.


Read More

Jobcreatie vanuit inclusieve waarden – Hannah’s stagepakket

Een stage op maat kan door jobcarving/ jobcreatie; de job zo vorm geven dat deze past bij de sterktes en competenties van de jongere. Door in te zetten op de vier inclusieve waarden kan er een krachtige inclusieve omgeving tot stand komen.


Read More