Van hinder, via hier, naar ginder – Samen op zoek naar redelijke aanpassingen

Bots je in de vrijetijdsorganisatie tegen bepaalde drempels aan? Ben je als ouder, animator of trainer op zoek naar handvaten en oplossingen om de participatie te hogen? Wij bieden je de nodige tips en inspiratie!


Read More

Gespreksstarters Vrije Tijd

Blijven babbelen met elkaar. Het is niet alleen van onschatbare waarde, je haalt er ook nog eens heel wat winst uit, zowel als organisatie en als ouder. Toch zijn er soms drempels om elkaar te vinden. De tool gespreksstarters kan hierbij inspiratie bieden: om het gesprek met elkaar aan te gaan, verwachtingen zichtbaar te maken en zo samen tot een mooi verhaal te komen.


Read More

Bouwen aan je inclusienetwerk rond inclusieve vrije tijd

Wie kan er met ons mee zoeken? Waar kunnen we terecht met onze vragen? Wie kan er ons ondersteunen? Waar vinden we extra handen? In deze netwerktool geven we jou handvaten mee waar je terecht kan om jouw inclusienetwerk uit te bouwen.


Read More

Straffe beeldvorming met de Wie Wat-tool

Hoe kan je als ouder een volledig, sterktegericht beeld geven van jouw kind? Hoe geef je respectvol en krachtig info over een kind of jongere door binnen je leidingsploeg? Hoe informeer je de trainer van volgend jaar wat er werkte voor deze sporter? Dan kan je met deze tool rond sterktegerichte beeldvorming aan de slag!


Read More

Als organisatie uitwisselen over inclusie: Hoe?

Wil je als vrijetijds-, sport- of jeugdwerkorganisatie inclusie als thema belichten tijdens een vorming? In deze tool geven we enkele mogelijkheden mee om dit op een aantrekkelijke manier te doen.


Read More

Inschrijven met een verslag, hoe gaat dat?

Voor elk kind is er een inschrijvingsrecht, ook nu met het nieuwe decreet leersteun. Je mag je kind dus inschrijven in de school van jouw keuze. Voor leerlingen met een verslag is deze inschrijving weliswaar niet definitief, maar is dit er een onder 'ontbindende voorwaarde'. We nemen je in onze leidraad graag mee in wat dit juist betekent en hoe het proces tot een hopelijk definitieve inschrijving verder verloopt.


Read More

Verbindend overleg

Overleg met alle betrokken partners (ouders, leerkrachten, zorgleerkracht, zorgcoördinator, (leer)ondersteuner, CLB,...) is heel belangrijk in een inclusietraject. Maar wanneer is overleg verbindend? En hoe kan je voor, tijdens en na het overleg inzetten op partnerschap en verbinding?


Read More

Participatiematrix

De participatiematrix is een tool die kan helpen om een realistisch en haalbaar beeld te krijgen van wanneer welke ondersteuningsnoden voor een leerling in de klas ervaren worden.


Read More

Inclusie als een pedagogische keuze van ouders

Inclusie, dat is een keuze. Maar niet zomaar een keuze, het is een pedagogische keuze. Het is een visie waarin ouders hun kinderen willen opvoeden. Het is hoe ouders zelf in het leven staan en wat ze hun kinderen willen meegeven. Daarom is het belangrijk dit niet in vraag te stellen, maar net de ouder te ondersteunen in zijn/haar keuze. Hoe doe je dat dan juist? Wel, daarvoor hebben we, in samenwerking met leersteuncentrum VOKAN, een handige tool ontwikkeld.


Read More

Stagedoelen op maat

Wanneer je een stageplaats zoekt en de stage voorbereidt, doe je dit doelgericht. Je weet dus wat je met deze stage wilt bereiken, waar je naartoe wilt. Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften kunnen aanpassingen in de doelen nodig zijn, we formuleren dus doelen op maat.


Read More