Stagedoelen op maat

Wanneer je een stageplaats zoekt en de stage voorbereidt, doe je dit doelgericht. Je weet dus wat je met deze stage wilt bereiken, waar je naartoe wilt. Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften kunnen aanpassingen in de doelen nodig zijn, we formuleren dus doelen op maat.


Lees meer

Jobcreatie vanuit inclusieve waarden – Hannah’s stagepakket

Een stage op maat kan door jobcarving/ jobcreatie; de job zo vorm geven dat deze past bij de sterktes en competenties van de jongere. Door in te zetten op de vier inclusieve waarden kan er een krachtige inclusieve omgeving tot stand komen.


Lees meer

Rugzak klaar voor de start

Eind augustus begint het niet alleen bij kinderen te kriebelen. Ook voor ouders, ondersteuners, PAB-assistenten die op school ondersteunen,… brengt de start van de lessen nieuwsgierigheid en spanning.
Er komt vaak veel nieuwe informatie, nieuwe afspraken moeten gemaakt worden, de weekplanning moet gepuzzeld geraken,… Kortom, het vraagt wel wat om onze rugzak klaar te maken voor de start.


Lees meer

Eerste Hulp Bij Stage/Werk

Eén van de kritische succesfactoren om inclusie te doen slagen is aandacht voor overgangsmomenten. (Mortier e.a., 2010). Het zijn schakelmomenten waarbij men drempels ervaart en keuzes opnieuw in vraag worden gesteld. Stage is zo’n overgangsmoment. Een nieuw domein, nieuwe partners, een nieuwe vorm van praktijkleren.

Om te zorgen dat deze overgang geen drempel wordt, gaan we pro-actief en doelgericht te werk. In deze Eerste Hulp Bij Stage maken we het stageproces zichtbaar en splitsen we het op in vijf stappen. Daarnaast zoomen we in op de afstemming tussen de verschillende betrokkenen, ook de jongere zelf en zijn ouder(s)!


Lees meer

Met wie zit ik rond de tafel?

Bij het waarmaken van een inclusief traject zijn veel verschillende mensen betrokken, we geven elk van hen een profiel, zo weet jij straks met wie je rond de tafel zit.


Lees meer

Flexibele leerprocessen

De tijd dat alle leerlingen hetzelfde leren ligt achter ons. Wat, hoe, wanneer, waar en met wie leerlingen leren kan heel verschillend zijn. Er wordt van scholen verwacht om flexibele leerprocessen op te zetten.


Lees meer

Redelijke aanpassingen, een zoektocht naar gepaste maatregelen

Redelijke aanpassingen zorgen ervoor dat een omgeving meer toegankelijk wordt. Voor elke unieke situatie zullen redelijke aanpassingen een andere vorm aannemen en op maat gemaakt worden. Jullie als ouders zijn onmisbaar in deze zoektocht. Om jullie in dit proces te ondersteunen kan onderstaande tool een houvast bieden.


Lees meer

Redelijke aanpassingen, kinderspel?

Vanop afstand contact leggen met leerkracht of ondersteuner is niet steeds gemakkelijk. Wie spreek ik aan? Wat vraag ik? Hoe verwoord ik het? Ouders piekeren over deze vragen. Met deze cartoons en bijhorende zinnen willen we inspiratie geven om het gesprek te openen.


Lees meer

Gouden tips voor Inclusieve Vrije Tijd

Wat doe jij in jouw organisatie om lokale animatoren hierbij te ondersteunen? Wat zijn gouden tips om inclusie waar te maken? Waar droom jij van? We verzamelden de mooiste quotes:


Lees meer

Hoe brengen we inclusieve waarden binnen in onze vrijetijdsorganisatie?

Gaat jouw kind met ondersteuningsnoden naar een vrijetijdsorganisatie in jouw buurt? Wil je de animatoren of trainers graag nog wat handvaten meegeven? Wil je de enthousiaste vrijwilligers van jouw organisatie onderdompelen in inclusieve waarden?

Dan kan je met deze tool rond de inclusieve waarden en reflectievragen aan de slag!!


Lees meer