Stagedoelen op maat

Wanneer je een stageplaats zoekt en de stage voorbereidt, doe je dit doelgericht. Je weet dus wat je met deze stage wilt bereiken, waar je naartoe wilt. Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften kunnen aanpassingen in de doelen nodig zijn, we formuleren dus doelen op maat.


Lees meer

Jobcreatie vanuit inclusieve waarden – Hannah’s stagepakket

Een stage op maat kan door jobcarving/ jobcreatie; de job zo vorm geven dat deze past bij de sterktes en competenties van de jongere. Door in te zetten op de vier inclusieve waarden kan er een krachtige inclusieve omgeving tot stand komen.


Lees meer

Participatiematrix

De participatiematrix is een tool die kan helpen om een realistisch en haalbaar beeld te krijgen van wanneer welke ondersteuningsnoden voor een leerling in de klas ervaren worden.


Lees meer

Rugzak klaar voor de start

Eind augustus begint het niet alleen bij kinderen te kriebelen. Ook voor ouders, ondersteuners, PAB-assistenten die op school ondersteunen,… brengt de start van de lessen nieuwsgierigheid en spanning.
Er komt vaak veel nieuwe informatie, nieuwe afspraken moeten gemaakt worden, de weekplanning moet gepuzzeld geraken,… Kortom, het vraagt wel wat om onze rugzak klaar te maken voor de start.


Lees meer

Eerste Hulp Bij Stage/Werk

Op stage gaan is voor elke leerling spannend: een nieuw domein, nieuwe partners, een nieuwe vorm van praktijkleren. Kortom, een stage is een overgangsmoment. In inclusieve trajecten is voldoende aandacht voor deze overgangsmomenten cruciaal. Daarom ontwikkelden wij Eerste Hulp Bij Stage, om de leerling en alle betrokkenen te helpen om pro-actief en doelgericht aan de slag te gaan.


Lees meer

Met wie zit ik rond de tafel?

Bij het waarmaken van een inclusief traject zijn veel verschillende mensen betrokken, we geven elk van hen een profiel, zo weet jij straks met wie je rond de tafel zit.


Lees meer

Flexibele leerprocessen

De tijd dat alle leerlingen hetzelfde leren ligt achter ons. Wat, hoe, wanneer, waar en met wie leerlingen leren kan heel verschillend zijn. Er wordt van scholen verwacht om flexibele leerprocessen op te zetten.


Lees meer

Inclusie als een pedagogische keuze van ouders

Inclusie, dat is een keuze. Maar niet zomaar een keuze, het is een pedagogische keuze. Het is een visie waarin ouders hun kinderen willen opvoeden. Het is hoe ouders zelf in het leven staan en wat ze hun kinderen willen meegeven. Daarom is het belangrijk dit niet in vraag te stellen, maar net de ouder te ondersteunen in zijn/haar keuze. Hoe doe je dat dan juist? Wel, daarvoor hebben we, in samenwerking met ondersteuningsnetwerk VOKAN, een handige tool ontwikkeld.


Lees meer

Redelijke aanpassingen, een zoektocht naar gepaste maatregelen

Redelijke aanpassingen zorgen ervoor dat een omgeving meer toegankelijk wordt. Voor elke unieke situatie zullen redelijke aanpassingen een andere vorm aannemen en op maat gemaakt worden. Jullie als ouders zijn onmisbaar in deze zoektocht. Om jullie in dit proces te ondersteunen kan onderstaande tool een houvast bieden.


Lees meer

Redelijke aanpassingen, kinderspel?

Vanop afstand contact leggen met leerkracht of ondersteuner is niet steeds gemakkelijk. Wie spreek ik aan? Wat vraag ik? Hoe verwoord ik het? Ouders piekeren over deze vragen. Met deze cartoons en bijhorende zinnen willen we inspiratie geven om het gesprek te openen.


Lees meer