Inclusief leven (werken en wonen)

Een inclusief traject stopt niet wanneer een jongere de deur van de secundaire school achter zich dicht trekt. Hier vind je alles over het uitbouwen van een inclusief leven na het leerplichtonderwijs. Van werken en wonen, over vrije tijd tot ondersteuning en (volwassenen)onderwijs.

Zit je met een vraag of heb je nood aan ondersteuning rond het thema inclusief leven (werken en wonen), neem dan contact op met het Steunpunt voor Inclusie.


Eerste Hulp Bij Stage/Werk

Op stage gaan is voor elke leerling spannend: een nieuw domein, nieuwe partners, een nieuwe vorm van praktijkleren.…

Hoe je als CVO de drempels verlaagt

Tijdens het project CVO Inclusief 2 hebben we ervaren hoe uitdagend het kan zijn om inclusieve cursisten te vinden. Dat…

Waarom een ‘bewegend portret’?

Enkele jaren geleden startte we een project in samenwerking met de vakgroep Orthopedagogiek (UGent) rond de transitie…

Inclusive job design & jobcarving: mogelijkheden voor werkgevers

Inclusie stopt niet bij het afstuderen! Een groep ouders die verder bouwen aan een inclusief traject voor hun…

Wat na het inclusief onderwijs? Kansenmakers voor de inclusieve arbeidsmarkt

Vanuit een vraag van Ouders voor Inclusie ging de vakgroep Orthopedagogiek (Hanne Vandenbusshe, Matthias Van Raemdonck…

CVO Inclusief

Met het ESF project CVO Inclusief werkte Ouders voor Inclusie mee aan het toegankelijk maken van Centra voor…

Boost inclusie van binnenuit!

Wil je in jouw gemeente aan de slag rond inclusie? Dan kan je rekenen op begeleiding door het Steunpunt voor Inclusie.…

Vakantiejob met specifieke noden – hoe doe je dat?

Onbeperkt jobstudent is een project dat zich inzet voor mensen met specifieke noden die een studentenjob zoeken. Mensen…

Stagedoelen op maat

Wanneer je een stageplaats zoekt en de stage voorbereidt, doe je dit doelgericht. Je weet dus wat je met deze stage…

Jobcreatie vanuit inclusieve waarden – Hannah’s stagepakket

Een stage op maat kan door jobcarving/ jobcreatie; de job zo vorm geven dat deze past bij de sterktes en competenties…

Eerste hulp naar toeleiden arbeidsmarkt

Als lokaal bestuur wil je dat alle inwoners, ook jongeren met specifieke noden een volwaardige plek vinden op de…

Wat kan een GTB-medewerker betekenen bij de opstap naar werk?

GTB helpt mensen met een beperking of gezondheidsprobleem om werk te vinden en te houden. Daarnaast ondersteunen ze ook…

Tewerkstellingsondersteunende maatregelen – Wat kunnen ze betekenen in de zoektocht naar inclusief werk?

De zoektocht naar inclusief werk is vaak een zoektocht naar een geschikte werkplek in combinatie met de gepaste – soms…

Verliest mijn kind zijn tegemoetkomingen als hij/zij gaat werken?

Helaas, op deze vraag is er geen pasklaar antwoord. Elke (gezins)situatie is immers uniek en heeft zijn eigen…

Pencils, woordeloos inclusief

Uitleggen wat inclusie precies is, is geen eenvoudige uitdaging. Daarom stelde Ouders voor Inclusie de vraag aan de…

Van stage naar betaald vakantiewerk met behulp van VOP

Wout loopt al enkele jaren stage in de context waar hij zijn eerste betaalde vakantiejob mocht ervaren. Hij kende al…