Inclusief leven

Een inclusief traject stopt niet wanneer een jongere de deur van de secundaire school achter zich dicht trekt. Hier vind je alles over het uitbouwen van een inclusief leven na het leerplichtonderwijs. Van werken en wonen, over vrije tijd tot ondersteuning en (volwassenen)onderwijs.

Zit je met een vraag of heb je nood aan ondersteuning rond het thema inclusief leven, neem dan contact op met het Steunpunt voor Inclusie.


Inclusive job design & jobcarving: mogelijkheden voor werkgevers

Inclusie stopt niet bij het afstuderen! Een groep ouders die verder bouwen aan een inclusief traject voor hun…

Wat na het inclusief onderwijs? Kansenmakers voor de inclusieve arbeidsmarkt

Vanuit een vraag van Ouders voor Inclusie ging de vakgroep Orthopedagogiek (Hanne Vandenbusshe, Matthias Van Raemdonck…

Stagedoelen op maat

Wanneer je een stageplaats zoekt en de stage voorbereidt, doe je dit doelgericht. Je weet dus wat je met deze stage…

Jobcreatie vanuit inclusieve waarden – Hannah’s stagepakket

Een stage op maat kan door jobcarving/ jobcreatie; de job zo vorm geven dat deze past bij de sterktes en competenties…

Eerste Hulp Bij Stage/Werk

Eén van de kritische succesfactoren om inclusie te doen slagen is aandacht voor overgangsmomenten. (Mortier e.a.,…

CVO Inclusief

Met het project CVO Inclusief werkt Ouders voor Inclusie mee aan het toegankelijk maken van Centra voor…

Eerste hulp naar toeleiden arbeidsmarkt

Als lokaal bestuur wil je dat alle inwoners, ook jongeren met specifieke noden een volwaardige plek vinden op de…

Wat kan een GTB-medewerker betekenen bij de opstap naar werk?

GTB helpt mensen met een beperking of gezondheidsprobleem om werk te vinden en te houden. Daarnaast ondersteunen ze ook…

Tewerkstellingsondersteunende maatregelen – Wat kunnen ze betekenen in de zoektocht naar inclusief werk?

De zoektocht naar inclusief werk is vaak een zoektocht naar een geschikte werkplek in combinatie met de gepaste – soms…

Verliest mijn kind zijn tegemoetkomingen als hij/zij gaat werken?

Helaas, op deze vraag is er geen pasklaar antwoord. Elke (gezins)situatie is immers uniek en heeft zijn eigen…