GTB, wat is dat?

GTB staat voor Gespecialiseerd Team Bemiddeling, en is een deelwerking van VDAB en helpt mensen met een beperking of gezondheidsprobleem om werk te vinden en te houden. De focus ligt hierbij op betaald werk, al hoeft dit niet van bij de start.

Wat doet deze organisatie dan?

Bij de start krijg je/krijgt je kind een persoonlijke GTB-medewerker (ook wel ”bemiddelaar” genoemd) die o.a. volgende zaken kan opnemen:

  • Samen met de jongere diens sterke punten naar boven halen,
  • Samen zoeken welke job het best past,
  • Sollicitatiebegeleiding geven aan de jongere,
  • Toeleiden naar een eventuele vervolgopleiding,
  • Een beroepsverkennende stage zoeken op een werkplek,…
  • Arbeidspostaanpassingen voorzien
  • Extra ondersteuning bieden bij het inwerken op de werkplek
  • Onderzoeken of een functiebeperking recht geeft op bijkomende tewerkstellingsondersteunende maatregelen (vb.: een aangepaste bureaustoel, tegemoetkoming in de vervoerskosten, groot computerscherm, Vlaamse Ondersteuningspremie,…-

Daarnaast ondersteunen ze ook ondernemers en werkgevers bij de aanwerving en (re)integratie van medewerkers met een beperking of gezondheidsprobleem.

Ondersteuning van GTB en de partners waarmee zij samenwerken is kosteloos.

Tijdens de schoolloopbaan?

GTB-medewerkers kunnen vanaf de leeftijd van 17 en een half jaar ingezet worden om de transitie van school naar werk te ondersteunen. Dit worden dan ook de transitietrajecten genoemd.
De ondersteuning is bedoeld voor leerlingen met een vermoeden van arbeidsbeperking uit het hele onderwijsnet. Een leerling met een beperking of andere specifieke noden die een inclusief traject volgt komt dus ook in aanmerking.

Meer informatie en contactgegevens vind je terug op de website van GTB zelf.

Project ‘ik verdien werk’

In samenwerking met GTB, GRIP en Ouders voor Inclusie is er het project ‘Ik verdien werk’.
Het project biedt een intensievere ondersteuning (IPS-methodiek) bij het zoeken naar betaald werk, bij de inwerking en tijdens de tewerkstelling op de gewone arbeidsmarkt dan de ‘klassieke’ ondersteuning. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de werkzoekende en zijn netwerk.

De bemiddelaar van GTB speelt hierbij een essentiële rol in het in kaart brengen van statuut, inkomen, impact van tewerkstelling, bijhorende administratie. Hij zet een deel van zijn tijd in op het leren kennen van en een band opbouwen met werkgevers.

Er wordt zo snel mogelijk naar betaalde tewerkstelling overgegaan. Place, than train: geen lange stages, geen opleiding tenzij dit echt noodzakelijk is. Er wordt vooral actiegericht gewerkt.

Voor meer info over het project kan je contact opnemen via matthias@oudersvoorinclusie.be