Onderwijs

Inclusief onderwijs is de basis van een inclusieve maatschappij. Inclusief onderwijs is kwaliteitsvol onderwijs op maat, wat betekent dat het altijd een beetje een zoektocht is. De materialen op deze pagina helpen jou als ouder, maar ook alle betrokkenen in het onderwijs, op weg.

Zit je met een vraag of heb je nood aan ondersteuning rond het thema onderwijs, neem dan contact op met het Steunpunt voor Inclusie.


Inschrijven met een verslag, hoe gaat dat?

Voor elk kind is er een inschrijvingsrecht, ook nu met het nieuwe decreet leersteun. Je mag je kind dus inschrijven in…

Inclusie als een pedagogische keuze van ouders

Inclusie, dat is een keuze. Maar niet zomaar een keuze, het is een pedagogische keuze. Het is een visie waarin ouders…

Redelijke aanpassingen, een zoektocht naar gepaste maatregelen

Redelijke aanpassingen zorgen ervoor dat een omgeving meer toegankelijk wordt. Voor elke unieke situatie zullen…

Participatiematrix

De participatiematrix is een tool die kan helpen om een realistisch en haalbaar beeld te krijgen van wanneer welke…

Wat moet ik weten over het Decreet Leersteun?

Met het decreet leersteun komt er vanaf 1 september 2023 ook een nieuw model voor ondersteuning van leerlingen met…

Flexibele leerprocessen

De tijd dat alle leerlingen hetzelfde leren ligt achter ons. Wat, hoe, wanneer, waar en met wie leerlingen leren kan…

Met wie zit ik rond de tafel?

Bij het waarmaken van een inclusief traject zijn veel verschillende mensen betrokken, we geven elk van hen een profiel,…

Pencils, woordeloos inclusief

Uitleggen wat inclusie precies is, is geen eenvoudige uitdaging. Daarom stelde Ouders voor Inclusie de vraag aan de…

Eerste Hulp Bij Stage/Werk

Op stage gaan is voor elke leerling spannend: een nieuw domein, nieuwe partners, een nieuwe vorm van praktijkleren.…

Verbindend overleg

Overleg met alle betrokken partners (ouders, leerkrachten, zorgleerkracht, zorgcoördinator, (leer)ondersteuner,…

Redelijke aanpassingen op stage – voorbereid aan de start

Wanneer een leerling met specifieke noden op school redelijke aanpassingen krijgt, is het goed om samen na te denken of…

Steunpunt voor Inclusie meets CLB’s 2023

Als Steunpunt voor Inclusie komen we CLB-medewerkers vaak tegen aan de overlegtafel in trajecten van kinderen met…

Boost inclusie van binnenuit!

Wil je in jouw gemeente aan de slag rond inclusie? Dan kan je rekenen op begeleiding door het Steunpunt voor Inclusie.…

Steunpunt meets Ondersteuningsnetwerken 2022

Als Steunpunt voor Inclusie komen we ondersteuners van ondersteuninsnetwerken vaak tegen aan de overlegtafel in…

Rugzak klaar voor de start

Eind augustus begint het niet alleen bij kinderen te kriebelen. Ook voor ouders, ondersteuners, PAB-assistenten die op…

GIO-middelen

Globale individuele ondersteuning (GIO) is laagdrempelige, kosteloze en snel inzetbare hulp in de gewone kinderopvang…

Inclusiehotspots

Inclusie voor kinderen/jongeren met specifieke noden realiseren doe je samen, dat geldt voor ouders, maar evengoed voor…

Werken aan inclusie: vragen aan ouders, ondersteuners en PAB-assistenten

Werken aan inclusie, hoe doen zij dat? We stelden vragen aan enkele ouders, ondersteuners en PAB-assistenten die…