Roze wolken achterna

Deze animatiefilm brengt de levensweg van ouders die kiezen voor inclusie in beeld. Het ontstond uit de podcastreeks ‘Ouders voor Inclusie vertelt’, want we voelden dat we na 16 podcasts niet uitverteld waren.


Read More

Bouwen aan sociaal gewaardeerde rollen

Deze tool ondersteunt jullie bij het vormgeven van sociaal gewaardeerde rollen in verschillende omgevingen. In een sociaal gewaardeerde rol krijg je een positie of taak die zowel voor jou als jouw omgeving betekenisvol is. Deze rol krijgt vorm in een match tussen jouw eigenheid en drijfveren enerzijds, en verwachtingen in de omgeving anderzijds.


Read More

Pencils, woordeloos inclusief

Uitleggen wat inclusie precies is, is geen eenvoudige uitdaging. Daarom stelde Ouders voor Inclusie de vraag aan de studenten van de opleiding Digital Arts & Entertainment van Howest om inclusie in beeld te brengen. Vanuit een nauwe samenwerking gingen zij op zoek naar hoe zij de kern van inclusie konden grijpen. Veel woorden hebben ze er niet aan vuil gemaakt, maar hun beeldtaal spreekt boekdelen.


Read More

Uitwisselen over verbindend samenwerken

De podcasts uit de reeks ‘Ouders voor Inclusie vertelt’, maken zichtbaar hoe inclusie vorm krijgt. Door de ouderstem centraal te zetten, onthullen we strategieën die ouders inzetten in het inclusief traject van hun kind. Deze strategieën vormen een waardevolle basis om uitwisseling te creëren en van daaruit rode draden te formuleren om tot actie te komen. Ze inspireren andere ouders, praktijk en beleid. Hieronder geven we graag een werkvorm als inspiratie om met jouw organisatie aan de slag te gaan rond inclusie.


Read More

Boost inclusie van binnenuit!

Wil je in jouw gemeente aan de slag rond inclusie? Dan kan je rekenen op begeleiding door het Steunpunt voor Inclusie. Wij zijn een van de projecten waar lokale besturen een samenwerkingsakkoord mee kunnen aangaan (Plan Samenleven). We gaan voor acties die van binnenuit werken – dit doen we door ervaringsdeskundigen in te zetten- én met een duidelijke impact!


Read More

Verbindend overleg

Overleg met alle betrokken partners (ouders, leerkrachten, zorgleerkracht, zorgcoördinator, (leer)ondersteuner, CLB,...) is heel belangrijk in een inclusietraject. Maar wanneer is overleg verbindend? En hoe kan je voor, tijdens en na het overleg inzetten op partnerschap en verbinding?


Read More

Inclusieve waarden

Ouders voor Inclusie en Steunpunt voor Inclusie werken vanuit inclusieve waarden. Deze vertrekken vanuit ‘The circle of courage’ (Brendtro, Brokenleg & Van Bockern, 2013) en bieden een simpele, behapbare en toch rijke rode draad in ons inclusiewerk. We zetten deze in in onze werking rond vrije tijd , inclusief leven en gewoon in dagelijkse inclusie .


Read More

Ondersteunerscursus

Doorheen de jaren ontwikkelden Ouders voor Inclusie en het Steunpunt voor Inclusie meerdere tools die jou kunnen ondersteunen bij verbindend overleg. Sommigen zijn expliciet gericht op de onderwijscontext, maar allen zijn ze aan te passen aan gelijk welke context.


Read More

Tool voor digitaal overleg

Corona zette een digitale versnelling in gang op scholen. Leerlingen gaan wanneer nodig via online lessen in verbinding met de leerkracht. Overleg tussen ouder en school gebeurt online. Ook de communicatie tussen ouders en vrijetijdsorganisaties verloopt vaak digitaal.


Read More

Inclusie faciliteren: welke rollen heb jij?

Met deze tool willen we je aanmoedigen om tijd te nemen om na te denken over welke rollen en posities jij inneemt in het inclusietraject van een kind of jongere.


Read More