Gespreksstarters Vrije Tijd

Blijven babbelen met elkaar. Het is niet alleen van onschatbare waarde, je haalt er ook nog eens heel wat winst uit, zowel als organisatie en als ouder. Toch zijn er soms drempels om elkaar te vinden. De tool gespreksstarters kan hierbij inspiratie bieden: om het gesprek met elkaar aan te gaan, verwachtingen zichtbaar te maken en zo samen tot een mooi verhaal te komen.


Read More

Bouwen aan je inclusienetwerk rond inclusieve vrije tijd

Wie kan er met ons mee zoeken? Waar kunnen we terecht met onze vragen? Wie kan er ons ondersteunen? Waar vinden we extra handen? In deze netwerktool geven we jou handvaten mee waar je terecht kan om jouw inclusienetwerk uit te bouwen.


Read More

Straffe beeldvorming met de Wie Wat-tool

Hoe kan je als ouder een volledig, sterktegericht beeld geven van jouw kind? Hoe geef je respectvol en krachtig info over een kind of jongere door binnen je leidingsploeg? Hoe informeer je de trainer van volgend jaar wat er werkte voor deze sporter? Dan kan je met deze tool rond sterktegerichte beeldvorming aan de slag!


Read More

Pencils, woordeloos inclusief

Uitleggen wat inclusie precies is, is geen eenvoudige uitdaging. Daarom stelde Ouders voor Inclusie de vraag aan de studenten van de opleiding Digital Arts & Entertainment van Howest om inclusie in beeld te brengen. Vanuit een nauwe samenwerking gingen zij op zoek naar hoe zij de kern van inclusie konden grijpen. Veel woorden hebben ze er niet aan vuil gemaakt, maar hun beeldtaal spreekt boekdelen.


Read More

Als organisatie uitwisselen over inclusie: Hoe?

Wil je als vrijetijds-, sport- of jeugdwerkorganisatie inclusie als thema belichten tijdens een vorming? In deze tool geven we enkele mogelijkheden mee om dit op een aantrekkelijke manier te doen.


Read More

Oproep van ouders – Hoe kan jij het verschil maken?

Wat maakt het verschil voor ouders om hun kind met een gerust hart af te zetten op jouw vrijetijdsorganisatie? Waar dromen ouders nog van?
Ga aan de slag met jouw vrijetijdsorganisatie!


Read More

Boost inclusie van binnenuit!

Wil je in jouw gemeente aan de slag rond inclusie? Dan kan je rekenen op begeleiding door het Steunpunt voor Inclusie. Wij zijn een van de projecten waar lokale besturen een samenwerkingsakkoord mee kunnen aangaan (Plan Samenleven). We gaan voor acties die van binnenuit werken – dit doen we door ervaringsdeskundigen in te zetten- én met een duidelijke impact!


Read More

Verbindend overleg

Overleg met alle betrokken partners (ouders, leerkrachten, zorgleerkracht, zorgcoördinator, (leer)ondersteuner, CLB,...) is heel belangrijk in een inclusietraject. Maar wanneer is overleg verbindend? En hoe kan je voor, tijdens en na het overleg inzetten op partnerschap en verbinding?


Read More

Inclusiehotspots

Inclusie voor kinderen/jongeren met specifieke noden realiseren doe je samen, dat geldt voor ouders, maar evengoed voor lokale besturen. Daarom zetten we met Ouders voor Inclusie in op ontmoetingen tussen ouders, zogenaamde inclusie hotspots.


Read More

Eerste Hulp Bij Inclusieve Activiteiten

Als lokaal bestuur wil je je richten op alle inwoners, ook kinderen en jongeren met specifieke noden. De ervaring leert echter dat er nog blinde vlekken zijn bij inclusieve activiteiten. Als Steunpunt voor Inclusie bieden we een screening aan van twee lokale activiteiten, die uitmondt in een handelingsgericht advies.


Read More