Boost inclusie van binnenuit!

Wil je in jouw gemeente aan de slag rond inclusie? Dan kan je rekenen op begeleiding door het Steunpunt voor Inclusie. Wij zijn een van de projecten waar lokale besturen een samenwerkingsakkoord mee kunnen aangaan (Plan Samen Leven). We gaan voor acties die van binnenuit werken – dit doen we door ervaringsdeskundigen in te zetten- én met een duidelijke impact!


Lees meer

Toegankelijke Wandel- en fietsroutes

Wandelen of fietsen zijn populaire activiteiten in de vrije tijd. Maar waar vind je toegankelijke wandel- en fietspaden? Wij wijzen je alvast de weg en deze handige websites zorgen er voor dat je in geen tijd op pad kunt!


Lees meer

Inclusiehotspots

Inclusie voor kinderen/jongeren met specifieke noden realiseren doe je samen, dat geldt voor ouders, maar evengoed voor lokale besturen. Daarom zetten we met Ouders voor Inclusie in op ontmoetingen tussen ouders, zogenaamde inclusie hotspots.


Lees meer

Eerste Hulp Bij Inclusieve Activiteiten

Als lokaal bestuur wil je je richten op alle inwoners, ook kinderen en jongeren met specifieke noden. De ervaring leert echter dat er nog blinde vlekken zijn bij inclusieve activiteiten. Als Steunpunt voor Inclusie bieden we een screening aan van twee lokale activiteiten, die uitmondt in een handelingsgericht advies.


Lees meer

Inclusielabs

Inclusie realiseren doe je niet zomaar, dit vraagt procesbegeleiding, inzichten van diverse actoren, het opbouwen van een netwerk en zaken uitproberen. Dit allemaal om een gepast antwoord te vinden zodat inclusie kan plaats vinden in de lokale gemeenschap.


Lees meer

Rapport Vrij in vrije tijd

Vrije tijd is de tijd die je niet hoeft te besteden aan noodzakelijke activiteiten zoals werk, studie, huishouden of zorg. Maar de invulling van onze vrije tijd is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. In dit rapport kaarten we uitdagingen en mogelijkheden rond inclusieve vrije tijd aan.


Lees meer

Gouden tips voor Inclusieve Vrije Tijd

Wat doe jij in jouw organisatie om lokale animatoren hierbij te ondersteunen? Wat zijn gouden tips om inclusie waar te maken? Waar droom jij van? We verzamelden de mooiste quotes:


Lees meer

Duurzaam en avontuurlijk reizen voor iedereen!

Karavaan vzw: een organisatie die inclusieve reizen begeleidt? Daar willen we uiteraard meer over weten! Hoe doen ze dit? Wat zijn hun ervaringen? En hoe is het allemaal begonnen? Carla vertelt er ons meer over.


Lees meer

Hoe brengen we inclusieve waarden binnen in onze vrijetijdsorganisatie?

Gaat jouw kind met ondersteuningsnoden naar een vrijetijdsorganisatie in jouw buurt? Wil je de animatoren of trainers graag nog wat handvaten meegeven? Wil je de enthousiaste vrijwilligers van jouw organisatie onderdompelen in inclusieve waarden?

Dan kan je met deze tool rond de inclusieve waarden en reflectievragen aan de slag!!


Lees meer