Pencils, woordeloos inclusief

Uitleggen wat inclusie precies is, is geen eenvoudige uitdaging. Daarom stelde Ouders voor Inclusie de vraag aan de studenten van de opleiding Digital Arts & Entertainment van Howest om inclusie in beeld te brengen. Vanuit een nauwe samenwerking gingen zij op zoek naar hoe zij de kern van inclusie konden grijpen. Veel woorden hebben ze er niet aan vuil gemaakt, maar hun beeldtaal spreekt boekdelen.


Read More

Als organisatie uitwisselen over inclusie: Hoe?

Wil je als vrijetijds-, sport- of jeugdwerkorganisatie inclusie als thema belichten tijdens een vorming? In deze tool geven we enkele mogelijkheden mee om dit op een aantrekkelijke manier te doen.


Read More

Call to action voor jouw vrijetijdsorganisatie

Wat maakt het verschil voor ouders om hun kind met een gerust hart af te zetten op jouw vrijetijdsorganisatie? Waar dromen ouders nog van?
Ga aan de slag met jouw vrijetijdsorganisatie!


Read More

Boost inclusie van binnenuit!

Wil je in jouw gemeente aan de slag rond inclusie? Dan kan je rekenen op begeleiding door het Steunpunt voor Inclusie. Wij zijn een van de projecten waar lokale besturen een samenwerkingsakkoord mee kunnen aangaan (Plan Samenleven). We gaan voor acties die van binnenuit werken – dit doen we door ervaringsdeskundigen in te zetten- én met een duidelijke impact!


Read More

Verbindend overleg

Overleg met alle betrokken partners (ouders, leerkrachten, zorgleerkracht, zorgcoördinator, (leer)ondersteuner, CLB,...) is heel belangrijk in een inclusietraject. Maar wanneer is overleg verbindend? En hoe kan je voor, tijdens en na het overleg inzetten op partnerschap en verbinding?


Read More

Toegankelijke Wandel- en fietsroutes

Wandelen of fietsen zijn populaire activiteiten in de vrije tijd. Maar waar vind je toegankelijke wandel- en fietspaden? Wij wijzen je alvast de weg en deze handige websites zorgen er voor dat je in geen tijd op pad kunt!


Read More

Inclusiehotspots

Inclusie voor kinderen/jongeren met specifieke noden realiseren doe je samen, dat geldt voor ouders, maar evengoed voor lokale besturen. Daarom zetten we met Ouders voor Inclusie in op ontmoetingen tussen ouders, zogenaamde inclusie hotspots.


Read More

Eerste Hulp Bij Inclusieve Activiteiten

Als lokaal bestuur wil je je richten op alle inwoners, ook kinderen en jongeren met specifieke noden. De ervaring leert echter dat er nog blinde vlekken zijn bij inclusieve activiteiten. Als Steunpunt voor Inclusie bieden we een screening aan van twee lokale activiteiten, die uitmondt in een handelingsgericht advies.


Read More

Inclusielabs

Inclusie realiseren doe je niet zomaar, dit vraagt procesbegeleiding, inzichten van diverse actoren, het opbouwen van een netwerk en zaken uitproberen. Dit allemaal om een gepast antwoord te vinden zodat inclusie kan plaats vinden in de lokale gemeenschap.


Read More

Rapport Vrij in vrije tijd

Vrije tijd is de tijd die je niet hoeft te besteden aan noodzakelijke activiteiten zoals werk, studie, huishouden of zorg. Maar de invulling van onze vrije tijd is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. In dit rapport kaarten we uitdagingen en mogelijkheden rond inclusieve vrije tijd aan.


Read More