Coronarapport: Elke crisis is een kans

Een crisis is een moment waarop de zaken op scherp worden gesteld. Een crisis maakt zichtbaar wat net onder het oppervlak ligt en geeft ons zo de kans om uitdagingen echt aan te pakken. De corona impact is een complex probleem waar geen eenvoudige of eenduidige oplossingen voor zijn. Kinderen en jongeren met specifieke noden zijn vaak de eersten die voelen dat er nood is aan verandering.


Read More

Rapport Vrij in vrije tijd

Vrije tijd is de tijd die je niet hoeft te besteden aan noodzakelijke activiteiten zoals werk, studie, huishouden of zorg. Maar de invulling van onze vrije tijd is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. In dit rapport kaarten we uitdagingen en mogelijkheden rond inclusieve vrije tijd aan.


Read More

Coronarapport: De impact van corona op de positie van ouders die kiezen voor inclusie

We hadden echt gehoopt dat we geen corona rapport 2.0. moesten schrijven, maar corona blijft ons teisteren. Het doet een aanval op onze manier van leven, het doet een aanval op inclusie.


Read More

Coronarapport: Het zijn pittige tijden voor ouders die kiezen voor inclusie!

We schrijven eind 2020, bijna dagelijks worden we geüpdated met de laatste Corona-cijfers, -maatregelen en schakelen we over van de ene code naar de andere. We dragen zorg voor elkaar, maar slagen we er ook voldoende in zorg te dragen voor ouders die kiezen voor inclusie?!


Read More