Rapport Vrij in vrije tijd

Vrije tijd is de tijd die je niet hoeft te besteden aan noodzakelijke activiteiten zoals werk, studie, huishouden of zorg. Maar de invulling van onze vrije tijd is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. In dit rapport kaarten we uitdagingen en mogelijkheden rond inclusieve vrije tijd aan.


Lees meer

Drempels en barrières: rapport van Steunpunt voor Inclusie

Steunpunt voor Inclusie, het project van Ouders voor Inclusie vzw, tracht sinds 2012 ouders van kinderen en jongeren met een beperking te ondersteunen in de realisatie van inclusie voor hun zoon of dochter. Hiervoor krijgen ze de steun vanuit zowel de beleidsdomeinen Gelijke kansen als Onderwijs en vorming van de Vlaamse overheid.


Lees meer