Vrije tijd is de tijd die je niet hoeft te besteden aan noodzakelijke activiteiten zoals werk, studie, huishouden of zorg. Deze tijd wordt dus vrijgemaakt om te ontspannen, een breder sociaal netwerk uit te bouwen, te mogen bijdragen aan de omgeving, een hobby te beoefenen, aan sport te doen, te gamen, culturele uitstappen te doen, enzovoort. In vrije tijd laten we de verplichtingen los en vertrekken we vanuit onze goesting.

Het hebben en vrij mogen invullen van vrije tijd is een noodzaak en een recht voor elkeen. Als we rekening houden met bovenstaande definitie, zijn er heel wat parameters die verschillen van individu tot individu. De ene heeft het graag actief, de andere wat rustiger. Sommigen leven zich het meeste uit in groepsverband, anderen nemen liever alleen wat tijd voor zichzelf.

Voor kinderen en jongeren met een beperking en hun ouders komt daar heel wat bij. Heeft iedereen wel effectief de vrije keuze om te doen wat hij graag wil doen met zijn vrije tijd? Is het aanbod toegankelijk genoeg om een vrije keuze te kunnen maken? Hoeveel tijd schiet er bijvoorbeeld nog over als je naast je job of school ook nog naar verschillende therapieën moet?

Om het recht op vrijheid in vrije tijd ook voor hen te vrijwaren is er nood aan een rechtenkader, een beleid en een praktijk die dit kunnen realiseren. Het ondersteunen van de kwetsbare positie van ouders moet hierbij een prominente plaats innemen. Net als het inzetten op lokale begeleiders die met een diversiteitsperspectief, de geest van dit rechtenkader omzetten naar inclusieve praktijk.

Lees het volledige rapport