Vaak zitten zowel ouders als vrijetijdsorganisaties met heel wat vragen, onzekerheden of verwachtingen om inclusie in de vrije tijd waar te maken. Hoe ga je  hierover op een constructieve en positieve manier met elkaar in gesprek?

Hoe kan je respectvol naar de ouders communiceren als er iets niet zo vlot loopt? Of hoe kan je als ouder tips over de aanpak van je kind meegeven zonder dat het overkomt alsof je de trainer niet vertrouwt in zijn aanpak?

Gespreksstarters

Zoektocht en kennismaking

Spannend, je bent als ouder op zoek naar een leuke vrijetijdsactiviteit voor jouw kind. Maar hoe pak je dat eerste contact aan? Hoe kan je een beeld meegeven van jouw kind vanuit sterktes en talenten, maar ook meteen een helder beeld geven over de ondersteuningsnoden?

Als organisatie is het ook best spannend als een ouder met een vraag naar inclusie bij jullie aanklopt. Wat verwachten de ouders precies? Welke aanpassingen kunnen jullie doen? Hoe zal dit onthaald worden in de animatoren- of trainersploeg?

Dit proces van kennismaken en afstemmen is een belangrijke start. Deze gespreksstarters bieden handvaten om transparant en respectvol met elkaar in communicatie te gaan en meteen gerichte info te verzamelen van elkaar.

Samen tot oplossingen komen

Inclusie kan voor uitdagingen zorgen. Gelukkig staan jullie er niet alleen voor om hiervoor tot oplossingen te komen. Het is belangrijk om als organisatie en ouders hierover met elkaar in gesprek te kunnen gaan in de zoektocht naar antwoorden.
Hoe ga je in gesprek over zaken waar jullie tegenaan botsen? Hoe kan je vertrekken vanuit sterktes en inzetten op ieders talenten in het zoeken naar een oplossing?

Vertrekken vanuit sterktes

Bij inclusie komen vaak drempels en uitdagingen kijken, maar ieder heeft ook zijn sterktes en talenten om hiertegenover te zetten. Vaak zijn er zaken die wel goed lopen. Deze positieve insteken zijn vaak de ideale leidraad om samen tot oplossingen te komen voor de momenten waarop jullie op drempels stoten.

Op het einde van het gesprek

Of jullie nu samen al tot concrete plannen gekomen zijn of iedereen het allemaal nog even moet laten bezinken, het is goed om stil te staan bij hoe het gesprek voor iedereen is geweest en hoe jullie nu samen verder stappen zetten.

Extra tips voor een vlot gesprek!

  • Spreek op voorhand een moment en locatie af. Bij voorkeur is dit een rustige plek en een rustig moment.
  • Bespreek op voorhand waarover jullie met elkaar in gesprek willen gaan, leg agendapunten vast en deel die met elkaar.
  • Zo kan iedereen op voorhand al nadenken over wat je wil zeggen en hoe. Zo is je boodschap duidelijk, rustig en gestructureerd.
  • Probeer echt te luisteren naar de ander. Focus dus niet steeds op wat je zelf te zeggen hebt, maar probeer te begrijpen of te bevragen wat de ander wil delen.
  • Breng wat je wil vertellen vanuit jouw beleving, in een ik-boodschap: ‘Ik heb het gevoel dat de leiding nog veel vragen heeft’ opent meer deuren om samen te werken dan ‘jullie zijn als leiding onzeker’.
  • Focus ook op positieve punten: wat loopt er goed en wat zorgt ervoor dat dit goed gaat? Naast de bezorgdheden die je wil bespreken.
  • Sluit het gesprek af met concrete afspraken hoe jullie wat er is besproken gaan opvolgen: wie doet wat wanneer? Spreek ook af hoe jullie elkaar op de hoogte houden: een mailtje, een telefoon, een volgend gesprek inplannen, …
  • Heel wat ouders blijven graag betrokken en horen graag hoe het loopt. Vraag hen wat je hen best laat weten, alsook hoe en wanneer jullie zullen communiceren.
  • Ook binnen het team van jullie vrijetijdsorganisatie is het belangrijk om te blijven evalueren hoe het loopt en regelmatig te polsen welke vragen of bezorgdheden er leven.