Op een beleidswerkgroep Diversiteit van de Ambrassade getuigde een ouder over hoe moeilijk de communicatie loopt met de vrijetijdsorganisatie waar haar dochter al jaren lid van is. En hoe die organisatie plots een onomkeerbare beslissing nam, zonder in overleg te gaan met hen of hun dochter.

Na deze getuigenis brainstormden we met de groep diversiteitsmedewerkers:

Wat doe jij in jouw organisatie om lokale animatoren hierbij te ondersteunen? Wat zijn gouden tips om inclusie waar te maken? Waar droom jij van? We verzamelden de mooiste quotes:

Ga met jouw animatoren- of trainersploeg aan de slag aan de hand van deze quotes en enkele reflectievragen:

  • Welke gouden sleutel wil je meteen omzetten in de praktijk?
  • Welke gouden sleutel zie je als een grote uitdaging? Waarom? Wat zou kunnen helpen om dit in de realiteit om te zetten?
  • Wat doen jullie nu al?
  • Wat missen jullie om met deze gouden sleutels aan de slag te kunnen?
  • Geef iedereen enkele post-it briefjes en vul deze gouden sleutels verder aan, specifiek voor jouw organisatie.

Wil je hier graag verder mee aan de slag? Of deel je graag het resultaat van jullie brainstorm?
Geef een seintje aan info@oudersvoorinclusie.be