Vraagt inclusie om constante aanpassingen en ondersteuning? Moeten wij altijd een extra begeleider voorzien?

Met deze tool ga je op zoek naar antwoorden om tegemoet te komen aan de noden van elk kind of jongere zodat iedereen kan participeren!

Je kan met deze tool in gesprek gaan met ouders, het kind of de jongere zelf, of binnen jullie leidingsploeg of trainersteam.

Ga aan de slag!

  • Zit samen met de ouders, kind of jongere, de leidings- of trainersploeg.
  • Neem jullie dag- of weekschema bij de hand.
  • Leg de vier onderdelen van de tool klaar.
  • Overloop het dag- of weekschema: bekijk op elk moment welke noden het kind of de jongere heeft.
  • Welke aanpassing of ondersteuning kunnen jullie hier inzetten om participatie te stimuleren?
  • Wie kan de aanpassing of ondersteuning opnemen?

TIP: Bekijk ook de tool ‘Inclusieve Waarden’ op onze website. Zo kan je nagaan of jullie aanpassingen en ondersteuning de participatie en inclusie van de jongere stimuleren.

Download deze tool als pdf