Deze tool zorgt voor een evenwichtige, sterktegerichte beeldvorming: je brengt feiten samen met meer persoonlijke, subjectieve informatie. Een kind kan een diagnose hebben, maar daar weet je niet altijd mee wie dit kind is, wat er belangrijk is om rekening mee te houden, waar je het kind mee kan motiveren of kan opvrolijken, enz. Met deze tool kan je al deze zaken samen brengen zodat je een straffe beeldvorming krijgt.

Ga aan de slag!

Neem een blad papier en schrijf de naam van het kind centraal. Aan de ene kant schrijf je de objectieve feiten, aan de andere kant probeer je de persoonlijkheid en karakteristieken samen te brengen. Je kan dit zelf doen, of je kan dit blad doorgeven aan anderen.

Ben je als vrijetijdsorganisatie op zoek naar meer info over een bepaalde jongere? Je kan aan ouders vragen om dit blad verder aan te vullen of maak dit samen tijdens een overlegmoment. Zo kan je gericht vragen stellen of aan de hand van concrete voorbeelden of situaties in gesprek gaan.

bv. Jouw kind wordt rustig van muziek en natuur. Als we merken dat een activiteit te druk is, kan het dus helpen om even naar buiten te gaan?

Inspiratie

Onze straffe beeldvorming kan je op veel verschillende manieren gebruiken. Om een beknopte voorstelling te maken van jouw kind dat op zomerkampjes gaat, om het eerste gesprek met een (nieuwe) jeugdbeweging aan te gaan, maar ook om als vrijetijdsorganisatie jullie medische fiche helemaal om te gooien: