Hoe brengen we inclusieve waarden binnen in onze vrijetijdsorganisatie?

Gaat jouw kind met ondersteuningsnoden naar een vrijetijdsorganisatie in jouw buurt? Wil je de animatoren of trainers graag nog wat handvaten meegeven? Wil je de enthousiaste vrijwilligers van jouw organisatie onderdompelen in inclusieve waarden?

Dan kan je met deze tool rond de inclusieve waarden en reflectievragen aan de slag!!

De 4 waarden staan in verbinding met elkaar. In situaties van spanning kan het nuttig zijn om te onderzoeken welke waarde onvoldoende aan bod komt. Door vervolgens concrete acties te ondernemen of kleine aanpassingen te doen, kan je een waarde extra benadrukken. Wanneer er ten volle ingezet wordt op alle vier de waarden komt krachtige inclusie tot stand.