CVO Inclusief

Met het ESF project CVO Inclusief werkte Ouders voor Inclusie mee aan het toegankelijk maken van Centra voor Volwassenenonderwijs. Op deze pagina worden de resultaten uit dit project gebundeld.


Read More

Eerste Hulp Bij Stage/Werk

Op stage gaan is voor elke leerling spannend: een nieuw domein, nieuwe partners, een nieuwe vorm van praktijkleren. Kortom, een stage is een overgangsmoment. In inclusieve trajecten is voldoende aandacht voor deze overgangsmomenten cruciaal. Daarom ontwikkelden wij Eerste Hulp Bij Stage, om de leerling en alle betrokkenen te helpen om pro-actief en doelgericht aan de slag te gaan.


Read More

Eerste hulp naar toeleiden arbeidsmarkt

Als lokaal bestuur wil je dat alle inwoners, ook jongeren met specifieke noden een volwaardige plek vinden op de arbeidsmarkt. Als Steunpunt voor Inclusie hebben we een EHBS- tool ontwikkeld die zorgt dat men tot een krachtige dynamische beeldvorming (een bewegend portret) van jongeren met een beperking komt.


Read More

Wat kan een GTB-medewerker betekenen bij de opstap naar werk?

GTB helpt mensen met een beperking of gezondheidsprobleem om werk te vinden en te houden. Daarnaast ondersteunen ze ook ondernemers en werkgevers bij de aanwerving en (re)integratie van medewerkers met een beperking of gezondheidsprobleem. De focus ligt op betaald werk.


Read More

Tewerkstellingsondersteunende maatregelen – Wat kunnen ze betekenen in de zoektocht naar inclusief werk?

De zoektocht naar inclusief werk is vaak een zoektocht naar een geschikte werkplek in combinatie met de gepaste – soms bijkomende – ondersteuning. Hiervoor kan je o.a. een beroep doen op de tewerkstellingsondersteunde maatregelen.


Read More

Verliest mijn kind zijn tegemoetkomingen als hij/zij gaat werken?

Helaas, op deze vraag is er geen pasklaar antwoord. Elke (gezins)situatie is immers uniek en heeft zijn eigen uitkomst/antwoord. Wat wel zeker is, is dat er erg veel onduidelijkheid en mythes over de invloed van loon op de tegemoetkomingen bestaan. Dit zorgt er voor dat er dat de stap naar verloonde arbeid op een inclusieve werkplek vaak een drempel is. Dit terwijl er vaak meer mogelijk is dan we zelf denken!


Read More