Mama vertelt – de snuffelstage van Anouk

Vanwaar het idee om Anouk snuffelstage te laten lopen?

Het idee is gegroeid tijdens de examenperiode op de middenschool van Anouk. Deze examens waren ingepland voor een halve dag. Een halve dag examen afleggen was te lang en uitputtend voor Anouk, dus zochten we een andere invulling. Zo kwamen we bij het idee van  snuffelstages. Concreet deed Anouk een uur examen en de rest van de voormiddag deed ze snuffelstage.

Hoe paste dit in het schooltraject van Anouk?

We wilden een verbinding uitbouwen van de schoolse context naar haar toekomst. Het schoolnetwerk was hierin heel ruimdenkend. Zo begonnen ze te zoeken naar wat Anouk graag doet en zou willen doen, bijvoorbeeld haar passie voor fotografie. In het eerste jaar was het nog zoeken hoe dit concreet kon worden gemaakt, maar in het tweede jaar is dit heel ruim ingezet zoals in een creatieve stage waar Anouk foto’s mocht trekken met een professioneel fototoestel.

Hoe werd de verbinding gemaakt tussen deze verschillende plekken, school en de leerlingen?

Er werd gekeken naar snuffelstages in de omgeving van de school om praktische redenen. Hierdoor kon inclusie ook binnen de omgeving van de school worden uitgedragen. De ondersteuners zorgden door hun open houding voor de verbinding tussen iedereen. We vertrokken steeds vanuit wat er in de cursussen aan bod kwam. De verbinding met de medeleerlingen is gegroeid door hen te soigneren, bijvoorbeeld met koekjes en drankjes.

Anouk is op stap gegaan met haar fotocamera vanuit de Franse les. Ze kon experimenteren met het fotograferen en dit is haar zeer goed bevallen. Op het einde van de dag toonde ze haar beeldmateriaal aan de andere leerlingen. Ze was heel bij dat ze haar werk kon tentoonstellen aan de anderen.

Er kwam brede inspiratie voor de snuffelstages, zo heeft Anouk ook een architectenbureau bezocht.

Hoe zijn jullie op deze plekken terechtgekomen?

We zijn binnen ons eigen netwerk gaan kijken en hebben zelf veel initiatief genomen. We hebben ook op internet gezocht wat er in de buurt van de school voor handen was.

Is er nog steeds contact /een connectie met deze ‘stageplekken’?

Met sommige plekken is er nog contact. Er zijn een aantal plekken waar Anouk in de toekomst nog terecht kan, bijvoorbeeld bij een zaak waar ze manden vlechten.

De stages hebben soms een aanzet gegeven voor vrijwilligerswerk. Anouk heeft bijvoorbeeld in de bib vrijwilligerswerk gedaan en daarna is ze een snuffelstage gaan doen in de mediatheek van de Hogeschool.

Wat heeft Anouk geleerd uit deze snuffelstages volgens jou?

Anouk heeft altijd verbinding kunnen maken met wat ze deed en altijd iets kunnen meenemen voor later of voor een andere ervaring. Ze is altijd heel open tegenover andere mensen. Ervaringen zoals de rollen omkeren in het dierenasiel, waar ze de ondersteuner liet werken terwijl zij richting gaf, blijven haar zeker bij.

Hoe heeft ze jou verrast?

Anouk heeft op moeilijke momenten goed kunnen vasthouden aan bepaalde opdrachten en deed heel hard haar best om niet op te geven. Bijvoorbeeld bij een schilderoefening die veel te moeilijk leek in het begin, maar die ze toch tot een goed einde bracht.

Anouk heeft ook anderen kunnen inspireren tijdens haar snuffelstages: ze heeft een activiteit gedaan met bloemen, waarbij ze geen ondersteuning had door een assistent. Dit liep zo verrassend goed en de persoon die de activiteit organiseerde werd zelf geïnspireerd door Anouk.

Heeft dit mee richting gegeven aan het traject dat Anouk momenteel loopt? En op welke manier?

De snuffelstages hebben Anouk haar traject richting gegeven doordat het heeft bloot gelegd wat ze het liefste doet, nl. werken in de zorg. Het werd duidelijk dat Anouk haar hart hiervoor klopt. Ze wil het liefst zorgen voor de anderen. We wisten al dat dit iets voor haar was, maar tijdens de snuffelstages is het heel duidelijk geworden wat ze graag doet en wil.

Zou je dit aan andere ouders aanraden?

Ik zou de snuffelstages aanraden omdat het een heel ruim beeld geeft. Het geeft je als ouder zicht op de talenten van je kind. Het is een kans om je kind ervaringen te laten opdoen en te laten proeven op heel veel verschillende domeinen.