De leerling

  • De school van Thomas, zijn ouders en de stageplaats werken via een document ‘praktijkles op verplaatsing’ van de school. Hierin wordt vastgelegd wanneer Thomas op de stageplaats aanwezig zal zijn en wie hem daar zal ondersteunen. Afwijkingen worden zo snel mogelijk doorgegeven aan de school en stageplaats.
    Ter aanvulling werd Thomas op de stageplaats ook ingeschreven als vrijwilliger. Dit gaf hem meteen ook de mogelijkheid om er ook in vakantieperiodes vrijwilligerswerk te doen. Hij kijkt er enorm naar uit om net als zijn oudere broers vakantiewerk doen!
  • Sarah gaat ondersteunen in de kleuterklas bij juf Pia, waar ze ooit zelf bij heeft gezeten. Hiervoor volstond het om Sarah in te schrijven op school als vrijwilliger. Omdat ze voor een aantal zaken ook wordt ondersteund door een vrijwilliger, sloten de ouders  van Sarah zich aan bij een vrijwilligersorganisatie. Via deze organisatie werd een vrijwilligerscontract opgesteld en zijn de vrijwilligers die Sarah sporadisch ondersteunen ook verzekerd.
  • Mohammed wou graag in de autozaak van zijn nonkel gaan werken. Omdat het hier gaat over een profit-organisatie is een vrijwilligersstatuut niet mogelijk. Na overleg met ouders, school en het ondersteuningsnetwerk, werd een dienst Begeleid Werken aangesproken. In samenspraak werkten zij een schriftelijke overeenkomst uit met de stageplaats (o.a. verzekering is daarin geregeld). Er werd er afgestemd over verdere samenwerking in functie van Mohammed zijn schoolloopbaan en toekomstplannen.

Ondersteuner

Niet alleen de jongere, maar ook de ondersteuning moet correct verzekerd zijn!
Wie gaat ondersteunen, zijn al deze personen verzekerd en onder welke vorm?

  • Ondersteuners vanuit een ondersteuningsnetwerk of school voor Buitengewoon Onderwijs zijn verzekerd via de hun werkgever.
  • Stagiairs (vb. uit opleidingen orthopedagogiek, lerarenopleidingen,…) zijn verzekerd via de stageplaats en vanuit de onderwijsinstelling. Bij onduidelijkheid toets je dit best even af bij de onderwijsinstelling.
  • Vrijwilligers sluiten een vrijwilligerscontract af met de ouders of de school.
  • Persoonlijk assistenten zijn verzekerd via de arbeidsverzekering.