Begeleid Werken?

Vanaf 16 jaar kan je beroep doen op diensten Begeleid Werken. Dat betekent dat zij al tijdens je onderwijstraject een ondersteunende rol kunnen opnemen in het kader van een stage.

Een vaste begeleider Begeleid Werken of jobcoach kan ondersteunen op vlak van de zoektocht naar één of meerdere werkplekken tot het werken zelf. Zij kunnen een belangrijke brugfiguur zijn in het wegwijs maken binnen het nieuwe domein stage.

Wat kan een jobcoach doen?

  • In kaart brengen van je interesses en talenten: Waar wil je graag stage doen? Wat is het stagedoelwit?
  • Zoeken naar een stageplaats
  • De transparantie en doorstroom van communicatie verzekeren: naar de collega’s op de stageplek, de school, …
  • Ondersteunen bij het uitvoeren van de taken
  • Doelstellingen en takenpakket afbakenen, in afstemming met de stageplek én de school

De jobcoach blijft ondersteunen tijdens het hele stagetraject. Het is belangrijk dat de verantwoordelijkheid gedeeld blijft tussen school en jobcoach. Hiervoor zijn duidelijke afspraken nodig, bijvoorbeeld wie welke ondersteuning opneemt, hoe de communicatie transparant blijft voor iedereen en wie de evaluatie op zich neemt.

Ook wanneer je onderwijstraject stopt, blijft de ondersteuning verder lopen vanuit Begeleid Werken. Een jobcoach kan de transitie verzorgen naar werk, na je onderwijstraject.

Neem contact op met diensten Begeleid Werken in je buurt om je vraag te stellen!

Rechtstreeks toegankelijke hulp?

Je kan beroep doen op diensten Begeleid Werk vanuit verschillende ingangen:

  • via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) Hiervoor is geen erkenning van het VAPH nodig. Een (vermoeden van) een beperking is voldoende om hier beroep op te kunnen doen
  • via Niet Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (NRTH): Persoonlijk Assistentie Budget (PAB) of Persoonsvolgend Budget (PVB)
  • via eigen middelen

Meer weten over RTH en NRTH op de site van VAPH.