Clara: Goesting. Drempels voor inclusie overwinnen

Het Steunpunt voor Inclusie bracht in oktober een rapport uit over inclusief onderwijs: ‘Drempels & Barrières: Samen met ouders op pad. Ervaringen uit de praktijk in het realiseren van inclusief onderwijs’. Gebaseerd op verzamelde praktijkcases over een periode van twee jaar, komen zij tot een aantal conclusies. Het Steunpunt adviseert met deze bevindingen zowel onderwijsbeleid als -praktijk welke richting het dient uit te gaan, wil het werk maken van inclusief onderwijs.

In dit artikel legt het Steunpunt voor Inclusie enkele van deze drempels en barrières voor aan een ouder en een zorgcoördinator waar het inclusief traject positief verloopt met als doel te weten te komen hoe zij deze hindernissen overwonnen hebben.


Lees meer

Evelien – Inclusie in het secundair en stage in de kribbe

Toen Evelien 7 maand oud was merkten haar ouders dat ze trager was dan andere kinderen. Ze hebben haar toen laten onderzoeken om te weten wat er juist aan de hand was.Evelien kreeg de nodige behandelingen en begeleiding. Hierdoor maakte ze een groot deel van haar opgelopen achterstand in een paar maanden goed.


Lees meer

Krachtige samenwerkingen met compagnons de route

Wout is 18 en gaat al sinds de kleuterklas naar het gewoon onderwijs. Hij volgt een individueel aangepast curriculum. We praatten met zijn mama over belangrijke mensen op hun pad en krachtige samenwerkingen.


Lees meer

Hoe kan een strip een redelijke aanpassing zijn?

X stapt naar de boekenkast om een ander boek te kiezen en keert terug met een dik leesboek uit de reeks "de waanzinnige boomhut". Een paar andere kinderen komen ook een boek wisselen. X doet teken naar een medeleerling dat ze beiden een boek van de waanzinnige boomhut hebben en ze tonen elkaar de tekeningen. Hoe kan dit een redelijke aanpassing zijn?


Lees meer

Merel naar de eerste kleuterklas

Merel (4), is de kleine zus van Joran en Ewout, maar ook de grote zus van Jasper en Eva. Toen Merel 2,5 jaar was, gingen we op zoek naar een school. Merel was de crèche ontgroeid. Omdat ze nog geen aanstalten maakte om te stappen, gingen we op bezoek in een school voor buitengewoon onderwijs. Daar konden ze haar de gepaste kinesitherapie en logopedie geven. Het was een prima school: veel contact met de juffen en de therapeuten, maar niet direct bij de deur.


Lees meer

Hoe zou het nog zijn met Merel?

Enkele jaren geleden deelden we het verhaal van Merel. We zijn benieuwd hoe het ondertussen gaat met haar. We gingen hierover in gesprek met Filip, de papa van Merel.


Lees meer

Hoe Henri leerde lezen en schrijven met autisme en dyspraxie

Henri Devreker (10) heeft een autisme spectrumstoornis en verbale dyspraxie. Op vierjarige leeftijd sprak hij slechts twintig woorden. Na een periode van buitengewoon basisonderwijs en thuisonderwijs zit Henri nu in het tweede leerjaar van het gewone basisonderwijs. Op basisschool De Leerboom in Halle leert Henri op zijn eigen manier lezen met Veilig in stapjes en Veilig leren lezen. Henri’s taal-, lees- en schrijfontwikkeling gaat met sprongen vooruit. Met name omdat er voortdurend aandacht is voor woorden in een betekenisvolle context. Inmiddels kan Henri zelfs korte gesprekjes voeren. Zijn moeder Katia ziet veel kansen voor Henri en waarom ze onbenut laten?


Lees meer

Kleine jongens worden groot …

Het verhaal van Henri was één van de eerste dat op de website kwam. De foto’s van toen en nu doen ons beseffen hoe snel de tijd kan gaan. Katia de mama van Henri, neemt ons in een notendop mee hoe het traject van Henri verder is verlopen en hoe zij dit als mama heeft ervaren.


Lees meer

Thijl doet mee: niet elke dag op school, wel helemaal deel van de klas!

Thijl zit in de 3e kleuterklas. Hij gaat 3 halve dagen naar school met ondersteuning, volgt in de namiddag thuis mee via Bednet, er komt een juf aan huis en op woensdag volgt hij therapie in het revalidatiecentrum. Hier worden verschillende manieren om bij te leren en mee te doen met de groep op elkaar afgestemd om in te spelen op de medische zorgen van Thijl.


Lees meer

Hoe zou het nog zijn met Clara?

Enkele jaren geleden deelden we het verhaal van Leen, de mama van Clara en Hilde, de zorgcoördinator van de basisschool van Clara. We vroegen ons af: Hoe zou het nog zijn met Clara? Daarvoor gingen we opnieuw in gesprek met Leen.


Lees meer