Verlenging van het ondersteuningsmodel 

Hoewel er veel berichtgeving is rond het Decreet Leersteun, blijft alles wat ondersteuning betreft hetzelfde in het schooljaar 2022-2023. De invoering van het Decreet Leersteun is gepland voor 1 september 2023. 

 

Attestwijzigingen tijdens het schooljaar wordt makkelijker 

De overheid erkent dat de coronapandemie een impact had op de kwaliteit van de handelingsgerichte diagnostische trajecten die CLB’s lopen om een verslag op te maken dat toegang geeft tot Individueel Aangepast Curriculum (IAC). Daardoor zijn er leerlingen die het verkeerde type of de verkeerde opleidingsvorm op hun verslag hebben staan.  

Heb je een vermoeden dat een attestwijziging aangewezen is voor jouw kind? Ga dan in gesprek met jullie CLB. 

 

Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs wijzigen 

Tot vorig schooljaar moest een kind minstens 5 jaar zijn om in te stappen in het eerste leerjaar van de lagere school. Dit schooljaar (2022-2023) valt deze regel weg en is er dus geen leeftijdsgrens meer om in te stappen in het eerste leerjaar.  

Leerlingen die onvoldoende lang (minstens 270 halve dagen) in een Nederlandstalige kleuterschool les volgden, voldoen niet aan de toelatingsvoorwaarden voor het lager onderwijs. Vanaf dit schooljaar worden zij ingeschreven onder ontbindende voorwaarden. Dit betekent dat zij les volgen in het eerste leerjaar van de lagere school tot er een beslissing is van de klassenraad (van de lagere school). Indien de klassenraad beslist om de inschrijving te ontbinden, kan de leerling gegarandeerd terug naar het kleuteronderwijs, ook als de kleuterschool reeds volzet is. 

 

Uitreiking getuigschrift basisonderwijs wordt flexibeler 

Vanaf schooljaar 2022-2023 is er geen minimum leeftijd meer voor het behalen van een getuigschrift basisonderwijs. Ook leerlingen jonger dan 9 jaar kunnen dit getuigschrift dus halen. Bovendien kan het getuigschrift op elk moment tijdens het schooljaar worden uitgereikt. Men moet hier dus niet mee wachten tot het einde van het schooljaar. 

Voor leerlingen in het buitengewoon basisonderwijs en leerlingen met een verslag in het gewoon onderwijs moeten scholen niet langer bij de onderwijsinspectie een getuigschrift gelijkwaardig met getuigschrift van het basisonderwijs aanvragen. De klassenraad kan volledig zelf beslissen om al dan niet de gelijkwaardigheid van het getuigschrift basisonderwijs uit te reiken. 

 

Ontbinding van inschrijving in het secundair onderwijs moet niet meer direct uitgevoerd worden 

Wanneer de inschrijving van een leerling met een verslag ontbonden wordt, kan de klassenraad beslissen om deze ontbinding uit te stellen tot het volgende schooljaar. Een klassenraad kan er dus voor kiezen om een leerling voor het lopende schooljaar op school te houden, ook al is de beslissing tot ontbinding van de inschrijving reeds genomen. 

 

Ook met getuigschrift basisonderwijs kan je naar 1B 

Vanaf 1 september 2022 kan een leerling met een getuigschrift basisonderwijs rechtstreeks instromen in 1B. Dit kan echter enkel als de toelatingsklassenraad (van de school voor secundair onderwijs) een gunstige beslissing neemt, als het CLB een gunstig advies geeft én als de ouders akkoord gaan. 

 

Vervroegde eindevaluatie in de 2de en 3de graad secundair onderwijs 

Op het einde van de 2de graad (dus in het 4de jaar secundair onderwijs) en op het einde van de 3de graad (dus in het 6de jaar secundair onderwijs) is er een eindevaluatie voor elke leerling. De klassenraad beslist dan of de leerling alle doelen van zijn/haar graad behaald heeft en of hij/zij dus geslaagd is. Vanaf het schooljaar 2022-2023 hoeft de klassenraad hiervoor niet meer te wachten tot het einde van het schooljaar. 

Dit is vooral belangrijk voor leerlingen die versneld door hun schoolloopbaan gaan of voor leerlingen die overzitten om tekorten van het voorgaande jaar weg te werken. 

 

Cognitief sterk functionerende leerlingen kunnen makkelijker versnellen in hun schoolloopbaan 

Vanaf 1 september 2022 wordt het makkelijker voor cognitief sterk functionerende leerlingen om één of meerdere leerjaren over te slaan. Als zij dit doen krijgen ze geen studiebewijs voor de overgeslagen jaren, maar wel een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad. De klassenraad kan ook beslissen om een cognitief sterk functionerende leerling vrij te stellen van bepaalde vakken. Het is de klassenraad die autonoom beslist of een leerling sterk functionerend is, er is dus geen diagnose nodig. 


Een volledig overzicht van alle wijzigingen vind je hier.

Klasse haalde er de highlights uit.