“Het was een bijzondere dag, zo veel courage gekregen om nooit op te geven.” – Ouder

Plenair

Van M-decreet naar leersteundecreet: een reflectie

Een dik half jaar na de start van het Decreet Leersteun blikt Beno Schraepen terug. Maakt het nieuwe decreet een verschil in de samenwerking met ouders? Welke mogelijkheden biedt het? En vooral, wat is de impact op de inclusietrajecten van onze kinderen en op onze eigen positie als ouders? We krijgen zowel input als een interessant debat met ouders en betrokkenen.

Beno Schraepen
Docent AP Hogeschool
Auteur van ‘Excluses, Wat uitsluiting doet met mensen

Roze wolken achterna

Workshops

Mijn jonge kind in beeld

Hoe breng je je peuter of kleuter zo breed mogelijk in beeld? Met al zijn/haar talenten, mogelijkheden en noden? Een ouder toont ons hoe zij dit aanpakken en welke eerste stappen zij zetten naar inclusief onderwijs.

Binnen de lijntjes creatief kleuren

Een ouder vertelt hoe je een inclusietraject in het secundair onderwijs flexibel vorm geeft, ook wanneer je kind het gemeenschappelijke curriculum volgt en dus geen aangepaste leerdoelen heeft. Je wordt ook meegenomen in hoe deze flexibiliteit in de vrije tijd meer mogelijkheden geeft.

Redelijke aanpassingen geven mogelijkheden

Redelijke aanpassingen openen een wereld van mogelijkheden, waar we jullie graag in meenemen. Hoe kan je aanpassingen praktisch mogelijk maken in de klas? Wat kan er binnen een gemeenschappelijk curriculum? We gaan concreet aan de slag, met veel voorbeelden uit de praktijk!

Inclusietrajecten uit de schaduw

Voor sommige ouders is een inclusietraject extra uitdagend, omdat ze ook op andere levensdomeinen drempels ervaren. Met dank aan De Warmste Week brachten we hun verhalen in beeld. Kom ontdekken hoe deze ouders telkens weer de inclusieve mogelijkheden blijven zoeken en vinden.

Ons traject vol mogelijkheden

Het lager onderwijs biedt heel wat kansen om te vertrekken vanuit mogelijkheden. Een ouder laat zien hoe zij dit deden en hoe zij deze manier van werken ook doorgetrokken hebben in de vrije tijd van hun kind. Er wordt ook ruimte gemaakt voor uitwisseling, om elkaar te inspireren en enthousiasme te delen.

Inclusief volwassenenonderwijs

In het volwassenenonderwijs leer je bij, kan je een diploma halen, vind je verbinding, kortom, het volwassenenonderwijs biedt tal van mogelijkheden. We delen ervaringen van inclusieve cursisten en geven je alle informatie die je nodig hebt om zelf de sprong te wagen.

De kracht van ouderverhalen

Vorig jaar hebben we verhalen van ouders opgenomen in een prachtige podcastreeks. Deze werden meegenomen tijdens ontmoetingen, evenementen… Ouders vertellen over hun inclusieve schooltraject, maar ook over de vrije tijd van hun kind, hun dromen en alles wat op hun pad komt. Kom één jaar later de vele mogelijkheden van deze podcasts ontdekken.

Jongerenworkshops

Relaties en seksualiteit

We gaan aan de slag met de vragen en noden die leven rond relaties en seksualiteit, zowel bij jongeren als bij hun ouders. Dialoog en uitwisseling staan centraal, zowel tussen de jongeren onderling als tussen jongeren en hun ouders.

De onmisbare stem van de jongere

Hoe kan je er als jongere voor zorgen dat jouw stem ook gehoord wordt? Dat je mee mag nadenken over redelijke aanpassingen? Dat jouw mening gehoord wordt over wat voor jou werkt en wat niet? Kom het ontdekken in deze workshop!